หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC / L...

 • สุรินทร์
 • Posted on: Wed, 13 Dec 2017 02:24:34 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน - เพศชายหรือหญิง - อายุ 22-40 ปี - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือ เคมี - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ...
Job Details

เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการเดินเครื่อง (Board Control) โรงไฟฟ้าชีวมวล

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 10:56:51 GMT
- รับผิดชอบ ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายไอน้ำ โดยตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ ให้เป็นไปตามข...
Job Details
Shaiyo Triple A Group

Shift Supervisor (โรงไฟฟ้าชีวมวล)

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 10:57:20 GMT
- รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า ไอน้ำ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล โดยการควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบในกะ และทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ดำเน...
Job Details
Shaiyo Triple A Group

Fuel Supervisor (โรงไฟฟ้าชีวมวล)

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 10:56:50 GMT
- ควบคุมจัดการด้านเชื้อเพลิง ดูแลการรับ การผสม การจัดการในลาน การย้าย บริหารจักรกลหนัก การเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ และจัดทำระบบงานที่มีมาตรฐาน คุณสมบ...
Job Details
Shaiyo Triple A Group

พนักงานขาย Door Material

 • สุรินทร์
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:52:00 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ไทวัสดุ

Supervisor ร้านมิสเตอร์โดนัท ประสาขา โลตัส ท่าตูม สุรินทร์

 • สุรินทร์
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 09:05:22 GMT
คุณสมบัติผู้สมัครงาน 1. วุฒิ ปวส 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ อัตราเงินเดือน 13...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Sun, 10 Dec 2017 06:21:04 GMT
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลของกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ำตาลทรายดิบ ปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร...
Job Details
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Sun, 10 Dec 2017 06:21:02 GMT
1. ตรวจสัญญา : สัญญามีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยทำหน้าที่ตรวจเอกสารสัญญาเกษตรกรที่ปลูกอ้อย เพื่อให้นำสัญญาไปใช้ทางกฎหมายได้จริง 2. ประสานดำเนินคดี : เอกสารที...
Job Details
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Sun, 10 Dec 2017 06:20:38 GMT
1. ด้านสวัสดิการ : สามารถรวบรวมข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ โดยมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน / แจ้งขึ้น ทะเบียน, แจ้งออกและขอมีบัตรร...
Job Details
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Sun, 10 Dec 2017 06:21:01 GMT
- ดูแลควบคุมการทำงานด้านนวัตกรรม การตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตน้ำตาล และความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุร...
Job Details
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

ครูคณิตศาสตร์

 • สุรินทร์
 • Posted on: Sun, 10 Dec 2017 15:33:18 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 10-ธันวาคม-2560 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร : • มีใบประกอบวิชาชีพ ...
Job Details
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น

วิศวกรไฟฟ้า

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Sun, 10 Dec 2017 06:20:41 GMT
ดูแลระบบไฟฟ้าให้เป็นปกติ : ระบบไฟฟ้าปกติ โดยมีหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าทั่วโรงงานและศูนย์ส่งเสริมต่างๆ / ซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า / บริการด้าน สาธารณูปโภค /...
Job Details
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

ผู้จัดการแผนกบุคคลโรบินสัน สุรินทร์

 • สุรินทร์
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 12:40:19 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ลักษณะการทำงาน • บริหารบุคลากรให้มีความพร้อม, คุณสมบัติเหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอ - จัดหาอัตรากำลังทดแทนให้มีคุณสมบัติตามท...
Job Details
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Sat, 02 Dec 2017 06:17:49 GMT
1. งานสรรหาว่าจ้าง : หาบุคลากรได้ตามเป้าหมาย โดยมีหน้าที่วางแผนควบคุมตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาให้มีการกำหนดอัตราพนักงานให้เหมาะสม กับปริมาณงาน / เข้าร่วมเป...
Job Details
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต สาขา สุรินทร์

 • สุรินทร์
 • Posted on: Fri, 01 Dec 2017 12:42:14 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สุรินทร์ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย Paint & Pump & Plumbing

 • สุรินทร์
 • Posted on: Fri, 01 Dec 2017 06:46:27 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ไทวัสดุ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูล ( Supervisor - ALC) สาขาสุรินทร์

 • สุรินทร์
 • Posted on: Wed, 29 Nov 2017 21:34:34 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน • กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกบุคคล@โรบินสัน สุรินทร์

 • สุรินทร์
 • Posted on: Sun, 03 Dec 2017 09:04:18 GMT
ปริญญาตรีสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจอย่างลึกซึ่งของระบบที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร มีทักษะการบริหารด...
Job Details
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Sales Promoter ประจำ จ.ร้อยเอ็ด

 • สุรินทร์
 • Posted on: Mon, 27 Nov 2017 15:13:36 GMT
• เป็นตัวแทนของบริษัทในการขายนำเสนอ SIM, Handset แก่กลุ่มลูกค้าทั่วไป ในห้างสรรพสินค้า • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื...
Job Details
AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Sat, 25 Nov 2017 15:13:38 GMT
ทำงานวิจัยพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอ้อย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตได้จริง เงินลงทุนที่ใช้ ต้นทุนในการผล...
Job Details
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements