เจ้าหน้าที่บัญชี

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:19:33 GMT
1. บันทึกรับ-จ่ายสินค้า เข้า-ออกจากคลังสินค้าทั้งหมด 2. สรุปรายงานความเคลื่อนไหวคลังสินค้าทั้งหมด 3. ทำบัญชีสต๊อกสินค้า ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน และกำก...
Job Details
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:19:27 GMT
1.รับผิดชอบงานเอกสารและงานธุรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย 3.ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงหรืออันตรายในโรงงาน 4.ร่วมวิเคราะห...
Job Details
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด

พนักงานขับรถฝ่ายขาย

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:19:11 GMT
1. ขับรถพาพนักงานขายออกขายสินค้าในต่างจังหวัด หรือในเขตที่ได้รับผิดชอบและช่วยนำเสนอขายสินค้า 2. ดูแลรถที่ตัวเองรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ 3. ยกสินค้า...
Job Details
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด

พนักงานขายเงินสด

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:19:11 GMT
- ดำเนินการแสวงหาลูกค้า/ร้านค้า รวมถึงนำเสนอขายสินค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามเวลาที่กำหนด - ดำเนินการติดตามผลการขาย และเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด...
Job Details
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

 • นครปฐม
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:31:59 GMT
1. รับ Order ลูกค้า 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในด้านของความคืบหน้าในการผลิตสินค้า 3. เปิดใบสั่งผลิตสินค้า 4. จัดเก็บประวัติลูกค้าพร้อมเก็บตัวอย่างงานที่ลูกค...
Job Details
บริษัท ธนาพลาสแพค จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • นครปฐม
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:30:30 GMT
• จัดซื้อ จัดหา วัสดุต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ได้ราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ในการพิจารณาโครงการ • ติดตาม ตรวจสอบ การสั่งซื้อให้สอดคล้องตรงตาม Specification ที่ต...
Job Details
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

PERSONAL TRATNER

 • พุทธมณฑล, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:45:30 GMT
พนักงานประจำ ประเภทงาน : อื่นๆ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , พุทธมณฑล เงินเดือน(บาท) : 9000 (ไม่รวมรายได้เสริม) หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1 คอยให้คำปรึกษาลูกค...
Job Details
บริษัท ณัฐกร สปอร์ต คลับ จำกัด

หัวหน้าแผนกยานยนต์

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:19:34 GMT
1. รับผิดชอบการบริหารงาน ยานยนต์และหม้อไอน้ำ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ร่วมวางแผนการดูแลรักษายานยนต์ หม้อไอน้ำ 3...
Job Details
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด

ผู้จัดการแผนกบุคคล

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:19:32 GMT
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ (HRM.) -จัดทำแผนกำลังคนในระยะสั้นและระยะยาว -งานวางแผนการสรรหาบุคลากร -งานวางแผนการคัดเลือก -งานเอกสารส...
Job Details
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด

หัวหน้าแผนกต้นกำลัง

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:19:28 GMT
1. ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หม้อแปลงและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน 2. ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมปั้มลม ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบลม ให้มีสภาพพร...
Job Details
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด

ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:19:28 GMT
1.ช่างไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า แอร์ ประปา - งานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในและภายนอกอาคาร 2.ช่างซ่อมบำรุง - ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงาน สถานที...
Job Details
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:19:27 GMT
1.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบ...
Job Details
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด

ผู้จัดการเขตขาย/หัวหน้าเขตขาย

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:19:11 GMT
1.รับผิดชอบเป้ายอดขายของพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ(ผู้จัดการเขตขาย-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ผู้จัดการเขตขาย-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/เหนือ/ใต้/กทม.) 2.วิเคราะห์ข้อมูล...
Job Details
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด

หัวหน้าไลน์ผลิต

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:19:08 GMT
รับผิดชอบการจัดเตรียมคนและเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ และควบคุมการบรรจุสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิตและข้อกำหนดต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลตลาดจินดา...
Job Details
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด

HRD.Supervisor

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:19:28 GMT
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ 2.ดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมขององค์กร 3.ร่วมวางแผนการฝึกอบรม Training /...
Job Details
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด

พนักงานฝ่ายผลิต (บางเลน นครปฐม)

 • นครปฐม
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 08:59:50 GMT
เงินเดือน 9,500+500+500+OT(บังคับ3ช.ม)+ค่ากะดึก(60 บาท) คุณสมบัติ -เพศชาย -อายุ 18 ปีขึ้นไป -ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา -ผ่านการเกณ์ทหารแล้ว -สามายกของได้/เข...
Job Details
บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานแพ็คสินค้า

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Thu, 19 Oct 2017 12:19:34 GMT
1.แพ็คสินค้า / ประกอบสินค้า 2.ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้อง 3.ตรวจนับสินค้า / ตรวจเช็คสินค้า 4.เป็นพนักงานประจำ ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 08.30-17.30น. 5.มีทำงานโอท...
Job Details
บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด

พนักงานธุรการ

 • นครปฐม
 • Posted on: Thu, 19 Oct 2017 14:59:40 GMT
หน้าที่รับมอบหมาย (ลักษณะงาน) - พิมพ์งานเอกสารต่างๆในฝ่าย - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - รับโทรศัพท์จากลูกค้า และบันทึกรายละเอียดข้อมูลการติดต่อให...
Job Details
บริษัท เสถียร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ขับรถส่งสินค้า

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Thu, 19 Oct 2017 12:20:05 GMT
ตรวจสอบสินค้ากับที่จัดส่งแล้ว ขนย้ายสินค้าขึ้นรถ และไปส่งที่ขนส่งต่างๆใน กทม.และปริมณฑล (ยกสินค้าด้วย) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหว...
Job Details
บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด

Marketing Communication

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Thu, 19 Oct 2017 12:19:35 GMT
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การออกบูธกิจกรรม หรือ การทำ Work Shop ทั้งในกรุงเทพฯและ ต่างจังหวัด 2.ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ 3.วางแผนการตลาดร่วมเพ...
Job Details
บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements