ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำ จ.สกลนคร

 • กุสุมาลย์, สกลนคร
 • Posted on: Mon, 16 Oct 2017 06:16:31 GMT
1.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงทั่วไป 2.วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเน...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำ จ.สกลนคร

 • กุสุมาลย์, สกลนคร
 • Posted on: Mon, 16 Oct 2017 06:16:02 GMT
- รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย/พนักงานช่าง

 • สว่างแดนดิน, สกลนคร
 • Posted on: Mon, 16 Oct 2017 06:16:56 GMT
-สามารถแนะนำรถได้ -สามารถซ่อมรถได้ -บริการลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้างบร...
Job Details
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด

(J2) ช่างคอมพิวเตอร์ (Onsite จ.สกลนคร) มีรถยนต์ + มีใบขับขี่

 • สกลนคร
 • Posted on: Mon, 16 Oct 2017 02:40:54 GMT
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)/บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านคอมพ...
Job Details
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)/บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง จ.สกลนคร

 • กุสุมาลย์, สกลนคร
 • Posted on: Mon, 16 Oct 2017 06:16:56 GMT
- รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม - รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ - รวมถึงงานซ่อมระบบบำร...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาการขาย

 • สว่างแดนดิน, สกลนคร
 • Posted on: Mon, 16 Oct 2017 06:17:48 GMT
- หาข้อมูลลูกค้าใหม่ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ - จัดทำข้อมูลลูกค้า - ประเมินศักยภาพของลูกค้า - นำเสนอสินค้าตัวใหม่ให้ทดลองขับ - เจรจาต่อรองเงื...
Job Details
บริษัท มิตซู บี.ซี. สว่างแดนดิน จำกัด

ที่ปรึกษาการขาย

 • สว่างแดนดิน, สกลนคร
 • Posted on: Mon, 16 Oct 2017 06:17:27 GMT
- หาข้อมูลลูกค้าใหม่ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ - จัดทำข้อมูลลูกค้า - ประเมินศักยภาพของลูกค้า - นำเสนอสินค้าตัวใหม่ให้ทดลองขับ - เจรจาต่อรองเงื...
Job Details
บริษัท ชาญออโต้คาร์ จำกัด

วิศวกรบอยเลอร์ ประจำ จ.สกลนคร

 • กุสุมาลย์, สกลนคร
 • Posted on: Mon, 16 Oct 2017 06:17:18 GMT
- วางแผนและควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของระบบบอยเลอร์เพื่อให้ผลิตไอน้ำได้ตามที่กำหนด - วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของงานบอยเลอร์ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

จนท.ธุรการขาย (แคชเชียร์)

 • สกลนคร
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 02:50:50 GMT
หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งปลีกและส่ง ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงมากว่า 25 ปี และเป็นตัวแทนแต่งตั้งอย่างเป...
Job Details
หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

 • สกลนคร
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 02:50:49 GMT
หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งปลีกและส่ง ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงมากว่า 25 ปี และเป็นตัวแทนแต่งตั้งอย่างเป...
Job Details
หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า

พนักงานหน้าร้านสาขาสกลนคร

 • สกลนคร
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 02:44:56 GMT
บริษัท เจริญมิตร จำกัด เป็นบริษัทผลิตถังเก็บน้ำพีอี (โพลีเอทธีลีน) ถังสแตนเลส และงานสั่งทำ พนักงานหน้าร้านสาขาสกลนคร พนักงานหน้าร้าน อัตรา : 1อัตรา เงินเดือน ...
Job Details
บริษัท เจริญมิตร จำกัด

พนักงานขายสกลนคร

 • สกลนคร
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 02:44:02 GMT
บริษัท เอสซีจี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่มอเตอร์ไซต์ อุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร ฮาร์ดแวร์ พนักงานขายสกลนคร ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ ขายเคร...
Job Details
บริษัท เอสซีจี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

พนักงานขาย PC Daikin

 • สกลนคร
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 02:43:28 GMT
หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งปลีกและส่ง ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงมากว่า 25 ปี และเป็นตัวแทนแต่งตั้งอย่างเป...
Job Details
หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า

NEU พนักงานการตลาดสาขาโลตัสเอ็กซ์ตร้าขอนแก่น

 • สกลนคร
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 02:43:27 GMT
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียน ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 ก...
Job Details
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการปั้ม / ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่สกลนคร)

 • สกลนคร
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 02:49:33 GMT
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง...
Job Details
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

PC เครื่องใช้ไฟฟ้า ELECTROLUX

 • สกลนคร
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 02:43:28 GMT
หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งปลีกและส่ง ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงมากว่า 25 ปี และเป็นตัวแทนแต่งตั้งอย่างเป...
Job Details
หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า

PC เครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Panasonic / SHARP

 • สกลนคร
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 02:43:27 GMT
หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งปลีกและส่ง ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงมากว่า 25 ปี และเป็นตัวแทนแต่งตั้งอย่างเป...
Job Details
หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า

รับสมัครแม่บ้าน

 • สกลนคร
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 02:57:31 GMT
หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งปลีกและส่ง ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงมากว่า 25 ปี และเป็นตัวแทนแต่งตั้งอย่างเป...
Job Details
หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า

พนักงานขาย เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี (ผู้หญิง ) ติดต่อคุงเนม 083-4901486

 • สกลนคร
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 08:55:45 GMT
รักในงานขายและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันเรื่องยอดขายได้ - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ,อดทน มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได...
Job Details
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด(มหาชน)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เพศชาย) ประจำสาขาวานรนิวาส/สาขาสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 • สกลนคร
 • Posted on: Sat, 14 Oct 2017 02:43:22 GMT
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เป็นบริษัท ดำเนินการธุรกิจด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทุกประเภท ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักทั่วประเทศ ภายใต้ โลโก้ " ศรีสวัสดิ์...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements