พนักงานสต๊อกอะไหล่

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 22 Mar 2018 23:41:16 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงานที่ บริษัท อารีมิตร มาสด้า จำกัด 9/1 ถ.สงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 คุณสมบัติผู...
Job Details
บริษัท ในเครือ อารีมิตรกรุ๊ป

พนักงานล้างรถ

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 22 Mar 2018 23:40:20 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงานที่ บริษัท อารีมิตร มาสด้า จำกัด 9/1 ถ.สงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 คุณสมบ...
Job Details
บริษัท ในเครือ อารีมิตรกรุ๊ป

ผู้จัดการฝ่ายบริการ

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 22 Mar 2018 23:41:16 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงานที่ บริษัท อารีมิตร มาสด้า จำกัด 9/1 ถ.สงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 คุณสมบัติผู้สม...
Job Details
บริษัท ในเครือ อารีมิตรกรุ๊ป

ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง (Section Manager – Frozen) ประจำสาขากาฬสินธุ์

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 21 Mar 2018 11:37:25 GMT
ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลงกับบริษัท ลักษณะการทำงาน มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบคุณภาพินค้าและความปลอดภัย...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายเนื้อสัตว์ (Section Manager -Butchery) ประจำสาขากาฬสินธุ์

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 21 Mar 2018 11:37:25 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบคุณภาพสนค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธ...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ทดสอบ การ

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 22 Mar 2018 17:47:14 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ ทดสอบ คุณสมบัติ ทดสอบ คุณสมบัติพื้นฐาน ประเภทของงาน : งานประจำ จำนวน : ไม่ระบุ เพศ : ชาย/หญิง เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้...
Job Details
Demo2 Siam Industry Public MANAGEMENT COMPANY LIMITED

แม่บ้าน

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 22 Mar 2018 23:41:15 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงานที่ บริษัท อารีมิตร มาสด้า จำกัด 9/1 ถ.สงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 คุณสมบ...
Job Details
บริษัท ในเครือ อารีมิตรกรุ๊ป

หัวหน้าทีมขายเอเย่นต์ สายธุรกิจสุรา ภาค 4 – กาฬสินธุ์

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 24 Jan 2018 05:13:30 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ- กำหนดแผนเข้าเยี่ยมร้านซับเอเย่นต์อย่างชัดเจน โดยการแบ่งประเภทร้านใหญ่เยี่ยมอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ร้านเล็กเยี่ยมอาทิตย์ 1 ครั้ง- แจ้งเป...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements