เปิดพนักงานประจำ Hotel De l'a mour

 • ประโคนชัย, บุรีรัมย์
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:21:50 GMT
1.Hotel Manager - บริหารจัดการในโรงแรม - สร้างรายรับ-ควบคุมค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด - งานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 2.Executive Chef - บริหารจัดการในฝ่ายครัว...
Job Details
บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์,เจ้าหน้าที่การตลาด,พนักงานบัญชี,รปภ,พนักงานธุรการ

 • เมืองบุรีรัมย์, บุรีรัมย์
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:21:50 GMT
1.เจ้าหน้าที่การตลาด - ออกบูชโฆษณาสินค้า - จัดงานอีเว้นต่างๆ - สนับสนุนและกระตุ้นยอดขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.พนักงานขาย - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ...
Job Details
บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด

Commis I

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 05:55:59 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Buri Ram บุรีรัมย์ Education :...
Job Details
Cresco Hotel Buriram

จนท.ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการลูกค้า

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sun, 10 Dec 2017 06:20:41 GMT
QA • ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของพนักงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการ • ฟัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และบันทึกการทำงานของพนักงาน • ให...
Job Details
JIB JIB STUDIO Co., Ltd.

พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 00:42:26 GMT
ระดับเงินเดือน 9,000 - 12,000 ลักษณะการทำงาน 1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับล...
Job Details
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด

Asst.Shop Manager ประจำ สาขา Lotus - นางรอง จ.บุรีรัมย์

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 00:42:26 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000 - 12,000 ลักษณะการทำงาน 1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับล...
Job Details
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการห้องปฏิบัติการ

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 23:23:22 GMT
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นบริษัทฯที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนBOI ประกอบกิจการ ผลิตและส...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี ( บ.ชูวิทย์ฟาร์ม)

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 23:23:47 GMT
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นบริษัทฯที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนBOI ประกอบกิจการ ผลิตและส...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(LAB)

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 23:23:46 GMT
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นบริษัทฯที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนBOI ประกอบกิจการ ผลิตและส...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

พนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 23:23:46 GMT
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นบริษัทฯที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนBOI ประกอบกิจการ ผลิตและส...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

พนักงานฝ่ายผลิต

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 23:23:29 GMT
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นบริษัทฯที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนBOI ประกอบกิจการ ผลิตและส...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ QC.

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 23:23:23 GMT
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นบริษัทฯที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนBOI ประกอบกิจการ ผลิตและส...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

 • ประโคนชัย, บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 12:21:32 GMT
-วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดโยการประสานงานกับผู้ขอซื้อ เพื่อการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ -กำหนดแผนส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามแผนการใช้ -ควบคุม Supplier ให...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

หัวหน้าคลังวัสดุสิ้นเปลือง

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 23:23:46 GMT
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นบริษัทฯที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนBOI ประกอบกิจการ ผลิตและส...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

ผู้จัดการการเงิน

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 23:23:29 GMT
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นบริษัทฯที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนBOI ประกอบกิจการ ผลิตและส...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 23:23:29 GMT
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นบริษัทฯที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนBOI ประกอบกิจการ ผลิตและส...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

หัวหน้า QC.

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 23:23:23 GMT
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นบริษัทฯที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนBOI ประกอบกิจการ ผลิตและส...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

คนพิการสำหรับทุกตำแหน่งงาน

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 23:23:47 GMT
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นบริษัทฯที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนBOI ประกอบกิจการ ผลิตและส...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

Senior Apparel Sales Staff

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Fri, 08 Dec 2017 06:51:46 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ซูเปอร์สปอร์ต

ผู้จัดการโครงการ

 • สตึก, บุรีรัมย์
 • Posted on: Fri, 08 Dec 2017 06:20:32 GMT
- รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการและควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพตรงตามแผนและแบบก่อสร้าง - รับผิดชอบในการประชุมและประสานงานกับช่างผู้ควบคุมงาน เซอร์เวย์...
Job Details
บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements