พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์

 • นราธิวาส
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:50:04 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ประกอบเฟอร์นิเจอร์ วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 20 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 300 บาท / ว...
Job Details
นราธิวาส

พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ

 • นราธิวาส
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:46:46 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ติดต่อประสานงาน นำเสนองาน ส่งของ วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 20 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง...
Job Details
นราธิวาส

พนักงานการตลาด วางตู้ไทยแสนดี

 • สุไหงโก-ลก, นราธิวาส
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 13:21:45 GMT
เงินเดือน : 10,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : - พนักงานการตลาด วางตู้ไทยแสนดี fuii-time Part-time *ขับรถยนต์ได้ *เดินทางไปต่างจังหว...
Job Details
บริษัท อุ่นใจแสนดี จำกัด

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

 • ยี่งอ, นราธิวาส
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 11:59:50 GMT
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบรวมถึงงานซ่อมทั...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบุคคล / บัญชี / ธุรการ

 • แว้ง, นราธิวาส
 • Posted on: Tue, 05 Jun 2018 12:07:04 GMT
ฝ่ายบุคคล - งานสรรหา - งานค่าจ้าง - งานสวัสดิการพนัก่งาน บัญชี - ทำเอกสารส่งการเงิน - จัดทำรายงานภาษี - งานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ

พนักงานขายหน่วยรถ ประจำศูนย์หาดใหญ่ สงขลา

 • นราธิวาส
 • Posted on: Sat, 02 Jun 2018 11:34:43 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส (ทุกอำเภอ),ปัตตานี (ทุกอำเภอ),ยะลา (ทุกอำเภอ),พัทลุง (ทุกอำเภอ),สงขลา (ทุกอำเภอ),สตูล (ทุกอำเภอ) เงินเดือน...
Job Details
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

พนักงานขับรถ ประจำศูนย์หาดใหญ่

 • นราธิวาส
 • Posted on: Sat, 02 Jun 2018 11:34:43 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส (ทุกอำเภอ),ปัตตานี (ทุกอำเภอ),ยะลา (ทุกอำเภอ),สงขลา (ทุกอำเภอ),พัทลุง (ทุกอำเภอ),สตูล (ทุกอำเภอ) เงินเดือน...
Job Details
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

ผู้จัดการบัญชี

 • สุไหงโก-ลก, นราธิวาส
 • Posted on: Tue, 05 Jun 2018 06:02:04 GMT
1 ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบปิดบัญชีของบริษัท ให้ถูกต้อง 2 จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่าง 3 ตวบคุมและตรวจสอบการรับ จ่าย ของบริษัท เร...
Job Details
SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 • แว้ง, นราธิวาส
 • Posted on: Fri, 01 Jun 2018 06:03:42 GMT
• ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ • ควบค...
Job Details
Prize of Wood Green Energy Co., Ltd.

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • แว้ง, นราธิวาส
 • Posted on: Fri, 01 Jun 2018 06:03:42 GMT
- รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน - กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื...
Job Details
Prize of Wood Green Energy Co., Ltd.

วิศวกรประจำโรงไฟฟ้า

 • สุไหงโก-ลก, นราธิวาส
 • Posted on: Tue, 05 Jun 2018 06:01:34 GMT
บริษัท ไพร์ซออฟวู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ดำเนินกิจการด้านพลังงานไฟฟ้าชีวมวล และส่งพลังงานไฟฟ้า กำลังดำเนินการการก่อสร้าง รับสมัครทัมวิศวกร ไฟฟ้า วิศวกร เคร...
Job Details
SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ

หัวหน้าคลังกระจายสินค้า ประจำคลังนราธิวาส - SCG Yamato Express

 • เมืองนราธิวาส, นราธิวาส
 • Posted on: Thu, 24 May 2018 05:37:15 GMT
รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง สถานที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่)

เจ้าหน้าที่ปกครอง (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 • นราธิวาส
 • Posted on: Wed, 23 May 2018 05:22:02 GMT
ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ใบสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความใบมาดรา ๕๓ แห...
Job Details
กรมการปกครอง


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements