พนักงานขับรถ

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 21 Feb 2018 22:56:52 GMT
พนักงานขับรถมีหน้าที่ขับรถ 6 ล้อ (เล็ก) ไปกับเซลล์ 1 คน เพื่อออกพื้นที่จำหน่ายและส่งสินค้าให้กับลูกค้าในเขตภาคเหนือ ได้แก่ แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา เป...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณลำดวนฟูดส์

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • สวี, ชุมพร
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 06:01:08 GMT
- รวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆขององค์กรไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อนำมาบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป - แปลงเอกสารและหลักฐานที่เกิดขึ...
Job Details
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

พนักงานจัดเรียงสินค้า/PC จ.ชุมพร

 • เมืองชุมพร, ชุมพร
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 05:39:47 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 16,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:10:26 GMT
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีเปิดดำเนินการปี พ.ศ.2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้รับการรับรองมตรฐาน ISO 9001:2008 และให้การรักษาพยาบาลด้วยอ...
Job Details
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:10:21 GMT
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีเปิดดำเนินการปี พ.ศ.2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้รับการรับรองมตรฐาน ISO 9001:2008 และให้การรักษาพยาบาลด้วยอ...
Job Details
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

ทันตแพทย์ Full Time

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:10:26 GMT
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีเปิดดำเนินการปี พ.ศ.2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้รับการรับรองมตรฐาน ISO 9001:2008 และให้การรักษาพยาบาลด้วยอ...
Job Details
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

ศัลยแพทย์

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:10:37 GMT
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีเปิดดำเนินการปี พ.ศ.2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้รับการรับรองมตรฐาน ISO 9001:2008 และให้การรักษาพยาบาลด้วยอ...
Job Details
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

อายุรแพทย์

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:10:37 GMT
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีเปิดดำเนินการปี พ.ศ.2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้รับการรับรองมตรฐาน ISO 9001:2008 และให้การรักษาพยาบาลด้วยอ...
Job Details
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

วิสัญญีพยาบาล

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:10:37 GMT
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีเปิดดำเนินการปี พ.ศ.2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้รับการรับรองมตรฐาน ISO 9001:2008 และให้การรักษาพยาบาลด้วยอ...
Job Details
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

เภสัชกร

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:10:26 GMT
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีเปิดดำเนินการปี พ.ศ.2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้รับการรับรองมตรฐาน ISO 9001:2008 และให้การรักษาพยาบาลด้วยอ...
Job Details
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

วิสัญญีแพทย์

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:10:26 GMT
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีเปิดดำเนินการปี พ.ศ.2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้รับการรับรองมตรฐาน ISO 9001:2008 และให้การรักษาพยาบาลด้วยอ...
Job Details
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

นักรังสีเทคนิค

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:10:26 GMT
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีเปิดดำเนินการปี พ.ศ.2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้รับการรับรองมตรฐาน ISO 9001:2008 และให้การรักษาพยาบาลด้วยอ...
Job Details
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

เเพทย์ทั่วไป (GP)

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:10:21 GMT
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีเปิดดำเนินการปี พ.ศ.2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้รับการรับรองมตรฐาน ISO 9001:2008 และให้การรักษาพยาบาลด้วยอ...
Job Details
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

กุมารเเพทย์

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:10:21 GMT
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีเปิดดำเนินการปี พ.ศ.2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้รับการรับรองมตรฐาน ISO 9001:2008 และให้การรักษาพยาบาลด้วยอ...
Job Details
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

ผู้ช่วยพยาบาล PN

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:10:21 GMT
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีเปิดดำเนินการปี พ.ศ.2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้รับการรับรองมตรฐาน ISO 9001:2008 และให้การรักษาพยาบาลด้วยอ...
Job Details
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

พยาบาลวิชาชีพ

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:10:26 GMT
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีเปิดดำเนินการปี พ.ศ.2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้รับการรับรองมตรฐาน ISO 9001:2008 และให้การรักษาพยาบาลด้วยอ...
Job Details
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

แม่บ้าน

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:10:21 GMT
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีเปิดดำเนินการปี พ.ศ.2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้รับการรับรองมตรฐาน ISO 9001:2008 และให้การรักษาพยาบาลด้วยอ...
Job Details
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

 • ท่าแซะ, ชุมพร
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:02:12 GMT
- จัดทำเอกสาร , รวบรวมข้อมูล รายงานต่างๆจากผู้เกี่ยวข้อง ที่ต้องใช้ในงานการวางแผนผลิต ตลอดจนติดตามงานต่างๆ ที่ ออกจากแผนกวางแผนการผลิต ( update ) เพื่อนำเสนอต...
Job Details
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

 • ท่าแซะ, ชุมพร
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:02:12 GMT
- ควบคุมดูแลปาล์มที่ปลูกในแปลงทดลอง - ทำการประมาณการผลผลิต วัดความชื้น ความเครียดของดิน เก็บปริมาณน้ำฝน - - กระจายงานให้หัวหน้าคนงานและรับเหมาเข้าปฏิบัต...
Job Details
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(ประจำภาคใต้ ออฟิสอยู่ที่คลังน้ำมันพีทีชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร))

 • ชุมพร
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 15:13:57 GMT
1) ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 27 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2) วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ สาขาสุขศาสตร์และความปลอดภัย หรือ ว...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements