เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดร้อยเอ็ด - มหาสารคาม

 • ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Mon, 21 Aug 2017 08:59:57 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ร้อยเอ็ด (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร
Job Details
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

Night Manager

 • สุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Mon, 21 Aug 2017 14:10:41 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Suvarnabhumi สุวรรณภูมิ Education : การศึกษา
Job Details
Miracle Grand Convention Hotel

Night Auditor

 • สุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Mon, 21 Aug 2017 14:10:41 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Suvarnabhumi สุวรรณภูมิ Education : การศึกษา
Job Details
Miracle Grand Convention Hotel

AR Supervisor

 • สุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Mon, 21 Aug 2017 14:10:40 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Suvarnabhumi สุวรรณภูมิ Education : การศึกษา
Job Details
Miracle Grand Convention Hotel

หัวหน้าส่วนไร่ หรือ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ

 • ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Sun, 20 Aug 2017 14:34:56 GMT
•ส่งเสริมการขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อย •กำหนดเป้าหมายการขยายพื้นที่ส่งเสริมอ้อยในแต่ละปี •วางแผน ควบคุม ติดตามการส่งเสริมอ้อย •วางแผน เตรียมการประสานงาน จัดหาวัตถ
Job Details
บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด

Accounting officer

 • สุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Sat, 19 Aug 2017 08:09:16 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Suvarnabhumi สุวรรณภูมิ Education : การศึกษา
Job Details
Ammata Lanta Resort

Banquet and Conventions Sales Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงและการประชุม)

 • สุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Fri, 18 Aug 2017 08:07:32 GMT
Salary : เงินเดือน 30,001 - 40,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Suvarnabhumi สุวรรณภูมิ Education
Job Details
Grand Inncome Hotel

Graphic and Marketing Officer [พนักงานฝ่ายการตลาด]

 • สุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Fri, 18 Aug 2017 08:07:50 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Suvarnabhumi สุวรรณภูมิ Education
Job Details
Grand Inncome Hotel

Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)

 • สุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Fri, 18 Aug 2017 08:07:38 GMT
Salary : เงินเดือน 25,001 - 30,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Suvarnabhumi สุวรรณภูมิ Education
Job Details
Grand Inncome Hotel

Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)

 • สุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Fri, 18 Aug 2017 08:07:37 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Suvarnabhumi สุวรรณภูมิ Education
Job Details
Grand Inncome Hotel

ช่างไม้

 • สุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Fri, 18 Aug 2017 08:07:37 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Suvarnabhumi สุวรรณภูมิ Education
Job Details
Grand Inncome Hotel

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เพศชาย/หญิง) ประจำสาขาเกษตรวิสัย/สาขาโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

 • ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Fri, 18 Aug 2017 07:03:22 GMT
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เป็นบริษัท ดำเนินการธุรกิจด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทุกประเภท ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักทั่วประเทศ ภายใต้ โลโก้ " ศรีสวัสดิ์
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

พนักงานจัดซื้อ

 • เมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Wed, 16 Aug 2017 18:26:18 GMT
- ประสานงานกับผู้แทนขายต่างประเทศ - พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าและกำหนดมาตรฐานสินค้า - สั่งซื้อและตรวจรับสินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานใหญ่ ร้อยเอ็ด
Job Details
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สถาปนิก

 • เมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Wed, 16 Aug 2017 18:26:09 GMT
- ออกแบบ/เขียนแบบงานสถาปัตย์ และงานตกแต่งภายใน - ถอดแบบ/เสนอราคา ประมาณการจำนวนสินค้า - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่ได้สั่งดำเนินการ สถานที่ปฏิบัติงาน
Job Details
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

Digital Graphic Designer

 • ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Wed, 16 Aug 2017 18:25:40 GMT
Design และผลิตสื่อ Digital & Info.Graphic และ Social Media เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า ทั้ง Product & Service ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆทาง Social Network
Job Details
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

Telephone Operator (พนักงานรับโทรศัพท์)

 • สุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Thu, 17 Aug 2017 08:06:40 GMT
Salary : เงินเดือน 0 - 10,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Suvarnabhumi สุวรรณภูมิ Education :
Job Details
BEST WESTERN PREMIER Amaranth Suvarnabhumi Airport

วิศวกรพัฒนาระบบ

 • เมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Wed, 16 Aug 2017 18:26:10 GMT
- ดูแลงาน Supply Chain - ดูแลงาน Operation สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ (ร้อยเอ็ด) และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร
Job Details
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

วิศวกร

 • เมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Wed, 16 Aug 2017 18:25:40 GMT
- บริหาร ควบคุม ดูแลระบบการกระจายสินค้า และคลังอัตโนมัติ - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ระบบการกระจายสินค้า และระบบการจัดเก็บสินค้าและเรียกคืนสินค้า(ASRS)
Job Details
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

Restaurant Supervisor

 • สุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Thu, 17 Aug 2017 08:06:37 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Suvarnabhumi สุวรรณภูมิ Education : การศึกษา
Job Details
BEST WESTERN PREMIER Amaranth Suvarnabhumi Airport

AV Technician [ช่างเทคนิค]

 • สุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Thu, 17 Aug 2017 08:06:07 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Suvarnabhumi สุวรรณภูมิ Education
Job Details
LE MERIDIEN SUVARNABHUMI, BANGKOK GOLF RESORT & SPA


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements