หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC / L...

 • สุรินทร์
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 03:54:44 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน - เพศชายหรือหญิง - อายุ 22-40 ปี - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือ เคมี - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ...
Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:36:48 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เจ้าหน้าที่ธุรการ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 18 - 55 ปี อัตราค่าจ้าง: 300 บาท / วัน เพศ: ไม่ระบุ วุฒ...
Job Details
สุรินทร์

พนักงานธุรการ

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:48:44 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: งานคอมพิวเตอร์ จัดเก็บเอกสารต่างๆ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 3 อายุระหว่าง: 20 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9000 บาท / เด...
Job Details
สุรินทร์

เจ้าหน้าที่ , เสมียนพนักงานทั่วไป, พนักงานธุรการ

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:35:53 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เจ้าหน้าที่ธุรการ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 18 - 55 ปี อัตราค่าจ้าง: 315 บาท / วัน เพศ: ไม่ระบุ วุฒ...
Job Details
สุรินทร์

เสมียนพนักงานทั่วไป ; พนักงานธุรการ

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:37:36 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: งานเอกสาร ประสานงานลูกค้า วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 20 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 9000 บาท / เดือน เพศ:...
Job Details
สุรินทร์

พนักงานต้อนรับห้องอาหาร

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:48:10 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: บริการลูกค้า วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 5 อายุระหว่าง: 20 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 315 บาท / วัน เพศ: ไม่ระบุ วุฒิการศ...
Job Details
สุรินทร์

PC true พนักงานขาย ประจำ2-5 หน้าร้าน ประจำพื้นที่จำจังหวัด/สาขา สุรินทร์ 2 ร้าน ประมาณ

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 05:39:03 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สุรินทร์ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 12,500+ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท กู๊ดดี้ ออแกไนซ์ จำกัด

พนักงานส่งสินค้า

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:51:20 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ขนส่งสินค้า วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 20 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 315 บาท / วัน เพศ: ชาย วุฒิการศึกษา:...
Job Details
สุรินทร์

พนักงานล้างจาน

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:50:59 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ล้างจานและอุปกรณ์ในห้องครัว วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 18 - 55 ปี อัตราค่าจ้าง: 315 บาท / วัน เพศ: ไม...
Job Details
สุรินทร์

พนักงานบัญชี

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:50:53 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ทำงบการเงิน เอกสารด้านบัญชี วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 20 - 40 ปี อัตราค่าจ้าง: 9000 บาท / เดือน เพศ...
Job Details
สุรินทร์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:50:46 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ดูแลรักษาความปลอดภัยห้างเทสโก้โลตัส วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 5 อายุระหว่าง: 21 - 50 ปี อัตราค่าจ้าง: 458 บาท / ว...
Job Details
สุรินทร์

พนักงานผู้ช่วย

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:50:35 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: พนักงานผู้ช่วย วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 4 อายุระหว่าง: 18 - 55 ปี อัตราค่าจ้าง: 300 บาท / วัน เพศ: ไม่ระบุ วุฒ...
Job Details
สุรินทร์

พนักงานบริการลูกค้า

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:49:13 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: บริการขาย ให้คำปรึกษาลูกค้า วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 5 อายุระหว่าง: 20 - 40 ปี อัตราค่าจ้าง: 9000 บาท / เดือน เพศ...
Job Details
สุรินทร์

พนักงานจัดสินค้า

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:48:35 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: จัดสินค้า วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 18 - 25 ปี อัตราค่าจ้าง: 8000 บาท / เดือน เพศ: ไม่ระบุ วุฒิการศ...
Job Details
สุรินทร์

พนักงานทำความสะอาดห้องพัก

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:48:21 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ทำความสะอาดห้องพักและบริเวณรอบๆ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 18 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 315 บาท / วัน เพศ...
Job Details
สุรินทร์

พนักงานจัดส่งสินค้า

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:48:18 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ขนส่งสินค้า วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 18 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 315 บาท / วัน เพศ: ชาย วุฒิการศึกษา:...
Job Details
สุรินทร์

พนักงานขาย

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:48:14 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ขายรถจักรยานยนต์ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9000 บาท / เดือน เพศ: ไม่ระบุ ว...
Job Details
สุรินทร์

พนักงานจัดซื้อ

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:48:12 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: จัดซื้อและจัดทำเอกสารจัดซื้อ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 21 - 40 ปี อัตราค่าจ้าง: 9000 บาท / เดือน เพศ...
Job Details
สุรินทร์

พนักงานคลังสินค้า

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:47:41 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ประจำแผนกคลังสินค้า วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 20 อายุระหว่าง: 18 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 315 บาท / วัน เพศ: ไม่ระบุ ว...
Job Details
สุรินทร์

พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:46:56 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ขายและแนะนำสินค้า วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 5 อายุระหว่าง: 18 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 9000 บาท / เดือน เพศ: ไม่ระบุ ว...
Job Details
สุรินทร์


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements