เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดอุดรธานี

 • อุดรธานี
 • Posted on: Sun, 14 Jan 2018 23:39:11 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น ลักษณะการทำงาน - ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน...
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส

 • อุดรธานี
 • Posted on: Mon, 15 Jan 2018 05:58:02 GMT
- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารลูกค้าสำหรับการวิเคราะห์สินเชื่อ - วิเคราะห์สินเชื่อตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัท - นำเสนอรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ ...
Job Details
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน ( ประจำ จ.อุดรธานี )

 • อุดรธานี
 • Posted on: Sun, 14 Jan 2018 23:39:07 GMT
ระดับเงินเดือน ค่าบำเหน็จ + ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลักษณะการทำงาน เป็นอาชีพที่มีอิสระ สามารถสร้างโอกาสได้อย่างไม่มีขอบเขต ในเรื่องรายได้และเวลา เป็นอาชีพที่ท...
Job Details
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Early Years Teachers

 • อุดรธานี
 • Posted on: Mon, 15 Jan 2018 05:09:02 GMT
Udon Thani International School (UDIS) is a co-educational, day school for students from the expatriate community of Udon Thani and Thai students seeking an...
Job Details
Udon Thani International School

พนักงานขาย

 • อุดรธานี
 • Posted on: Mon, 15 Jan 2018 11:31:58 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
บีทูเอส

ฝ่ายจัดซื้อสั่งซื้อPO วัสดุก่อสร้าง (ประจำสาขาจังหวัดอุดรธานี)

 • อุดรธานี
 • Posted on: Sun, 14 Jan 2018 11:37:04 GMT
ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง ลักษณะการทำงาน 1. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า (PO) (วัสดุก่อสร้าง) 2. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้า ราคา และเงื่อนไขอื่นๆ...
Job Details
บริษัท ซูก้าไทย จำกัด

แพทย์อายุรกรรม (Internal Medicine)

 • อุดรธานี
 • Posted on: Sat, 13 Jan 2018 23:37:30 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน Full Time คุณสมบัติผู้สมัคร 1. แพทย์อายุรกรรม จังหวัดที่ปฏิบัติงาน อุดรธานี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb...
Job Details
นาคา คลินิก

แพทย์ หู คอ จมูก

 • อุดรธานี
 • Posted on: Sat, 13 Jan 2018 23:37:16 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน แพทย์ หู คอ จมูก ทำงาน Full time คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย- เพศหญิง 2. จบการศึกษา แพทย์เฉพาะทาง ด้าน หู คอ จมูก จ...
Job Details
นาคา คลินิก

พยาบาล

 • อุดรธานี
 • Posted on: Sat, 13 Jan 2018 23:37:15 GMT
ระดับเงินเดือน 0 ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงาน การพยาบาล คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เรียนจบพยาบาลวิชาชีพ 2. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน อุดรธานี...
Job Details
นาคา คลินิก

Med Tech

 • อุดรธานี
 • Posted on: Sat, 13 Jan 2018 23:37:55 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน Med Tech ด้านโรคหัวใจ เช่น เครื่อง ECHO EST คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เรียนจบในสาขา Med Tech 2. มีประสบการณ์ จังหวัดที่ปฏิบัต...
Job Details
นาคา คลินิก

ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC สาขา บ้านผือ,วังสระพุง,หนองเรือ

 • บ้านผือ, อุดรธานี
 • Posted on: Sun, 14 Jan 2018 17:57:30 GMT
1.รักษามาตราฐานการทำงานของKFC 2.ปฎิบัติหน้าที่ตามผู้จัดการร้านมอบหมาย 3.ดูแลพนักงานและรับผิดชอบจัดตารางเวลาให้พนักงาน สอนงานพนักงาน 4.เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพน...
Job Details
บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • อุดรธานี
 • Posted on: Sat, 06 Jan 2018 17:36:54 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน ดูแลงานด้านเอกสาร ประสานงานฝ่ายต่างๆ และงานอื่นที่ทางบริษัทมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ไม่จำกัดเพศ 2. อายุ 22 ปีขึ้นไป 3. ว...
Job Details
บริษัท อุดรเพิ่มผล จำกัด

Admin Officer

 • เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
 • Posted on: Tue, 09 Jan 2018 11:58:25 GMT
- ดูแลการทำงานด้านธุรการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ดูแลรับผิดชอบงานธุรการ แม่บ้าน ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ซ่อมบำรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร รวมถึงงานร...
Job Details
บริษัท วี ที แหนมเนือง จำกัด

ธุรการฝ่ายขาย

 • เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
 • Posted on: Fri, 12 Jan 2018 05:59:03 GMT
- ให้ข้อมูลโครงการกับลูกค้า - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นกู้ธนาคาร - ติดต่อประสานงานกับธนาคาร - เตรียมเอกสารลูกค้าในการยื่นกู้ - โอนกรรมสิทธิ์ - งานอื่นๆ ที่ได...
Job Details
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด

พนักงานธุรการ

 • เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
 • Posted on: Tue, 09 Jan 2018 11:58:24 GMT
จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินและเบิกงวดงาน รวบรวมข้อมูลด้านการเงิน ประสานงานบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหม...
Job Details
บริษัท อุดรธนะดีวิศวกรรม จำกัด

เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง

 • เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
 • Posted on: Tue, 09 Jan 2018 11:58:24 GMT
1. รับผิดชอบยอดขายในพื้นที่ ตามที่ผู้จัดการมอบหมาย 2. รักษาฐานลูกค้าเก่า ให้เกิดความภักดีต่อสินค้าเพื่อเกิดการบอกต่อ 3. ดำเนินการส่งสินค้า 4. จัดทำรายงานผลการต...
Job Details
PSI Corporation Co., Ltd.

ผู้ช่วยเภสัชกรประจำร้านยา SAVE DRUG - Central Plaza อุดรธานี

 • อุดรธานี
 • Posted on: Fri, 12 Jan 2018 13:19:09 GMT
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)(BDMS) เปิดรับสมัครเภสัชกร / ผู้ช่วยเภสัชกร / พน...
Job Details
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้จัดการเขต /Area Manager

 • เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
 • Posted on: Sat, 06 Jan 2018 17:37:08 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
ชาบูพุงกาง

พนักงานบัญชี

 • อุดรธานี
 • Posted on: Mon, 08 Jan 2018 23:37:22 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ลักษณะการทำงาน จัดทำบัญชี ลงบัญชีซื้อ-ขาย วางบิล คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. ปริญญาตรี สาขาบ...
Job Details
บริษัท เชาวน์ดี สตาร์ช (2004) จำกัด

ผู้จัดการร้านอาหาร

 • เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
 • Posted on: Sat, 06 Jan 2018 17:37:08 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี (เมือง),ร้อยเอ็ด (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื...
Job Details
ชาบูพุงกาง


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements