หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด FSR ภาค 8- ระนอง

 • ระนอง
 • Posted on: Wed, 18 Oct 2017 05:04:18 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบวางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขายโดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนดกำหนดเป...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ล่าม (Admin) ภาษาญี่ปุ่น

 • ระนอง
 • Posted on: Mon, 16 Oct 2017 04:42:36 GMT
สัญชาติ ไทย เพศ ไม่ระบุ อายุ 25 ~ เงินเดือน(บาท/เดือน) ไม่ระบุ ระดับการศึกษา Bachelor ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง...
Job Details
Siam Kanamoto Co., Ltd

พนักงานขาย

 • ระนอง
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 02:49:11 GMT
บริษัท เซฟตี้ ไลฟ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งในและนอกสถานที่ พนักงานขาย สาขาระนอง ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า อัตรา : 1 เงินเด...
Job Details
บริษัท เซฟตี้ ไลฟ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

พนักงานขาย

 • ระนอง
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 02:48:43 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

วิศวกรไฟฟ้า

 • เมืองระนอง, ระนอง
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 06:15:35 GMT
- ดูแล ควบคุม และตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในโรงงาน ระบบตู้คอนโทรล ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรต่าง ๆ และบริเวณโดยรอบโรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

หัวหน้าฝ่ายขาย

 • ระนอง
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 02:48:42 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

พนักงานขายดูแลเอเย่น ประจำภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลาหรือปัตตานี, ระนอง, และประจวบขีรีขันธ์

 • ระนอง
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 02:45:26 GMT
บริษัท เวนทัส เทรดดิ้ง จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม น้ำอัดลม ภายใต้ ยี่ห้อ "Big Cola" และ น้ำดื่ม, น้ำผลไม้ผสมเกลือแร่ เป็นบริษัทชาวต่างชาติ 100...
Job Details
บริษัท เวนทัส เทรดดิ้ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดระนอง-ชุมพร

 • ระนอง
 • Posted on: Wed, 11 Oct 2017 03:00:12 GMT
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพ...
Job Details
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์สินเชื่อ Tesco Visa Card

 • ระนอง
 • Posted on: Wed, 11 Oct 2017 02:58:46 GMT
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด กรุงศรี คอนซูมเมอร์ (Krungsri Consumer) หนึ่งในบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เราเป็นผู้นำธุรกิจบัตรเครดิตสินเชื่อเพ...
Job Details
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

เจ้าหน้าที่เกษตร

 • ระนอง
 • Posted on: Sat, 07 Oct 2017 03:17:05 GMT
บริษัท เฮอริเทจ โกรวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลิต นำเข้า และส่งออกสินค้า ประเภทถั่วทุกชนิด เช่น ถั่ว มะม่วงหิมพานต์ มะพร้าวอบแห้ง ผลไม้ เช่น สับปะรดอบแห้ง...
Job Details
บริษัท เฮอริเทจ โกรวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พนักงานการตลาด

 • ระนอง
 • Posted on: Fri, 13 Oct 2017 02:48:03 GMT
P.SPP Ranong Co., Ltd. P.SPP Ranong Co., Ltd.เป็นผู้เเทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ExxonMobil อย่างเป็นทางการ (Authorized ExxonMobil Distributor) ในการจัดจำหน่ายน...
Job Details
P.SPP Ranong Co., Ltd.

พนักงานฝ่ายผลิต

 • ระนอง
 • Posted on: Sat, 30 Sep 2017 03:55:10 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

หัวหน้าฝ่ายผลิต

 • ระนอง
 • Posted on: Sat, 30 Sep 2017 03:55:07 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

พนักงานฝ่ายบุคคล

 • ระนอง
 • Posted on: Thu, 28 Sep 2017 03:59:49 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

พนักงานตรวจสอบสินค้า / คลังสินค้า

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 26 Sep 2017 04:21:21 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

พนักงานฝ่ายบุคคล (สาขาระนอง)

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 26 Sep 2017 04:19:01 GMT
P.SPP Ranong Co., Ltd. P.SPP Ranong Co., Ltd.เป็นผู้เเทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ExxonMobil อย่างเป็นทางการ (Authorized ExxonMobil Distributor) ในการจัดจำหน่ายน...
Job Details
P.SPP Ranong Co., Ltd.

พนักงานการตลาด

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 26 Sep 2017 04:08:19 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

หัวหน้าแผนกวางแผนจัดส่งสินค้า

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 26 Sep 2017 04:19:35 GMT
P.SPP Ranong Co., Ltd. P.SPP Ranong Co., Ltd.เป็นผู้เเทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ExxonMobil อย่างเป็นทางการ (Authorized ExxonMobil Distributor) ในการจัดจำหน่ายน...
Job Details
P.SPP Ranong Co., Ltd.

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 26 Sep 2017 04:19:01 GMT
P.SPP Ranong Co., Ltd. P.SPP Ranong Co., Ltd.เป็นผู้เเทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ExxonMobil อย่างเป็นทางการ (Authorized ExxonMobil Distributor) ในการจัดจำหน่ายน...
Job Details
P.SPP Ranong Co., Ltd.

หัวหน้าบัญชี

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 26 Sep 2017 04:18:27 GMT
P.SPP Ranong Co., Ltd. P.SPP Ranong Co., Ltd.เป็นผู้เเทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ExxonMobil อย่างเป็นทางการ (Authorized ExxonMobil Distributor) ในการจัดจำหน่ายน...
Job Details
P.SPP Ranong Co., Ltd.


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements