พนักงานธุรการ

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 04:04:15 GMT
ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ ๘ ฉะนั้น อากัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพน...
Job Details
สำนักทางหลวงที่ 8

พนักงานไฟฟ้าสื่อสาร

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 04:04:15 GMT
ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ ๘ ฉะนั้น อากัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพน...
Job Details
สำนักทางหลวงที่ 8

ธุรการฝ่ายขาย

 • เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 18:04:50 GMT
-คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานฝ่ายขายภายในองค์กรและนอกองค์กร -สรุปยอดขายและจัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา -พิมพ์งานเอกาสารต่างๆในฝ่าย -ประสานงานอื...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์

พนักงานขาย, พนักงานขายประจำหน่วยรถเงินสด ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุบลฯ สกล

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 05:58:33 GMT
1.มีความรู้เรื่องการขายสินค้า (โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม) 2.ขายสินค้าที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 3.รักในงานบริการ 4.ติดต่อประสานงานขายนอกสถานที่ได้ (พน...
Job Details
บริษัท ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

พี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ

 • เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 18:04:24 GMT
- ดูแลเด็ก อายุ 3 ปี 9 เดือน รับ-ส่งน้องไปโรงเรียน ทำอาหารให้น้องทาน สอนพัฒนาการน้อง ทำความสะอาดเสื้อผ้า ของใช้เด็ก ช่วยพี่เลี้ยงอีกคนดูแลน้องคนเล็ก 1.3ขวบ...
Job Details
มิสสตาร์ บิวตี้

พนักงานเขียนแบบ

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 05:57:46 GMT
- แก้แบบ เคลียร์แบบงานก่อสร้าง โครงเหล็ก สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำไซต์งานก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้างบริษัทและความสามารถ ค...
Job Details
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

พนักงานตรวจสอบ

 • เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 05:59:01 GMT
-ปฎิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย -รวบรวมหลักฐาน จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่ตรวจพบ -ดูแลงานด้นเอกสารของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์

วิศวกรสิ่งแวดล้อม มิตรกาฬสินธุ์

 • กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 05:57:38 GMT
• ควบคุมดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานทั่วไปให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง • ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมมลพิษ น้ำ อากาศ กากอ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ผู้จัดการสาขา

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 14 Jun 2018 11:35:36 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 18,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : 10:00 - 19:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบ...
Job Details
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 14 Jun 2018 11:36:01 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : 10:00 - 19:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบ...
Job Details
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 16:05:34 GMT
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑...
Job Details
อบต.หนองแวง

คนงานทั่วไป

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 16:05:34 GMT
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑...
Job Details
อบต.หนองแวง

เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า

 • ท่าคันโท, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 17:57:37 GMT
1.ควบคุมสินค้าสำเร็จรูป จัดทำรายงานการควบคุมสินค้า ตรวจนับสินค้าแจ้งเข้าและจ่ายออก กำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้า ควบคุมตาม FIFO มีมาตรการดูแลรักษาสินค้าให้ถูกสุขล...
Job Details
Thai Wah Public Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่แผนงาน

 • กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 11:57:50 GMT
1) สนับสนุนข้อมูล การติดตามงาน และกรอบเวลาของงานตามมติที่ประชุม เพื่อประกอบการให้ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ 2) ประสานงานและจ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง จ.กาฬสินธุ์

 • เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 05:59:42 GMT
- รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม - รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ - รวมถึงงานซ่อมระบบบำร...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วิศวกรไฟฟ้า

 • กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 11:58:24 GMT
1. งานควบคุมการผลิตและขายไฟฟ้า 2. งานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร 3. งานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. จัดทำงบประมาณและคุมการก่อสร้างผู้รับเหมา...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

วิศวกรเครื่องกล โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์

 • กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 11:57:50 GMT
1.วางแผนและบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.จัดทำงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่าย 3.ปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

วิศวกรชลประทาน

 • กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 11:57:50 GMT
1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย 2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย 3. ประสานงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมชาวไร่ ในการจัดทำโครงการพ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ผู้จัดการส่วนเนื้อสัตว์ สาขากาฬสินธุ์

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Fri, 01 Jun 2018 05:39:17 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง สาขากาฬสินธุ์

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Fri, 01 Jun 2018 05:37:07 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements