สถาปนิกประจำสำนักงาน

 • เมืองเลย, เลย
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 18:04:48 GMT
-ออกแบบงานโครงสร้าง -ถอดBOQ -ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

ผู้จัดการสาขาเลย

 • เมืองเลย, เลย
 • Posted on: Fri, 15 Jun 2018 11:58:28 GMT
- บริการการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่ให้สินค้าได้รับความ เสียหาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - บริหารค่าใช้จ่ายในสาขาให้เกิดประสิทธ...
Job Details
บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด

นักบัญชี

 • วังสะพุง, เลย
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 11:57:50 GMT
- จัดทำ Feasibility การจ่ายเงินส่งเสริมชาวไร่ ,กระทบยอดลูกหนี้, ,บันทึกค่าใช้จ่าย ,เคลียร์เงินยืม ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ,ประมวลผลค่าอ้อย , คำนวณราคาสินค้า - จ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

 • เลย
 • Posted on: Tue, 12 Jun 2018 11:57:43 GMT
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี - ติดต่อประสานงานกับทางกรมบังคับคดี และแผนกที่เกี...
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ

 • วังสะพุง, เลย
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 11:57:52 GMT
- เก็บตัวอย่าง และ วิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ - นำข้อมูลมาคำนวณ และ ออกใบรายงานผล - ดำเนินการทวนสอบเครื่องมือวัด Online กับ ค่าของห้องปฏิบัติการ / ทดลองและว...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

สัตวบาลประจำฟาร์มอาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์ม

 • เอราวัณ, เลย
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 11:58:57 GMT
1. รับผิดชอบการบริหารจัดการฝูงโคนมในฟาร์มทางด้านสัตวบาลทั้งระบบ 2. ควบคุมดูแลการรีดนมโค ด้วยระบบการรีดนมอัตโนมัติ และการบำรุงรักษา 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติต่อฝ...
Job Details
บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด

สัตวบาลประจำฟาร์มโคนม

 • เอราวัณ, เลย
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 11:58:57 GMT
1. รับผิดชอบการบริหารจัดการฝูงโคนมในฟาร์มทางด้านสัตวบาลทั้งระบบ 2. ควบคุมดูแล การรีดนมโคด้วยระบบการรีดนมอัตโนมัติ และการบำรุงรักษา 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติต่อฝ...
Job Details
บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.เลย)(KM)

 • เลย
 • Posted on: Wed, 13 Jun 2018 09:24:52 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย ประจำสาขาเลย

 • เลย
 • Posted on: Thu, 07 Jun 2018 09:28:55 GMT
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีใจรักงานบริการ งานขาย - มีมนุษย์สัมพันธ์...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

ช่างประจำฟาร์มโคนม

 • เอราวัณ, เลย
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 11:58:56 GMT
1. บำรุงรักษาระบบการรีดนมอัตโนมัติ ระบบทำความเย็น และระบบขนถ่ายนม 2. บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหารโคนม (อาทิเช่น แทรกเตอร์ ฟอร์คลิฟท์ เครื...
Job Details
บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด

วิศวกรหน้างาน

 • เลย
 • Posted on: Sat, 09 Jun 2018 11:57:45 GMT
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย -จัดการตอบข้อซ...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย Onsite Service จังหวัดเลย สุรินทร์

 • เลย
 • Posted on: Sun, 03 Jun 2018 05:58:22 GMT
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ - มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี...
Job Details
บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด

วิศวกรเครื่องมือวัด

 • วังสะพุง, เลย
 • Posted on: Thu, 31 May 2018 05:58:40 GMT
-ปรับปรุง แก้ไขระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัด และควบคุมให้ดีขึ้น -วางแผนงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบเครื่องมือวัดและควบคุมทำงานได้ดี -ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าทีมขายเอเย่นต์ สายธุรกิจสุรา ภาค 4 – เลย

 • เลย
 • Posted on: Fri, 25 May 2018 07:11:51 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ- กำหนดแผนเข้าเยี่ยมร้านซับเอเย่นต์อย่างชัดเจน โดยการแบ่งประเภทร้านใหญ่เยี่ยมอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ร้านเล็กเยี่ยมอาทิตย์ 1 ครั้ง- แจ้งเป...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด สายธุรกิจสุรา ภาค 4 – เลย

 • เลย
 • Posted on: Fri, 25 May 2018 07:11:34 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ- กำหนดเป้าหมาย วางแผนการขาย และส่งเสริมการขายช่องทาง ON TRADE ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ผู้จัดการออนเทรดกำหนด -...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Marketing Staff -เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อทะเบียนรถ เลย

 • เลย
 • Posted on: Mon, 28 May 2018 11:34:33 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เลย (ทุกอำเภอ),อุดรธานี (ทุกอำเภอ),หนองบัวลำภู (เมือง),สกลนคร (ทุกอำเภอ),นครพนม (ทุกอำเภอ),หนองคาย (ทุกอำเภอ),บึงกาฬ ...
Job Details
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

Bill Collector-เจ้าหน้าที่เก็บเงิน สาขาเลย

 • เลย
 • Posted on: Mon, 28 May 2018 11:34:35 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เลย (ทุกอำเภอ),อุดรธานี (ทุกอำเภอ),สกลนคร (ทุกอำเภอ),หนองคาย (ทุกอำเภอ),หนองบัวลำภู (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบ...
Job Details
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ LG (HEA) ประจำ Makro เลย

 • เลย
 • Posted on: Wed, 30 May 2018 01:49:34 GMT
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการ Human Resource ให้บริการจัดส่งบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานขายสินค้า (PC) ให้กับบริษัทชั...
Job Details
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.เลย)

 • เลย
 • Posted on: Sun, 27 May 2018 09:25:37 GMT
ลักษณะงาน นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการส...
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด (เลย)

 • เลย
 • Posted on: Sun, 27 May 2018 09:15:46 GMT
คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25 37 ปี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ...
Job Details
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements