Receptionist [พนักงานต้อนรับ]

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sun, 10 Dec 2017 11:58:51 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Samut Songkhram สมุทรสงคราม...
Job Details
baanamphawa

พนักงานสปา

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sun, 10 Dec 2017 11:58:57 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Samut Songkhram สมุทรสงคราม...
Job Details
baanamphawa

แม่บ้าน

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sun, 10 Dec 2017 11:58:50 GMT
Salary : เงินเดือน 0 - 10,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Samut Songkhram สมุทรสงคราม Education ...
Job Details
baanamphawa

Asst.HR Manager

 • เมืองสมุทรสงคราม, สมุทรสงคราม
 • Posted on: Thu, 07 Dec 2017 06:22:38 GMT
- รับผิดชอบบริหารงานด้านบุคลากรทั้งหมด ด้านงานสรรหาและการจ้าง งานบริหารค่าจ้างเงินเดือน งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการสำนักงานและบริการ เพื่อให้บรรล...
Job Details
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

หัวหน้าแผนกธุรการ

 • อัมพวา, สมุทรสงคราม
 • Posted on: Mon, 04 Dec 2017 06:19:48 GMT
1.ควบคุมดูแลงานจัดหา/จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อ/ว่าจ้าง พัสดุ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ และบริการต่างๆ 2.ดูแล จัดสร้าง/บำรุงรักษา ภูมิทัศน์โดยรวมของโรงงานให้อยู่ในสภาพที...
Job Details
Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

 • อัมพวา, สมุทรสงคราม
 • Posted on: Mon, 04 Dec 2017 06:19:49 GMT
1.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำแผน และงบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2.จัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถบุคลากร 3.ร่วมออกแบบจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม 4...
Job Details
Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด

 • อัมพวา, สมุทรสงคราม
 • Posted on: Mon, 04 Dec 2017 06:19:47 GMT
- จัดทำแผนการสอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า - สอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ได้ตามแผนที่กำหนด - แจ้งข...
Job Details
Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

 • อัมพวา, สมุทรสงคราม
 • Posted on: Fri, 01 Dec 2017 06:17:54 GMT
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบบำบัดมลพิษอากาศ , และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงาน ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออ...
Job Details
Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

ฝ่ายขาย Bless Power จังหวัดสมุทรสงคราม

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Thu, 30 Nov 2017 09:34:54 GMT
ระดับเงินเดือน 17,000 ลักษณะการทำงาน 1.เปิดตลาดลูกค้าใหม่ ตามกลุ่มเป้าหมาย 2.ดูแลลูกค้าเก่า ให้มียอดขายเพิ่มขึ้น 3.กระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษ...
Job Details
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด

ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต สาขา สมุทรสงคราม

 • เมืองสมุทรสงคราม, สมุทรสงคราม
 • Posted on: Fri, 01 Dec 2017 12:42:19 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสงคราม (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบ...
Job Details
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

จป.วิชาชีพ

 • อัมพวา, สมุทรสงคราม
 • Posted on: Fri, 01 Dec 2017 06:17:52 GMT
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหต...
Job Details
Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

ช่างโยธา

 • อัมพวา, สมุทรสงคราม
 • Posted on: Mon, 04 Dec 2017 06:19:50 GMT
1. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/ส่วนงานโครงสร้างอาคารโรงงาน 2. เสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาหน้างาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 3. ควบคุม ดูแลผู้รับเหมาก่อสร...
Job Details
Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

ช่างซีมเมอร์ / ช่างไฟฟ้า / ช่างบอยเลอร์ / ช่างซ่อมบำรุง

 • อัมพวา, สมุทรสงคราม
 • Posted on: Fri, 01 Dec 2017 06:17:57 GMT
- ควบคุมเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู...
Job Details
Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

หัวหน้าส่วนผลิต

 • อัมพวา, สมุทรสงคราม
 • Posted on: Fri, 01 Dec 2017 06:17:56 GMT
- ควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน - วิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขปัญหา และหาแนวทางการปรับปรุงปัญหาในการผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงาน ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหว...
Job Details
Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

 • อัมพวา, สมุทรสงคราม
 • Posted on: Fri, 01 Dec 2017 06:17:56 GMT
1.พัฒนาปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.พัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก การจัดเรียงบนพาเลต...
Job Details
Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

ครูอนุบาล

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sat, 02 Dec 2017 09:34:25 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 02-พฤศจิกายน-2560 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : คุณสมบัติผู้สมัคร : • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ,คร...
Job Details
โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง

ครูสอนภาษาอังกฤษ

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sat, 02 Dec 2017 09:34:06 GMT
เงินเดือน : 16,000 วันที่ประกาศ : 02-พฤศจิกายน-2560 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : คุณสมบัติผู้สมัคร : • มีใบประกอบวิชาชีพครู • จบเอกภาษาอังกฤษ หร...
Job Details
โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง

Customer Service

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Tue, 28 Nov 2017 11:33:15 GMT
ส่งอีเมลและรับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ลองรับลูกค้าจากทั้งในและต่างประเทศ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เงินเดือน 30,000 - 35,000 (THB...
Job Details
Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Ltd

พนักงานขาย (เครื่องดนตรี) ประจำ บิ๊กซี สมุทรสงคราม

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Fri, 01 Dec 2017 09:00:09 GMT
รับด่วน PC แนะนำสินค้าเครื่องดนตรี ประจำห้างใกล้บ้าน รายได้ 9500 บาท หยุดอาทิตย์ละวัน #คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่อ้วน ไม่ผอม จนเกินไป ไม่มีการเจาะหรือสัก นอกร่มผ...
Job Details
ไอ มิวสิค เอ็กซ์ตร้า

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ(น้ำมัน)ประจำคลังน้ำพีทีแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Mon, 27 Nov 2017 20:22:05 GMT
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง...
Job Details
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements