พนักงานบัญชี

 • เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:57:32 GMT
1.จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย 2.จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงิน 3.จัดทำรายงานลูกหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ลูกค้า 4.จัดทำรายงานภาษีอากร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง อำเภอเม...
Job Details
บริษัท เคทีอิเลคทริค จำกัด

สถาปนิก

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:53:24 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ควบคุมงานก่อสร้าง, Servey วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 20 - 40 ปี อัตราค่าจ้าง: 310...
Job Details
ชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

 • ซับใหญ่, ชัยภูมิ
 • Posted on: Fri, 15 Jun 2018 11:58:09 GMT
1. Implement ระบบ HSE ใน Field Construction Site 2. จัดให้มีมาตรฐานในการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจตามข้อกำหนด HSE 3. จัดให้มีแผนงานการตรวจติดตาม...
Job Details
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ชัยภูมิ)

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Thu, 14 Jun 2018 11:37:20 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน 1. นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร 2....
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง@โรบินสัน ชัยภูมิ (สาขาใหม่)

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Wed, 13 Jun 2018 18:54:07 GMT
1. ควบคุมอาคารสถานที่, สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ 2. ควบคุม ดูแลงานระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม...
Job Details
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

IT Support officer

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 05:59:35 GMT
- วิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น - ดูแลติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ - supportและแก้ปัญหาให้กับ Userในด้าน software...
Job Details
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายขาย @โรบินสัน ชัยภูมิ

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Fri, 08 Jun 2018 05:57:44 GMT
1. บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2. ทำการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับการขาย 3. จัดเรียงสินค้าและป้ายให้เกิดยอดขายสูงสุด 4. ดูแลการบริการให้ลูกค้าเก...
Job Details
Central Group Co., Ltd.

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง@โรบินสัน ชัยภูมิ

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Fri, 08 Jun 2018 05:57:41 GMT
1. ควบคุมอาคารสถานที่, สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ 2. ควบคุม ดูแลงานระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม...
Job Details
Central Group Co., Ltd.

ผู้จัดการกลุ่มสินค้า@โรบินสัน ชัยภูมิ

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Thu, 07 Jun 2018 11:58:08 GMT
• การบริหารการขาย • การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและการบริการ • การจัดรายการส่งเสริมการขาย • วางแผนและดำเนินการสำรวจข้อมูลตลาดคู่แข่ง สถานที่ปฏิบัติงาน โรบินส...
Job Details
Central Group Co., Ltd.

Bill Collector-เจ้าหน้าที่เก็บเงิน สาขาชัยภูมิ/ขอนแก่น

 • เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 11:34:28 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ (เมือง),ขอนแก่น (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 09:00 - 17:00...
Job Details
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

 • เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
 • Posted on: Sun, 10 Jun 2018 05:57:53 GMT
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน สถานที่ปฏิบัติงาน 238/10-11 ม.6 ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า (เลยแยกโนนไฮ...
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าคลังกระจายสินค้า

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Wed, 13 Jun 2018 05:58:01 GMT
- ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบ แก้ไข และให้คำปรึกษาเกี่ยวก...
Job Details
SCG - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

หัวหน้า /นักวิทยาศาสตร์ เคมี

 • จัตุรัส, ชัยภูมิ
 • Posted on: Fri, 08 Jun 2018 11:58:31 GMT
1. ตรวจวิเคราะห์ น้ำยาง 2. ตรวจสอบถุงยางอนามัย 3. ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตถุงยางอนามัย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อัตรา เง...
Job Details
บริษัท ยูเมด้า จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายผลิตถุงยางอนามัย

 • จัตุรัส, ชัยภูมิ
 • Posted on: Fri, 08 Jun 2018 11:58:29 GMT
1. ควบคุมดูแล การผลิตถุงยางอนามัย 2. ควบคุมการผลิตถุงยางอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP, ISO 13485 และ ISO 9000 3. วางแผนงาน จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม...
Job Details
บริษัท ยูเมด้า จำกัด

Technician

 • ซับใหญ่, ชัยภูมิ
 • Posted on: Thu, 07 Jun 2018 11:58:08 GMT
-Operate&Monitor การทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันลม -เฝ้าระวังสิ่งผิดปกติในโรงไฟฟ้ากังหันลม -ซ่อมแซม แก้ไข ระบบที่เกี่ยวข้องให้โรงไฟฟ้ากังหันลมผลิตไปได้ตามปกติ -ติดต...
Job Details
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ

 • ภูเขียว, ชัยภูมิ
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 11:57:50 GMT
วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตเอทานอล สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อัตรา เงินเดือน 2 ตำแหน่ง 21,000++ คุณสมบัติผู้สม...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ผู้จัดการสาขา

 • แก้งคร้อ, ชัยภูมิ
 • Posted on: Sat, 09 Jun 2018 23:57:43 GMT
-บริหารจัดการสาขาเพื่อรักษายอดขายและรายรับเดิมให้อยู่ในระดับที่ดี พร้อมทั้งคงไว้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสาขา - บริหารจัดการเรื่องงานขาย/จำหน่ายรถจักรยานยนต์ - บร...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.ชัยภูมิ)(KM)

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Thu, 07 Jun 2018 09:18:33 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย ประจำสาขาชัยภูมิ

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Wed, 13 Jun 2018 09:24:50 GMT
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีใจรักงานบริการ งานขาย - มีมนุษย์สัมพันธ์...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายขาย@โรบินสัน ชัยภูมิ (สาขาใหม่)

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Tue, 12 Jun 2018 09:16:09 GMT
1. ปริญญาตรีสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของระบบที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร 4. มีท...
Job Details
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements