Admin ประจำสาขา

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 07:21:17 GMT
เงินเดือน : 9000 + ค่าคอม เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี ***********ด่วน********** บริษัท ไทย ออปโป้ (oppo) เปิดรับสมัครพน
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 07:20:53 GMT
เงินเดือน : 1xxxx ขึ้นไป เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส *****ด่วน***** บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด เปิดรับสมัครพน
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

ฝ่ายจัดซื้อ ติดตามสินค้า

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 07:21:10 GMT
เงินเดือน : 1xxxx ขึ้นไป เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

พนักงานประสานงานขาย

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 21 Aug 2017 14:55:27 GMT
ระดับเงินเดือน 12000-14000 ลักษณะการทำงาน ขายสินค้า ออกใบกำกับภาษี รับโทรศัพท์ ตอบเมล์ เขียนใบสั่งงาน เขียนเอกสารเกี่ยวกับงานขาย เก็บเอกสาร รับลูกค้า คุณสมบ
Job Details
บริษัท นวนครพลาสติก จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Sun, 20 Aug 2017 07:25:56 GMT
เงินเดือน : 15,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี คุณสมบัติ 1. อายุ 22 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน หร
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

พนักงานขาย

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Sun, 20 Aug 2017 07:25:47 GMT
เงินเดือน : 9000+ค่าคอม เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี ***********ด่วน********** บริษัท ไทย ออปโป้ (oppo) เปิดรับสมัครพน
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

Sale Area

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Sun, 20 Aug 2017 07:26:12 GMT
เงินเดือน : 1x,xxx ขึ้นไป เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

แม่บ้าน (Room Boy)

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Sun, 20 Aug 2017 07:26:13 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : ปัตานนี นราธิวาส ยะลา *****ด่วน***** บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด เปิดรับสมัครพน
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Fri, 18 Aug 2017 07:22:50 GMT
เงินเดือน : 1x,xxx ขึ้นไป เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

พนักงานประจำฝ่ายขาย

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Fri, 18 Aug 2017 07:22:23 GMT
เงินเดือน : 15,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส คุณสมบัติ 1. อายุ 22 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

ช่างไม้และเฟอร์นิเจอร์

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Thu, 17 Aug 2017 07:21:09 GMT
เงินเดือน : 9000+ค่าคอม เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี ***********ด่วน********** บริษัท ไทย ออปโป้ (oppo) เปิดรับสมัครพน
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

ช่างประปา

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Thu, 17 Aug 2017 07:20:37 GMT
เงินเดือน : 1x,xxx ขึ้นไป เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

Overseas Purchasing Staff

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Wed, 16 Aug 2017 05:13:43 GMT
เงินเดือน : 9000+ค่าคอม เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี ***********ด่วน********** บริษัท ไทย ออปโป้ (oppo) เปิดรับสมัครพน
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

ตำแหน่ง Sale Event หาดใหญ่

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Wed, 16 Aug 2017 05:13:44 GMT
เงินเดือน : 1x,xxx ขึ้นไป เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

พนักงานธุรการ

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Thu, 10 Aug 2017 05:00:36 GMT
เงินเดือน : 15,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา คุณสมบัติ 1. อายุ 22 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน หร
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

พนักงานขายเครดิต

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 14 Aug 2017 05:28:54 GMT
เงินเดือน : 1x,xxx ขึ้นไป เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

SL.พนักงานขายบัตรเครดิต.ประจำบิ๊กซี ปัตตานี

 • ปัตตานี
 • Posted on: Fri, 11 Aug 2017 07:36:59 GMT
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียน ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 ก
Job Details
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Sat, 12 Aug 2017 05:12:54 GMT
เงินเดือน : 15,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส คุณสมบัติ 1. อายุ 22 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

พนักงานร้านอาหาร

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Sat, 12 Aug 2017 05:03:32 GMT
เงินเดือน : 15,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส คุณสมบัติ 1. อายุ 22 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

พนักงานขับรถ 10 ล้อ

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Thu, 10 Aug 2017 05:09:11 GMT
เงินเดือน : 15,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส คุณสมบัติ 1. อายุ 22 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements