เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

 • ยะลา
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 07:21:39 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : ยะลา/ Yala มีประสบการณ์ด้านบัญชี มีความรู้ความสามรถด้านบัญชีต้นทุน อย่างน...
Job Details
บริษัทตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัด

ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 • ยะลา
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 07:21:46 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : ยะลา/ Yala ดูแลระบบไฟฟ้า และในเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู...
Job Details
บริษัทตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัด

วิศวกรโยธา

 • เบตง, ยะลา
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 11:58:31 GMT
-ควมคุมงานก่อสร้าง ดูและหน้างาน และคำนวณแบบ ถอดแบบก่อสร้าง -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อัตรา 1 คุณสมบ...
Job Details
อ.การช่างเบตง

...เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป สาขายะลา

 • ยะลา
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 05:37:58 GMT
ระดับเงินเดือน 0 ลักษณะการทำงาน 1. ต้อนรับลูกค้า 2. งานเอกสาร 3. รับ-ส่ง E-mail 4. ประสานงานทั่วไป . 5. คีย์ข้อมูลเอกสาร 6. รับโทรศัพท์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1....
Job Details
บริษัท ยูเอ็นเอส (สาขา ยะลา)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และต้อนรับ สมัครและ

 • ยะลา
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 05:37:56 GMT
ระดับเงินเดือน 0 ลักษณะการทำงาน บริษัทขยายสาขาเพิ่ม ต้องการรับบุคลากรประจำออฟฟิศ หลายอัตรา สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน หน้าที่รับผิดชอบ 1.PRต้อนรับ 2...
Job Details
บริษัท ยูเอ็นเอส (สาขา ยะลา)

...เจ้าหน้าที่ต้อนรับ สาขายะลา

 • ยะลา
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 05:37:56 GMT
ระดับเงินเดือน 0 ลักษณะการทำงาน 1. ต้อนรับลูกค้า 2. งานเอกสาร 3. รับ-ส่ง E-mail 4. ประสานงานทั่วไป . 5. คีย์ข้อมูลเอกสาร 6. รับโทรศัพท์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1....
Job Details
บริษัท ยูเอ็นเอส (สาขา ยะลา)

รับนักศึกษาทำงาน Part Time ยะลา

 • ยะลา
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 05:37:56 GMT
ระดับเงินเดือน 9000 ลักษณะการทำงาน บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน สาขาหาดใหญ่ทั้ง Part-Timeและ Full-Time จำนวนมาก คุณสมบัติ หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน...
Job Details
บริษัท ยูเอ็นเอส (สาขา ยะลา)

เจ้าหน้าที่ปกครอง (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 • ยะลา
 • Posted on: Wed, 23 May 2018 05:22:11 GMT
ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ใบสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความใบมาดรา ๕๓ แห...
Job Details
กรมการปกครอง


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements