หัวหน้า / เจ้าหน้าที่การตลาด

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 23 Aug 2017 02:37:09 GMT
1. แนะนำแอพพลิเคชั่น 2. สาธิตการดาวน์โหลด การใช้งานแอพพลิเคชั่น (มีครูสอนงาน) 3. บริหารกลุ่ม User ของแอพบริษัท ทั้งร้านค้า บุคคลทั่วไป 4. การวางแผนขาย/การตลาด
Job Details
บริษัท โฟลว์ทูโกล มีเดีย จำกัด

โฟรแมนหน้างาน

 • พล, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:37:05 GMT
โฟรแมนหน้างาน คุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ
Job Details
บริษัท เอ.ที.เอส ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

วิศวกรออฟฟิต

 • บ้านไผ่, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:37:31 GMT
วิศวกรออฟฟิต สถานที่ปฏิบัติงาน โครงการรถไฟรางคู่ถนนจิระ-ขอนแก่น ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อัตรา เงินเดือน 1 15,000 30,000 บาท คุณสมบัติผู
Job Details
บริษัท เอ.ที.เอส ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

พนักงานขาย

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 21:00:58 GMT
คุณสมบัติ 1. เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง, หากจบปวส. ต้องมีประสบการณ์โดยตรง 3. บุคลิคดี กระตือรือร้น เอาใจใส่งานที่ร
Job Details
บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จำกัด

พนักงานขายออฟฟิต

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 21:00:30 GMT
- มีหน้าที่ทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า นำส่งเอกสารต่างๆของทางสาขาให้กับสำนักงานใหญ่ - สามารถใช้โปรแกรมexpressได้ คุณสมบัติ - เพศ ไม่จำกัด - อายุ 18 ขึ้นไป - การศ
Job Details
บริษัท วัชรีวงศ์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

พนักงานขายรถแทรกเตอร์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 21:00:27 GMT
1.ออกภาคสนามสาทิตรถไถ 2.ลงทะเบียนลูกค้า 3.ออกตลาดติดตามลูกค้า คุณสมบัติ 1.มีความสามารถในการคำนวณเบื้องต้น 2.ขับรถยนต์ได้ 3.มีความคล่องตัวในการทำงานสูง 4.อดทน ซ
Job Details
บริษัท อิเซกิ ขอนแก่นใต้ จำกัด (111 มิตรภาพยนต์)

คนขับรถส่งของ

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 21:00:58 GMT
- ขับรถส่งของ คุณสมบัติ - เพศชาย - วุฒิม.3 - ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน คุณสมบัติพื้นฐาน ประเภทของงาน : งานประจำ จำนวน : ไม่ระบุ เพศ : ชาย เงินเดือน(บาท) :
Job Details
บริษัท วัชรีวงศ์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

วิศวกรสนาม

 • โนนศิลา, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:37:02 GMT
-จัดทำแผนงาน , ควบคุมงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้ -ศึกษาแบบ , วัสดุหลักของโครงการเพื่อวางแผนและควบคุมการสั่งวัสดุ -ติดตามตรวจสอบงานของโฟร์แมน -งานอื่นๆ ตามที่ได้ร
Job Details
บริษัท เอ.ที.เอส ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

วิศวกร

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:51:09 GMT
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมของกระบวนการผลิตน้ำตาล (หม้อเคี่ยว) คุณสมบัติ 1.ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมเคมี /วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข
Job Details
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

จป. วิชาชีพ

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 21:05:50 GMT
1. ดูแลและจัดทำเอกสารที่ต้องนำส่งหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัยในโรงงาน 2. ตรวจสอบและนำเสนอวิธีการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 3. ประสานงานกับแผนกต
Job Details
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ช่างไฟฟ้า

 • บ้านแฮด, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 08:36:42 GMT
-รู้วิธีการเดินสายการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร -รู้วิธีคำนวณโหลดไฟ, มอเตอร์, generator สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น อัตรา เงินเด
Job Details
บริษัท นำแสงจักรกล จำกัด

หัวหน้าหน่วยขาย

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 08:37:33 GMT
-สร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น -ออกพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า จัดทำการประเมินการยอดขาย ประเมินศักยภาพ -จัดทำเสนอราคาและจัดทำใบสรุปผลของการเสนอราคา
Job Details
C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.

Truck wash Operator จ.ขอนแก่น

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 08:37:07 GMT
1.ปฏิบัติตามนโยบายและมาตารฐานความปลอดภัยของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด 2.ล้างตัวรถเมื่อพนักงานขับรถนำรถเข้ามาทำความสะอาด 3.ล้างตู้สินค้าทั้งภายในและภายนอกให้สะอาด 4
Job Details
Linfox Transport (Thailand) Limited

การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ประจำพื้นที่ ขอนแก่น)

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 05:20:06 GMT
วุฒิปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หรือการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ 0 5 ปี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความสามารถในการสื่อสาร การแก้ป
Job Details
ธนาคาเกียรตินาคิน

หัวหน้าส่วนส่งเสริมไร่

 • น้ำพอง, ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 Aug 2017 08:35:50 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ - บริหารงานการส่งเสริมไร่ ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ - วางแผนจัดหาวัตถุดิบ(อ้อย) ให้ได้ปริมาณและมีคุณภาพ ตามที่กำหนด เข
Job Details
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถบิ๊กไบต์

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 Aug 2017 09:01:12 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (ทุกอำเภอ),อุบลราชธานี (ทุกอำเภอ),นครราชสีมา (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน
Job Details
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดขอนแก่น

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 Aug 2017 09:00:32 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน
Job Details
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 Aug 2017 08:36:38 GMT
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดจ้างชำระ - เจรจากับลูกค้าเพื่อให้ชำระหนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน ใกล้ห้างแฟรี่ ถ.รื่นจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จ
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

Sales

 • บ้านแฮด, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 02:35:49 GMT
-รู้รายละเอียดproduct -พูดคุยกับลูกค้าและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆในบริษัท -ทำใบเสนอราคา -เปิดบิล -เก็บเช็คจากลูกค้า -สร้างconnectionกับลูกค้าทั้งเก
Job Details
บริษัท นำแสงจักรกล จำกัด

Security Investigator

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 Aug 2017 08:36:38 GMT
- Investigate Security incidents involving such dishonest practices i.e. fuel theft, cargo theft, corruption and other dishonest practices. - Submit security
Job Details
Linfox Transport (Thailand) Limited


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements