พนักงานขาย

 • อุดรธานี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:38:59 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ไทวัสดุ

Logistics Manager

 • เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:57:15 GMT
Job brief We are looking for a reliable logistics manager to be responsible for the overall supply chain management. Logistics manager responsibilities...
Job Details
Styromatic (Thailand) Co., Ltd.

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 18:25:39 GMT
ด้วยโรงเรียบอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงาบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ มีดวามประสงค์จะรันสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพี่อปฎิบ้ติหน้าที่หน...
Job Details
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

คนงานทั่วไป

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 18:25:22 GMT
ด้วยเทศบาลตำบลน้านผิอ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ฉะนั้น อาศยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๓ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญ้ตระเบยบบร...
Job Details
เทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้ช่วยเภสัชกร อุดรธานี

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 17:36:41 GMT
ระดับเงินเดือน 12,000 ลักษณะการทำงาน ทำงานร้านยาที่ อำเภอเมือง อุดรธานี คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ปวช ป ตรี 2. ประสบการณ์งานขายในร้านยา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน อ...
Job Details
CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี

พนักงานเสิร์ฟ (แหลมเจริญซีฟู้ด

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 05:18:27 GMT
แหลมเจริญ ซีฟู้ด แหลมเจริญ ซีฟู้ด ต้นตำรับปลากะพงทอดราดน้ำปลาเจ้าแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 สั่งสมประสบการณ์มากว่า 39 ปี ปัจจุบ...
Job Details
แหลมเจริญ ซีฟู้ด

กัปตัน / หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (แหลมเจริญซีฟู้ด

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 05:18:22 GMT
แหลมเจริญ ซีฟู้ด แหลมเจริญ ซีฟู้ด ต้นตำรับปลากะพงทอดราดน้ำปลาเจ้าแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 สั่งสมประสบการณ์มากว่า 39 ปี ปัจจุบ...
Job Details
แหลมเจริญ ซีฟู้ด

Store Trainer (Apple Product) ประจำร้าน Studio7

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 05:19:29 GMT
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอันดับ 1 ในด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ในระยะเวลา 20 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษ...
Job Details
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

พนักงานขับรถตู้ สายขอนแก่น - อ...

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 03:55:00 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน -เพศชายอายุ 24- 45 ปี -มีใบขับขี่ประเภท ท.2 -สนใจติดต่อคุณธงชัย โทร 085-8570640 18/4/2561 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 6 วิว สม...
Job Details

ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-อุดรธานี

 • อุดรธานี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 11:48:12 GMT
1. งานสรรหานักเรียนประจำศูนย์การเรียนฯ 2. รับผิดชอบงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนฯ 3. งานอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแล ให้คำปรึกษา กับนักเรียนระดับ ปวช. ที...
Job Details
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

Chief Customer Service (อุดรธานี)

 • อุดรธานี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 06:24:28 GMT
Salary : เงินเดือน 15,001 - 20,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Udon Thani อุดรธานี Education :...
Job Details
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

Marketing Supervisor/Officer

 • เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 05:58:20 GMT
- ติดต่อประสานงานกับ Partner และ Supplier ต่างๆ - คิดวิเคราะห์โปรโมชั่นร่วมรายการใหม่ๆ - ครีเอทแผนการตลาด วิเคราะห์ยอดขาย และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ -...
Job Details
บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างจังหวัด

 • เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 05:58:20 GMT
ติดต่อโรงเรียนและหน่วยงานราชการ เพื่อนำเสนอสื่อการศึกษา ให้สอดคล้องกับงบประมาณของทางรัฐบาล ทำงาน จันทร์-ศุกร์ ตามวัน-เวลา ราชการ ( หรือ บริหารเวลาเอง ) สถานท...
Job Details
บริษัท คลังสื่อ จำกัด

ผู้จัดการสาขา อุดรธานี

 • เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 05:58:50 GMT
-กำกับดูแลพนักงานภายในสาขา -ดูแลยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด -ติดต่อหน่วยงานราชการ -ดุแลความเรียบร้อยและกฏระเบียบทั้งหมดในสาขา -และงานอื่นๆที่ได้ร...
Job Details
บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด

Manager/Staff CNC ENGINEERING

 • เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 05:57:40 GMT
3D Design Program , CNC Operation , Master Cam, Auto CAD , Excel,Word,Power point สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เงินเด...
Job Details
ALPHA PRECISION UDON CO.,LTD.

ผู้จัดการแผนกทะเบียน

 • เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 05:58:21 GMT
1.กำกับ ดูแล ควบคุมขั้นตอน การทำงานต่างๆ ของพนักงานแผนกทะเบียน 2.ควบคุม และดูแลผลงานของทะเบียน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3.พัฒนาบุคลากรแผนกทะเบียนให้ม...
Job Details
บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

 • เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 05:57:31 GMT
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป...
Job Details
บริษัท วี ที แหนมเนือง จำกัด

หัวหน้าแผนกครัวกลาง

 • เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 05:57:07 GMT
- วางแผนจำนวนวัตถุดิบต่างๆที่ต้องใช้ในการประกอบอาหารในแต่ละวันของแผนกครัวกลาง - ควบคุมการจัดเตรียมอาหารของแผนกให้ตรงกับออเดอร์ของลูกค้า - วางแผนการจัดกำลังคนให...
Job Details
บริษัท วี ที แหนมเนือง จำกัด

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

 • อุดรธานี
 • Posted on: Sun, 15 Apr 2018 11:36:38 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า เครื่องจักรในโรงงาน และสำนักงาน ให้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง...
Job Details
บริษัท อุดรเพิ่มผล จำกัด

เจ้าหน้าที่อีเว้นท์ สายธุรกิจเบียร์ - อุดรธานี

 • อุดรธานี
 • Posted on: Fri, 13 Apr 2018 19:10:41 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามแผนงานที่กำหนด- จัดหาสถานที่ งานกิจกรรมและการขายสินค้า คุณสมบัติ - ปริญญาตรี โฆษณาประชาสัมพันธ...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements