พนักงานขาย

 • แพร่
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:57:41 GMT
- รับผิดชอบ เข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย ที่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งนำเสนอกิจกรรมทางการตลาด + รายการส่งเสร...
Job Details
ThaiNamthip Commercial (บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด)

PC true พนักงานขาย ประจำ2-5 หน้าร้าน ประจำพื้นที่จำจังหวัด/สาขา แพร่ 3 ร้าน ประมาณ

 • แพร่
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 05:39:13 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : แพร่ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 12,500+ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
บริษัท กู๊ดดี้ ออแกไนซ์ จำกัด

Field Activity Staff

 • แพร่
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 05:35:04 GMT
รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง สถานที่ปฏิบัติงาน : แพร่ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง

 • สูงเม่น, แพร่
 • Posted on: Sat, 09 Jun 2018 11:57:23 GMT
1. แสวงหาลูกค้าใหม่ 2. รักษาฐานลูกค้าเก่า ให้เกิดความภักดีต่อสินค้าเพื่อเกิดการบอกต่อ 3. ต้อนรับและบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูง 4. ส่งสินค้าให้กับลูกค้า 5...
Job Details
PSI Corporation Co., Ltd.

Production Leader / Supervisor

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 05:59:13 GMT
1. ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงานในกระบวนการผลิต 2. วางแผนและควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ และ เป้าหมายในแต่ละวัน 3. บริหารกำลังการผลิต และ ควบคุมอ...
Job Details
บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • แพร่
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 16:05:34 GMT
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จะดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส...
Job Details
อบต.บ่อเหล็กลอง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • แพร่
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 16:05:34 GMT
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จะดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส...
Job Details
อบต.บ่อเหล็กลอง

พนักงานฝ่ายไร่

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Fri, 08 Jun 2018 05:57:28 GMT
-ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในไร่ -ช่วยงานต่างๆในไร่ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลนาชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ อัตรา เงินเดือน 1 ตำแหน่ง 9,000 บาท คุณสมบัติผู้สม...
Job Details
บริษัท ไร่รวมใจ จำกัด

Sales Promoter

 • แพร่
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 05:58:54 GMT
1.ให้ข้อลูกค้าเกียวกับสินค้า,ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ...
Job Details
AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Sat, 09 Jun 2018 11:57:36 GMT
- ดำเนินกิจกรรมการตลาด เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โฆษณา กิจกรรมร้านค้าช่วง สื่อการขาย และอื่นๆ - วัดผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการตลาด - จ...
Job Details
บริษัท นาราภัทรรวมใจ จำกัด

ผู้บริหารสาขาฝึกหัด(ประจำร้านHOT POTสาขาโลตัสแพร่)

 • แพร่
 • Posted on: Tue, 05 Jun 2018 17:38:23 GMT
ระดับเงินเดือน 15,000 ลักษณะการทำงาน - รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า เช่น จัดเตรียมอาหารที่ดี และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการลูกค้า, จัดเตรียมพนักงานให้เพียงพอต...
Job Details
บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Tue, 05 Jun 2018 11:57:48 GMT
- ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 - ตรวจสอบและจัดทำเอกสารจ่ายเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายทุกประเภท - บันทึกใบสำคัญจ่าย ของบริษ...
Job Details
บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.แพร่)

 • แพร่
 • Posted on: Sun, 03 Jun 2018 05:38:40 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน • ลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดที่รับผิดชอบในการเร่งรัดหนี้สิน และเจรจากับลูกค้าที่ค้างการชำระค่างวด • ติดตามการยึดรถจ...
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

พนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Sat, 02 Jun 2018 11:34:42 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : แพร่ (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ทำงานเป็นกะ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
โรงแรมน้ำทอง

ผู้จัดการ ( ผู้ดูแล โรงแรม )

 • แพร่
 • Posted on: Mon, 04 Jun 2018 06:22:39 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Phrae แพร่ Education : การศึกษา No specific ไม่จำก...
Job Details
โรงแรมน้ำทอง

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.แพร่)(KM)

 • แพร่
 • Posted on: Tue, 05 Jun 2018 09:16:00 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน - เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) - จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พนักงานเติมน้ำมัน ทำงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีที่พักฟรี (ลงโฆษณาในจังหวัดแพร่)

 • แพร่
 • Posted on: Tue, 05 Jun 2018 09:28:19 GMT
1) ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 45 ปี 2) ไม่จำกัดวุฒิ 3) ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : เติมน้ำมัน / เช็คกระจกให้ลูกค้า ...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

วิศวกรหน้างานแพร่

 • แพร่
 • Posted on: Thu, 31 May 2018 05:57:16 GMT
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย -จัดการตอบข้อซ...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

สถาปนิก

 • แพร่
 • Posted on: Sun, 03 Jun 2018 05:57:34 GMT
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า ...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

 • แพร่
 • Posted on: Sun, 27 May 2018 09:06:19 GMT
ประสานงานทั่วไป สวัสดิการ เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 0 ปีขึ...
Job Details
หจก. แพร่รัตนไชยพืชผล จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements