วิศวกรผู้จัดการสาขาบุรีรัมย์

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:57:27 GMT
-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน -ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน -ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จ...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

สถาปนิก หน้างาน

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:57:30 GMT
-แจงมาตรฐานการทำงาน&ตรวจสอบ,ควบคุมงานsub-contract -สามารถเคลียร์แบบ วางแผนการทำงาน -ออกแบบ คำนวณแบบ คำนวณราคาเพื่อเสนอลูกค้า -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ปฎ...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • บ้านด่าน, บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 21 Jun 2018 11:57:08 GMT
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร...
Job Details
Best-Pac Concrete Co,Ltd

หัวหน้าแผนกบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

 • คูเมือง, บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 21 Jun 2018 05:57:16 GMT
- ควบคุมดูแลระบบการจัดการเอกสารคุณภาพของบริษัทฯให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9001,GMP,HACCP,HALAL และ ISO14001 - ดูแลการขอรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น มอก.,อย....
Job Details
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

Bartender (บาร์เทนเดอร์)

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 12:22:50 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Buri Ram บุรีรัมย์ Education : การศึกษา...
Job Details
Cresco Hotel Buriram

Banquet Supervisor

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 12:22:53 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Buri Ram บุรีรัมย์ Education : การศึกษา...
Job Details
Cresco Hotel Buriram

Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 12:22:51 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Buri Ram บุรีรัมย์ Education : การศึกษา...
Job Details
Cresco Hotel Buriram

พนักงานรักษาความปลอดภัย(ยาม/รปภ)

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:21:59 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ให้บริการรักษาความปลอดภัย วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 20 - 55 ปี อัตราค่าจ้าง: 9000...
Job Details
บุรีรัมย์

Accounting Supervisor

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 17:56:50 GMT
- จัดทำแบบและยื่นแบบภาษีให้สรรพากร - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน รับเงิน และการบันทึกบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้อง - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ปิดงบการเงินรายเด...
Job Details
JIB JIB STUDIO Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ ISO

 • ประโคนชัย, บุรีรัมย์
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:57:32 GMT
-ยื่นขออนุมัติโครงการ BOI / ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน BOI ในเรื่องเครื่องจักร วัตถุดิบ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ / และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ควบคุม ดูแล จ...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)

แม่บ้าน

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:09:35 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ทำความสะอาดทั่วไป วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 20 - 55 ปี อัตราค่าจ้าง: 315 บาท / เด...
Job Details
บุรีรัมย์

พนักงานธุรการ

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:48:43 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ติดต่อประสานงาน วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 3 อายุระหว่าง: 18 - 55 ปี อัตราค่าจ้าง: 9500 บาท / เด...
Job Details
บุรีรัมย์

พนักงานส่งสินค้า

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:51:13 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: จัดส่งสินค้า วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 10 อายุระหว่าง: 18 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 8500 บาท / เดือน...
Job Details
บุรีรัมย์

พนักงานบัญชี

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:50:20 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: จัดทำงบบัญชี สรุปยอดบัญชี วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 3 อายุระหว่าง: 23 - 55 ปี อัตราค่าจ้าง: 9500...
Job Details
บุรีรัมย์

พนักงานบริการขาย

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:49:23 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: บริการขายสินค้าแนะนำสินค้า วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 4 อายุระหว่าง: 22 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 315...
Job Details
บุรีรัมย์

พนักงานขาย

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:49:19 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: แนะนำและขายรถ วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 9 อายุระหว่าง: 20 - 55 ปี อัตราค่าจ้าง: 9000 บาท / เดือน...
Job Details
บุรีรัมย์

พนักงานขับรถส่งสินค้า

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:48:11 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ขับรถส่งสินค้า วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 5 อายุระหว่าง: 18 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9150 บาท / เดือน...
Job Details
บุรีรัมย์

พนักงานจัดซื้อ

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:47:59 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: บันทึกข้ออมูล วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 5 อายุระหว่าง: 22 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 315 บาท / วัน เพศ...
Job Details
บุรีรัมย์

พนักงานขายสินค้า

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:47:24 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ขายสินค้าหน้าร้าน วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 5 อายุระหว่าง: 22 - 55 ปี อัตราค่าจ้าง: 9500 บาท / เดือน เพศ...
Job Details
บุรีรัมย์

พนักงานขับรถ

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:45:08 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ขับรถส่งสินค้า วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 10 อายุระหว่าง: 18 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 8500 บาท / เดือน เพศ:...
Job Details
บุรีรัมย์


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements