Finance & Accounting Manager

 • เมืองลำพูน, ลำพูน
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:20:54 GMT
Job Details: Preparations and maintenance of all accounting books in accordance with the government/ corporate/ company accepted accounting principles in...
Job Details
บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

คลังสินค้า

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 10 Dec 2017 10:41:24 GMT
-เช็กของเข้า-ออก -เช็คสตอก สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย อายุ 20 ถึง 35 ปี วุฒิการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศ...
Job Details
เมธากิจเกษตร

รีเชฟชั่นกะกลางคืน

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 10 Dec 2017 10:41:16 GMT
เข้างาน 18:00 น. - 08.00 น. หน้าที่ต้อนรับลูกค้า เช็คห้องพัก ตัดการเช็คอินน์-เช็คเอาท์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก และความเรียบร้อยในช่วงเวลางาน สวัสดิการ ประกันส...
Job Details
โรงแรม เดอ ภุญชัย โฮมเทล ลำพูน

พนักงานธุรการจัดซื้อ

 • ลำพูน
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 10:41:06 GMT
-จัดซื้อ -จัดการงานเอกสาร สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศ...
Job Details
เมธากิจเกษตร

พนักงานขายประจำร้าน

 • ลำพูน
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 16:41:03 GMT
ช่วยขายสินค้าให้ทางร้าน สวัสดิการ เงินเดือน 12,001 - 15,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ประสบการณ์ 0 ปีข...
Job Details
ห้วยไซมือถือ

พนักงานบัญชี

 • ลำพูน
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 10:40:53 GMT
ทำบัญชีรายรับรายจ่าย สรุปกำไร-ขาดทุนประจำเดือน ทำสตอกสินค้า ทำสรุปเงินเดือนพนักงาน สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร หญิง...
Job Details
เมธากิจเกษตร

พนักงานเติมน้ำมัน

 • ลำพูน
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 09:51:51 GMT
ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานเติมน้ำมัน ลักษณะงาน : คอยบริการเติมน้ำมันให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: ชาย...
Job Details
บริษัท ผลสว่าง ปิโตรเลียม จำกัด

เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คการสั่งซื้อ

 • ลำพูน
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 16:41:00 GMT
ช่วยทางร้านตรวจเช็คการสั่งซื้อสินค้า สวัสดิการ เงินเดือน 12,001 - 15,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด...
Job Details
ห้วยไซมือถือ

เจ้าหน้าช่วยที่โปรโมทสินค้า

 • ลำพูน
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 16:41:00 GMT
ช่วยทางร้านโปรโมทสินค้าให้กับทางร้าน สวัสดิการ เงินเดือน 12,001 - 15,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด...
Job Details
ห้วยไซมือถือ

ช่างซ่อมบำรุง

 • ลำพูน
 • Posted on: Sat, 09 Dec 2017 10:41:06 GMT
-ทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร -ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆในโรงงานตามแผน -ซ่อมเครื่องจักรเบื้องต้นได้ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินเดือน...
Job Details
เมธากิจเกษตร

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำ ร้านเด็กดอยรีไซเคิล สารภี เชียงใหม่

 • ลำพูน
 • Posted on: Fri, 08 Dec 2017 04:40:54 GMT
จัดการเอกการการรับเข้าส่งออกของสินค้าและงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ ประกันสังคม เงินเดือน 10,001 - 12,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อาย...
Job Details
บริษัท เอส.เค.เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

 • ลำพูน
 • Posted on: Fri, 08 Dec 2017 10:40:34 GMT
* ดูแลควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย * ดูแลระบบเอกสารในการผลิต * ดูแลพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย * ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ * จ...
Job Details
ขนมบ้านอาจารย์

Production Staff

 • ลำพูน
 • Posted on: Fri, 08 Dec 2017 10:40:34 GMT
1. Control document in QMS, EMS, EQAS and related document. 2. Prepared procedure and related regulation and standard document. 3. Prepared quality monthly...
Job Details
บริษัทไทย เอช.เค.ดี จำกัด

Pattern & Maker Satff

 • เมืองลำพูน, ลำพูน
 • Posted on: Fri, 08 Dec 2017 12:19:35 GMT
1.จัดทำแพทเทิร์นตามรูปแบบสเปกที่ลูกค้าต้องการ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการสั่งซื้อ ทั้งงานไลคร่าและชุดประดาน้ำ 2.แก้ไขปรับปรุงแพทเทิร์นตามที่ลูกค้าต้องการ 3...
Job Details
บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

Sub Section Head

 • ลำพูน
 • Posted on: Fri, 08 Dec 2017 06:30:54 GMT
- Manage inventory activities to control inventory accuracy (Raw material, factory supply,chemical) through monitoring of daily warehouse activities, cycle...
Job Details
บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม้นต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Officer, General Affairs

 • เมืองลำพูน, ลำพูน
 • Posted on: Thu, 07 Dec 2017 06:20:34 GMT
- วางแผน ดูแล ควบคุมและบริหารจัดการ งานส่วนโรงอาหารทั้งหมดให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลการเงิน...
Job Details
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

Officer, Counseling Clinic

 • นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
 • Posted on: Thu, 07 Dec 2017 06:20:28 GMT
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับพนักงานผู้พิการทางการได้ยินของบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางการได้ยิน สถานที่ปฏิบัต...
Job Details
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

ธุรการทั่วไป

 • เมืองลำพูน, ลำพูน
 • Posted on: Thu, 07 Dec 2017 06:20:33 GMT
1. จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ ตามรายการต่างๆ ของหน่วยรถ 2. จัดทำเอกสาร ตรวจสอบเอกสารต่างๆ 3. ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้จ่ายเงินสดย่อย 4. ลงบันทึก และ...
Job Details
JP Accessory and Phone

Purchase executive

 • เมืองลำพูน, ลำพูน
 • Posted on: Thu, 07 Dec 2017 06:21:07 GMT
Purchasing: •Set standards and procedures for procurement of components and services; minimum order quantities. •Negotiate prices, terms, logistic cost and...
Job Details
HOYA LAMPHUN LTD.

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

 • นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
 • Posted on: Thu, 07 Dec 2017 06:20:53 GMT
- ประสานงานด้านความปลอดภัยกับคณะกรรมการ และหน่วยงานราชการ - จัดทำสรุปผลการดำเนินการด้านความปลอดภัย - ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงงาน ฯลฯ สถานที่ปฏ...
Job Details
HOYA LAMPHUN LTD.


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements