พนักงานคลังสินค้า

 • ระนอง
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:17:27 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: -ดูแลคลังสินค้า วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 21 - 30 ปี อัตราค่าจ้าง: 15000 บาท / เด...
Job Details
ระนอง

พนักงานขับรถบรรทุกขนาดเล็ก , พนักงานขับรถตู้

 • ระนอง
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:15:54 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ขับรถรับ-ส่งพนักงานในออฟฟิต วันทำงาน : หยุด1วันต่อสัปดาห์ เวลาทำงาน : ไม่จำกัด อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 18 - 35 ปี อัตราค่าจ...
Job Details
ระนอง

ช่างยนต์

 • ระนอง
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:13:08 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ซ่อมรถยนต์ ช่วงล่าง วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 20 - 40 ปี อัตราค่าจ้าง: 310 บาท / ว...
Job Details
ระนอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:36:36 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ทำงานเอกสาร วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 23 - 30 ปี อัตราค่าจ้าง: 9900 บาท / เดือน เพศ...
Job Details
ระนอง

เสมียนพนักงานทั่วไป ; พนักงานธุรการ

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:37:37 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ทำงานด้านเอกสาร วันทำงาน : หยุด1วันต่อสัปดาห์ เวลาทำงาน : ไม่จำกัด อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 25 - 40 ปี อัตราค่าจ้าง: 9300 บาท ...
Job Details
ระนอง

พนักงานต้อนรับ (โรงแรม)

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:48:10 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ให้บริการกับผู้มาติดต่อกับทางโรงแรม สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ วันทำงาน : ทำงาน6วันหยุด1วัน เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1...
Job Details
ระนอง

เสมียน

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:37:49 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: จดบันทึกเอกสาร วันทำงาน : หยุด1วันต่อสัปดาห์ เวลาทำงาน : ไม่จำกัด อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 25 - 40 ปี อัตราค่าจ้าง: 9300 บาท ...
Job Details
ระนอง

พนักงานรับจองห้องพัก

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:50:52 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: บริการรับจองห้องพัก วันทำงาน : หยุด1วันต่อสัปดาห์ เวลาทำงาน : ไม่จำกัด อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 20 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9300...
Job Details
ระนอง

พนักงานบัญชี

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:49:25 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ปิดงบลูกหนี้ เจ้าหนี้ วันทำงาน : หยุด1วัน/สัปดาห์ เวลาทำงาน : ไม่จำกัด อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 45...
Job Details
ระนอง

พนักงานบริการลูกค้า

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:49:13 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ให้บริการลูกค้า วันทำงาน : หยุด1วันต่อสัปดาห์ เวลาทำงาน : ไม่จำกัด อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 25 - 30 ปี อัตราค่าจ้าง: 330 บาท ...
Job Details
ระนอง

พนักงานขาย

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:47:44 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: บริการลูกค้า วันทำงาน : หยุด1วันต่อสัปดาห์ เวลาทำงาน : ไม่จำกัด อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 18 - 33 ปี อัตราค่าจ้าง: 310 บาท / ว...
Job Details
ระนอง

พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:46:45 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ขายสินค้าในแต่ละพื้นที่ หายอด วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 30 ปี อัตราค่าจ้าง:...
Job Details
ระนอง

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกและรถตู้ขนาดใหญ่

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:46:33 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ขับรถบรรทุกสินค้าเกษตร วันทำงาน : หยุด1วันต่อสัปดาห์ เวลาทำงาน : ไม่จำกัด อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 25 - 40 ปี อัตราค่าจ้าง:...
Job Details
ระนอง

พนักงานขับรถ

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:45:27 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ขับรถบรรทุกสินค้า ส่งสินค้า วันทำงาน : หยุด1วันต่อสัปดาห์ เวลาทำงาน : ไม่จำกัด อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 20 - 45 ปี อัตราค่าจ...
Job Details
ระนอง

พนักงานขาย (Direct Sale)

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:46:50 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: -ขายสินค้าในแต่ละอำเภอ มีค่าคอมมิชชั่น ประจำสาขาท่าเมือง 2 คน กระบุรี 1 คน *ด่วน* วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ...
Job Details
ระนอง

เสมียน, เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:37:29 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: จดบันทึก จัดเก็บเอกสาร วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 22 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 310 บาท ...
Job Details
ระนอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:37:13 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ดูแลงานฝ่ายบุคคลสาขาระนอง วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 30 ปี อัตราค่าจ้าง: 13000...
Job Details
ระนอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

 • เมืองระนอง, ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:03:36 GMT
-คิดต้นทุน ควบคุม และ ดูแลความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขาย -รวบรวม ข้อมูล เอกสารต่างๆ และบันทึกลงในระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อม...
Job Details
บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

ผู้ตรวจสอบคุณภาพ (ด้านบริการ)

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:44:35 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: -ตรวจสภาพรถ ต่อทะเบียน วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 3 อายุระหว่าง: 25 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 310 บาท ...
Job Details
ระนอง

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ , ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า, ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:43:30 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ตรวจสอบดูแล ความเรียบร้อย เกี่ยวกับสินค้า วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 40 ปี อ...
Job Details
ระนอง


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements