พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 24 Apr 2018 23:38:21 GMT
ระดับเงินเดือน 9,000 - 12,000 ลักษณะการทำงาน 1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับล...
Job Details
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด

Asst.Shop Manager ประจำ สาขา Lotus - นางรอง จ.บุรีรัมย์

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 24 Apr 2018 23:38:21 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000 - 12,000 ลักษณะการทำงาน 1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับล...
Job Details
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 24 Apr 2018 05:58:11 GMT
- ตรวจสอบบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน - จัดทำรายงานการเง...
Job Details
JIB JIB STUDIO Co., Ltd.

พนักงานขับโฟล์คลิฟท์

 • ประโคนชัย, บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 24 Apr 2018 06:02:16 GMT
ขับรถโฟล์คลิฟท์ภายในคลังสินค้าและในอาคารผลิต ดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์ตามกำหนดการซ่อมบำรุง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.บุรีรัมย์)

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 24 Apr 2018 05:40:24 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน 1. นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร 2....
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 18:25:06 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

นักวิขาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 18:25:05 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

นักวิขาการขนส่ง

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 18:25:04 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 18:24:24 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

นายช่างเทคนิค(ด้านโยธา)

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:25 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

เจ้าหนัาที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:20 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:19 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

ผู้ดูแลสนามบิน

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:21 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

 • หนองกี่, บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:56:53 GMT
1 จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า 3 บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร...
Job Details
บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • หนองกี่, บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:56:48 GMT
- จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญซื้อ/ขายในระบบบัญชีสำเร็จรูป จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย -...
Job Details
บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด

วิศวกรบอยเลอร์

 • ประโคนชัย, บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:57:13 GMT
- วางแผน ควบคุม การทำงานของบอยเลอร์ให้ได้ตามเป้าหมาย - บริหารจัดการเชื้อเพลิง วิเคราะห์ต้นทุน - ติดตามการทำงานของพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - จ...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วิศวกรผู้จัดการสาขาบุรีรัมย์

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:56:53 GMT
-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน -ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน -ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จ...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

วิศวกร หน้างาน บุรีรัมย์

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:56:53 GMT
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย -จัดการตอบข้อซ...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

สถาปนิก หน้างาน

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:56:47 GMT
-แจงมาตรฐานการทำงาน&ตรวจสอบ,ควบคุมงานsub-contract -สามารถเคลียร์แบบ วางแผนการทำงาน -ออกแบบ คำนวณแบบ คำนวณราคาเพื่อเสนอลูกค้า -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ปฎ...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

วิศวกรไฟฟ้า

 • เมืองบุรีรัมย์, บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:56:53 GMT
- ทำงานเกี่ยวกับระบบ Building Automation System - ออกแบบระบบ, เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน, เขียนกราฟฟิค HMI, Commissioning System, Sales Support, Cost...
Job Details
บริษัทเจ เค ซี บิ้วดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements