หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำ จ.บึงกาฬ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 17:57:21 GMT
- รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ Q.A.- Q.C.

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 16 Feb 2018 23:38:33 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน วางแผนและควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ถุกต้องตามขั้นตอนการทำงานเพื่อยืนยันสินค้าว่าได้คุณภาพถูกต้องตามกำหนดได...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

พนักงานบัญชี

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 16 Feb 2018 23:38:36 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ -จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพยางแท่ง STR 20

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 16 Feb 2018 23:38:35 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน ทดสอบคุณภาพยางให้ได้ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพได้ตามที่กำหนด จัดทำสรุปรายงานประจำวัน บันทึกข้อม...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

เจ้าหน้าที่ BOI

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 16 Feb 2018 23:38:36 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - ดำเนินการด้านจัดการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ BOI - ยิ่นขอการอนุมัติ BOI ด้านการนำเข้าวัตถุดิบ - ส่งส...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 16 Feb 2018 23:38:33 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ดูแลและการจัดการระบบน้ำเสีย สิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ติดตามประเมินผลของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดกลิ่นเหม็น ที...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 16 Feb 2018 23:38:36 GMT
ระดับเงินเดือน 12,000 ขึ้นไป ลักษณะการทำงาน จัดทำบัญชีแยกประเภทตามแผนกผลิต จัดทำบัญชีต้นทุนวัตถุดิบต่างๆ จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกๆสิ้นเดือน ติดต...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 16 Feb 2018 23:38:36 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน - เช็คสภาพรถยกก่อนปฏิบัติงาน - เคลื่อนย้ายสินค้าขึ้น-ลง และเข้า-ออก จากตู้และรถบรรทุกได้ - เคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุด...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

พนักงานขาย

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 16 Feb 2018 23:38:02 GMT
ระดับเงินเดือน 15000-40000 ลักษณะการทำงาน เสนอขายสินค้าประเภท นม โยเกิร์ต สู้ผู้บริโภค สร้างและรักษาฐานลูกค้าสมาชิก คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีใจรักในงานขาย...
Job Details
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)

พนักงานขับรถผู้บริหารประจำบริษัท

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 16 Feb 2018 23:38:01 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน 1.ขับรถให้ผู้กับบริหารและพนักงานตามที่ส่วนงานมอบหมาย 2.ดูแลรักษา-ตรวจเชคสภาพรถให้อยู่ในสภาพดีสะอาด พร้อมให้บร...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

MARKETING OFFICER TRADER (เจ้าหน้าที่การตลาด)

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 16 Feb 2018 23:38:35 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ดูแลเรื่องการขายสินค้า ด้านการตลาด การส่งออกสินค้าในประเทศและต่างประเทศ บันทึกข้อมูลใบขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกทั...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

Purchase Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้ัอ)

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 16 Feb 2018 23:38:36 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน -ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ -จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร -ดูแล จ...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

Shipping

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 16 Feb 2018 23:38:36 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน 1.ตรวจสอบเอกสารนำเข้าและส่งออก และสิทธิประโยชน์ก่อนจัดทำใบขนสินค้า 2.จัดทำเอกสารสินค้าขาเข้า -ขาออก ,ทำใบกำกับตู้และที...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

QMR

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 16 Feb 2018 23:38:33 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน 1.รับผิดชอบกำกับดูแล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยของบริษัท 2.รับผิดชอบ กระบวนการประกันคุณภาพสินค้า ก่อนส่งมอบ 3.บริหารควบค...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

ล่ามแปลภาษาจีน

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 16 Feb 2018 23:38:02 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลงกัน ลักษณะการทำงาน - แปลภาษา ภาษาจีน ในการสื่อสารติดต่องาน - แปลเอกสาร ภาษาจีน เกี่ยวกับงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีประสบการณ...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ( Safety Officer )

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 16 Feb 2018 23:38:33 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน -ดูแลเกี่ยวกับกฏหมายเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / ควบคุมระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน -วางแผน จัดทำ ส่งฝ...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่เซกา , บึงกาฬ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Mon, 12 Feb 2018 10:44:49 GMT
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เป็นบริษัท ดำเนินการธุรกิจด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทุกประเภท ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักทั่วประเทศ ภายใต้ โลโก้ " ศรีสวัสดิ์...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

พนักงานขาย ประจำสาขาบึงกาฬ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 09 Feb 2018 09:14:22 GMT
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีใจรักงานบริการ งานขาย - มีมนุษย์สัมพันธ์...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ชาย/หญิง

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Mon, 05 Feb 2018 05:58:42 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Sat, 03 Feb 2018 17:36:53 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน 1. จัดทำเงินเดือนโดยใช้ Word excel 2. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อก่อนทำเงินเดือน 3. ออกสลิปเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม รายเด...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements