นักศึกษาฝึกงาน

 • สตูล
 • Posted on: Mon, 26 Jun 2017 14:08:19 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : สตูล รับสมัครพนักงานประจำที่เกาะหบีเป๊ะด่วน 1.แม่บ้าน 2.คนสวน .3.พนักงานเสริพ บร
Job Details
Castaway Resort

ฝ่ายรับประกันภัย , ฝ่ายบัญชี

 • สตูล
 • Posted on: Mon, 26 Jun 2017 08:27:27 GMT
เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : สตูล พนักงานมินิเคาร์เตอร์ ( ประจำสาขา บิ๊กซี สตูล) คุณสมบัต
Job Details
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ป้องกันความสูญเสีย

 • สตูล
 • Posted on: Mon, 26 Jun 2017 08:08:13 GMT
เงินเดือน : 9500 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : สตูล พนักงานเสริพ เพศชาย หรือหญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา รักงานบริการ มีทัศน์คติการทำงานที
Job Details
Castaway Resort

สัตวบาล

 • สตูล
 • Posted on: Sat, 24 Jun 2017 11:13:11 GMT
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด ดำเนินกิจการด้านการผลิตสัตว์ โดยเฉพาะไก่เนื้อ และ สุกรขุน เพื่อป้อนตลาดในภาคใต้มามากกว่า 20 ปี มีพน
Job Details
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด

พนักงานธุรการ

 • มะนัง, สตูล
 • Posted on: Thu, 22 Jun 2017 08:16:29 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 39 หมู่ 3 ( ผัง 7 ) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสต
Job Details
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์

เสมียนและขายสินค้า

 • มะนัง, สตูล
 • Posted on: Wed, 21 Jun 2017 14:13:25 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 39 หมู่ 3 ( ผัง 7 ) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสต
Job Details
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์

ครูประถมศึกษา

 • มะนัง, สตูล
 • Posted on: Wed, 21 Jun 2017 08:20:55 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล ครูปฐมวัย คุณสมบัติ เพศชายหรือหญิง วุฒิครุศาสตร์บัณฑิตการศึกษาปฐมวัย หรือปร
Job Details
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์

กุ๊ก,ผู้ช่วยกุ๊ก Thai fusion

 • มะนัง, สตูล
 • Posted on: Wed, 21 Jun 2017 08:20:53 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล ครูสอนประถมศึกษา เพศชายหรือหญิง วุฒิปริญญาตรีประถมศึกษาหรือปริญญาตรีอื่นๆที
Job Details
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์

ครูสอนคอมพิวเตอร์

 • มะนัง, สตูล
 • Posted on: Wed, 21 Jun 2017 08:20:47 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ที่ปฏิบัติงาน : สตูล โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์รับสมัครครูพี่เลี้ยง คุณสมบัติตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที
Job Details
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์

ครูปฐมวัย

 • มะนัง, สตูล
 • Posted on: Wed, 21 Jun 2017 08:20:36 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล ครูสอนคอมพิวเตอร์ เพศชายหรือหญิง วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือปริญญาตรีอื
Job Details
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์

Reception

 • สตูล
 • Posted on: Fri, 16 Jun 2017 22:00:35 GMT
- เช็คอิน - เอ้าท์ ลูกค้าที่เข้าพัก - เก็บเงินลูกค้า - ประสานงานกับพนักงานแต่ละแผนก - สั่งซื้อของเข้ารีสอร์ท - จองรถ เรือ ให้กับ ลูกค้า คุณสมบัติ - ไม่จำก
Job Details
บริษัท ออฟชอร์ ดีไซนส์ จำกัด

พนักงานจัดส่งสินค้า

 • ควนกาหลง, สตูล
 • Posted on: Mon, 19 Jun 2017 08:09:35 GMT
เงินเดือน : 10,000-13,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป 3. วุฒิปริญญาตร
Job Details
บริษัท ฟาร์ม ชูสิน เตือนใจ 99 จำกัด

พนักงานขาย AIS FIBRE

 • สตูล
 • Posted on: Sun, 18 Jun 2017 02:00:11 GMT
เงินเดือน : 13000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : สตูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง 2. อายุ 30 ปีขึ้นไป 3. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 4
Job Details
บริษัท ฟาร์ม ชูสิน เตือนใจ 99 จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการจังหวัด – เอเย่นต์ สายธุรกิจเบียร์ ภาค 8 - สตูล

 • สตูล
 • Posted on: Mon, 19 Jun 2017 08:12:06 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ- ขายสินค้าของบริษัททั้งหมด ผ่านซับเอเย่นต์ตามเป้าหมายที่กำหนดของสินค้าแต่ละชนิด- ติดตามการบริหารสินค้าและให้ข้อมูลสต๊อกสินค้า- กำกับด
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ครูสอนภาษาอังกฤษ

 • สตูล
 • Posted on: Mon, 19 Jun 2017 08:18:13 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล ครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (Full Time) ประจำสาขาสตูล คุณสมบัติ 1.
Job Details
คณิตศาสตร์ ครูพี่เอ๊ะ

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • เมืองสตูล, สตูล
 • Posted on: Sun, 18 Jun 2017 08:09:33 GMT
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : สตูล บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด รถยนต์โตโยต้า สาขาสตูล
Job Details
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (รถยนต์โตโยต้า)

เช็คเกอร์ ประจำSUPERMARKET

 • สตูล
 • Posted on: Sat, 17 Jun 2017 08:09:49 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล ครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (Full Time) ประจำสาขาสตูล คุณสมบัติ 1.
Job Details
คณิตศาสตร์ ครูพี่เอ๊ะ

SL.พนักงานเคาร์เตอร์ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำบิ๊กซีสตูล

 • สตูล
 • Posted on: Mon, 19 Jun 2017 11:33:41 GMT
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียน ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 ก
Job Details
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

พนักงานเสริฟ

 • สตูล
 • Posted on: Fri, 16 Jun 2017 22:00:32 GMT
- รับออเดอร์ - เสริฟอาหารและเครื่องดื่ม - จัดโต๊ะอาหาร - เคลียร์จาน มียูนิฟอร์ม - ฟรีอาหารพนักงานวันละ 2มื้อ - ประกันสังคม บริษัทจ่ายให้เต็ม 10%โดยไม่หักจากเง
Job Details
บริษัท ออฟชอร์ ดีไซนส์ จำกัด

Bartender

 • สตูล
 • Posted on: Fri, 16 Jun 2017 22:00:32 GMT
- เรียนรู้และจดจำสูตรของเครื่องดื่มและการเตรียมเครื่องดื่มให้ได้ตามมาตฐาน - เตรียมและผสมเครื่องดื่มตามรายการที่ลูกค้าสั่ง - ล้างทำความสะอาดแก้วและบริเวณบาร์ให
Job Details
บริษัท ออฟชอร์ ดีไซนส์ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements