หัวหน้าทีมขาย ประจำสาขาอำนาจเจริญ

 • อำนาจเจริญ
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 09:14:13 GMT
- เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีใจรักงานบริการ งานขาย - ม...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล อำนาจเจริญ

 • เมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Sat, 07 Apr 2018 11:57:48 GMT
1.วางแผนกลยุทธ์และกำหนดแผนงานด้านบุคลากรเช่น การสรรหา, การว่าจ้าง,ค่าตอบแทน กฎระเบียบของบริษัทฯ ให้ได้ผลตามนโยบายที่กำหนดไว้ 2.สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านการบร...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • เมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Sat, 07 Apr 2018 11:57:20 GMT
•เพื่อให้บริการงานธุรการแก่แผนกต่างๆ พร้อมทั้งให้บริการกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับทางบริษัท ให้ความร่วมมือประสานงานเกี่ยวกับภารกิจของบริษัทฯ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

พนักงานฝ่ายผลิตไฟฟ้า

 • เมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Sat, 07 Apr 2018 11:57:50 GMT
•ดูแลระบบ ควบคุมเครื่อง การส่ง-จ่ายไฟฟ้าและไอน้ำ , ควบคุมเครื่อง การป้อนน้ำเข้าหม้อไอน้ำ , ควบคุมระบบการผลิตน้ำป้อนหม้อไอน้ำ และ น้ำใช้ในโรงงาน •ควบคุมด...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.อำนาจเจริญ)(KM)

 • อำนาจเจริญ
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 09:14:56 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน - เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) - จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

 • เมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Sat, 07 Apr 2018 11:57:51 GMT
1.เพื่อให้จัดทำ รักษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 2.เพื่อให้การดำเนินการสอดคล...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ครูผู้สอน เคมีวิทย์ ม.ต้นม.ปลาย

 • เมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Tue, 10 Apr 2018 11:56:58 GMT
- เป็นครู/อาจารย์ประจำ (ไม่รับชั่วคราว) - สอน/ติว-สอบ/งานด้านวิชาการโรงเรียน - สอนวิชาที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำเอกสาร ปรับปรุงวิชาที่ตนเองสอน อยู่สม่ำเสมอ -...
Job Details
โรงเรียนกวดวิชา เอ เอ ซี

หัวหน้ากะห้องชั่ง

 • เมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Sat, 07 Apr 2018 11:57:56 GMT
- ดูแล และควบคุมการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำตาลและสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบค่ามาตรฐานของเครื่องชั่ง - บันทึกข้อมูลการชั่งและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

จนท.โสตทัศนูปกรณ์

 • เมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Sat, 07 Apr 2018 11:57:48 GMT
- เพื่อผลิตงานสื่อประชาสัมพันธ์ ภายในบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้และ บำรุงรักษา พร้อมจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ในการใช้ห้องประชุม การฝึกอบรม...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

พนักงานขาย ประจำสาขาอำนาจเจริญ

 • อำนาจเจริญ
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 09:13:45 GMT
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีใจรักงานบริการ งานขาย - มีมนุษย์สัมพันธ์...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

วิศวกรเครื่องกล

 • เมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Sat, 07 Apr 2018 11:57:57 GMT
- ออกแบบ การติดตั้งเครื่องจักรหนัก (ลูกหีบ,บำรุงรักษาเครื่องกล) - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตน้ำตาล - ประเมินราคา ควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Pepper Lunch (ร้านอาหารญี่ปุ่น) ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน สาขาเซ็นทรัลโคราช

 • อำนาจเจริญ
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 09:14:56 GMT
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - มีใจรักงานบริการ รับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัยในการทำงาน - กล้าแสดงออก กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อดทน - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMS...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด (อำนาจเจริญ)

 • อำนาจเจริญ
 • Posted on: Thu, 05 Apr 2018 09:22:53 GMT
เพศชาย อายุ 25 37 ปี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป จะพ...
Job Details
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Administrative Executive

 • อำนาจเจริญ
 • Posted on: Sun, 25 Mar 2018 02:13:08 GMT
Requirements Languages : Mandarin Nationality : Malaysian,PR/Work permit holder,Foreigner Age : Between 18 - 35 Education : Candidates must possess at least...
Job Details
WG Gaming Ltd

ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน(ลงโฆษณาจังหวัดอำนาจเจริญ)

 • อำนาจเจริญ
 • Posted on: Fri, 23 Mar 2018 15:16:37 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญหรือจังหวัดใกล้เคียง)

 • อำนาจเจริญ
 • Posted on: Mon, 26 Mar 2018 09:18:21 GMT
-เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป -มีทักษะการเจรจาต่อรองมีทักษะการวางแผนมีความคิดและการวิเคราะห์ -มีใจรักงานบริการ -มีความรู้ด...
Job Details
บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements