Event Support Staff ประจำจังหวัดพิษณุโลก

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 23:37:17 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ลักษณะการทำงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับร้านค้า หรือต...
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย/การตลาด (Pest Control) ประจำสำนักงานพิษณุโลก

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 03:15:14 GMT
1. อายุ 25 - 40 ปี 2. วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี (กรณีจากคณะเกษตรฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. มีใบขับขี่ มีพาหนะส่วนตัวและสามารถใช้ร่วมก...
Job Details
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 03:20:29 GMT
1. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ - เพศ หญิง หรือ ชาย - วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - ม...
Job Details
Rosy Blue Diamond Co., Ltd.

ด่วน! ครูวิชา English Grammar โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 08:43:56 GMT
เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา วันที่ประกาศ : 04-มิถุนายน-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : สอนวิชา English Grammar ให้กับนักเรียนชั้น ป. 1-2 เด็กห...
Job Details
โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา

พ.ธุรการ/บัญชี

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:44:20 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เวลาทำงาน 08.00-16.30น./สาขาบัญชี สามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้ /ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2...
Job Details
พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่วิชาการฟิสิกส์ Part-time

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 05:34:32 GMT
รูปแบบงาน : งานนอกเวลา สถานที่ปฏิบัติงาน : พิษณุโลก (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าท...
Job Details
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พนักงานอะไหล่

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:51:23 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เวลาทำงาน 08.00 - 17.00 น. /สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถยกของหนักได้ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 5 อายุระหว่าง:...
Job Details
พิษณุโลก

พนักงานฝ่ายผลิต

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:50:33 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 10 อายุระหว่าง: 20 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9000 บาท / เดือน เพศ:...
Job Details
พิษณุโลก

พนักงานบัญชี

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:50:04 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เวลาทำงาน 08.00 - 17.00 น./สาขาบัญชี ทำบัญชี/ปรับปรุงรายการบัญชี ติดต่อประสานงานกับหน่วงงานภายนอก วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ...
Job Details
พิษณุโลก

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:49:59 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 20 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 10000 บาท / เดือน เพศ:...
Job Details
พิษณุโลก

พนักงานขายสินค้า

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:47:10 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท ขับรถได้ทุกประเภทพร้อมใบขับขี่ หรือ ท.2 วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด...
Job Details
พิษณุโลก

พนักงานขาย

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:46:21 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เวลาทำงาน 8.30 - 17.30 น. วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 10 อายุระหว่าง: 20 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 9450 บาท / เดือน เพศ:...
Job Details
พิษณุโลก

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:46:17 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ ขับรถยกโฟ์คลิฟท์ขนถ่ายสินค้า วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อาย...
Job Details
พิษณุโลก

พนักงานขับรถ6ล้อ

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:45:50 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เวลาทำงาน 8.00-17.00 น. มีใบขับขี่ ท.2 ขึ้นไป วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 25 - 40 ปี อัตราค่าจ้าง:...
Job Details
พิษณุโลก

พนักงานขับรถ 6ล้อ

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:45:12 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เวลาทำงาน จันทร์- เสาร์ ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 ขับรถ 6 ล้อขนถ่ายสินค้า วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 3 อาย...
Job Details
พิษณุโลก

พนักงานการตลาด

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:44:43 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เวลาทำงาน 08.00-17.00 น./ สาขาการตลาด ทำกิจกรรมของบริษัทสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 5 อาย...
Job Details
พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่บริหารงานตัวแทน

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:38:28 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ประสานงานระหว่างตัวแทนกับบริษัท วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 23 - 35 ปี อัตราค...
Job Details
พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:37:14 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เวลาทำงาน 08.30-17.00 น. / สาขาพืชศาสตร์ สามารถออกต่างจังหวัดได้ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 18 - 45 ป...
Job Details
พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:36:19 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เวลาทำงาน 07.00-16.00น. สาขาวิศวกรความปลอดภัย วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 23 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง:...
Job Details
พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ขายประจำบูธหน้าร้าน

 • พิษณุโลก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:36:07 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 3 อายุระหว่าง: 23 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 14000 บาท / เดือน เพศ:...
Job Details
พิษณุโลก


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements