พนักงานทั่วไป

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:33:51 GMT
ระดับเงินเดือน 10000++ ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ไมจำกัดวุฒิการศึกษา 2. มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานล่วงเวลาได้ 3. ม...
Job Details
บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด

พนักงานขับรถซื้อของ

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:33:52 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน 1. ขับรถไปซื้อของตามใบสั่งซื้อ 2. ดูเเลความสะอาดของรถเเละความเรียบร้อยของรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ปฎิบัติหน้าที่อื...
Job Details
บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่สโตร์ (เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี)

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:33:51 GMT
ระดับเงินเดือน 14000++ ลักษณะการทำงาน ลักษณะการทำงาน 1. ดูแล เช็คสต็อก คลังสินค้า 2. ซื้อของตามใบสั่งซื้อภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. ติดต่อประสานงานการซื...
Job Details
บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด

.พนักงานร้านกาแฟ

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 09:45:12 GMT
ระดับการศึกษา ม.3ขึ้นไป คุณสมบัติ มีทักษะในการทำงานบริการที่ดี หากมีประสบการณืในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ,สาขาเกาะพะงัน,สาขาเกาะสมุย(ด่วนมาก) เงินเด...
Job Details
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

พนักงานเร่งรัดหนี้สิน

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 09:45:10 GMT
ระดับการศึกษา ปวช.-ปวส.-ป.ตรี คุณสมบัติ มีประสบการณ์ทำงานเร่งรัดหนี้สินไม่น้อยกว่1ปี,มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์สาขาเกาะพะงัน (ด่วนมาก) เงินเด...
Job Details
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

Guide (มัคคุเทศก์)

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:33:50 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 3. ม...
Job Details
บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด

ผู้ช่วยเชฟเบเกอรี่

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:33:54 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ทำเบเกอรี่ต่างๆให้กับลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร 1. รักความสะอาด 2. มีความรับผิดชอบสูง 3. ต้องมีประสบการณ์ด้านเบเกอรี่ 4...
Job Details
บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด

ช่างทั่วไป

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:33:48 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน 1. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปเกี่ยวกับงานช่าง 2. ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 3. รับผิดชอบงานอื่นที...
Job Details
บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด

หัวหน้าช่าง

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:33:49 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน 1. ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบต่างๆ 2. ดูแลการจัดซื้อเครื่องมือช่างให้พร้อมปฏิบัติงานเสมอ คุณสมบัติผู้สม...
Job Details
บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด

สัตวแพทย์ (หมอช้าง)

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:33:49 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน 1. ควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาพช้างให้ได้ตามมาตรฐานปางช้าง 2. ควบคุม ป้องกันเชื้อโรคที่จะเป็นอันตรายต่อช้าง 3....
Job Details
บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด

พนักงานต้อนรับ

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:34:10 GMT
- ให้บริการและต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติ - รับ check in - check out - ทำ booking จองห้องพัก - ทำบัญชีเบื้องต้น รายรับ-รายจ่าย ในแต่ละวัน - ดูแลเอกสารออฟฟิศ -...
Job Details
คอรัลบังกะโล

Maintenance Operations Manager

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 09:45:54 GMT
ระดับการศึกษา Bachelor Degree คุณสมบัติ - Male (Thai Nationality) - Minimum of 2 years experience in position in 5 star hotel - Knowledge about electrical,...
Job Details
Vana Belle, a Luxury Collection Resort, Koh Samui

Sales or Account Executive

 • เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:19:06 GMT
1. ออกตลาดพบปะ เยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อแนะนำคุณลักษณะของสินค้า และนำเสนอแผนส่งเสริมการขาย จูงใจในการสั่งซื้อ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 2. ขายสินค้า เพื...
Job Details
Ambrose Wine Limited. (บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด)

Store Keeper

 • เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:18:36 GMT
1. ควบคุมดูแล บันทึกจำนวนสินค้า การรับ-จ่ายสินค้า การจัดการตรวจสอบสินค้าตามระบบควบคุมสินค้าให้ได้ตามมาตราฐานสูงสุด 2. ควบคุมการสั่งสินค้าและประสานงานกับแผนกบ...
Job Details
Ambrose Wine Limited. (บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด)

ผู้ดูแลปรับภูมิทัศน์

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 08:59:48 GMT
มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : 1. ดูเเลรักษาต้นไม้ /รดน้ำ...
Job Details
บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เลขานุการกรรมการผู้บริหาร

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:25:23 GMT
งานกลั่นกรองเสนอหนังสือราชการ งานพิมพ์ โต้ตอบจดหมาย จดบันทึกคำสั่งการ ทำรายงาน จดวาระการประชุม จัดวาระนัดหมาย ต้อนรับแขก เก็บรักษา ค้นหาเอกสาร ต่อและรับโทรศัพท...
Job Details
บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน จำกัด

Maid

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 09:46:28 GMT
ระดับการศึกษา N/A คุณสมบัติ 1.สัญชาติไทย 2.มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ในสายงาน 3.สามารถทำงานเป็นกะได้ 4.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา 5...
Job Details
White Sand Samui Resort

Sales Coordinator (BKK Based)

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 09:46:28 GMT
ระดับการศึกษา High School or Higher คุณสมบัติ - 1-2 years experience in position - Thai nationality - Good Attitude - Able to work in a team - Good...
Job Details
Anantara Bophut Koh Samui Resort

Guest Service Agent(Thai Nationality)

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 09:46:26 GMT
ระดับการศึกษา NA คุณสมบัติ Requirements: 2 Year experience in hotel Good command of English Oriented Service minded Knowledge of Opera program is...
Job Details
Outrigger Koh Samui Beach Resort

Vacancies (Thai nationality)

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 09:45:54 GMT
ระดับการศึกษา Bachelor Degree คุณสมบัติ Chief Engineer Technician Spa Therapist Benefit : - Start with an attractive salary.(เงินเดือนตามตกลง) -...
Job Details
INFINITY RESIDENCES & RESORTS KOH SAMUI


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements