เทคนิคการผลิต คุมเครื่องจักร CNC

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 00:23:11 GMT
- เขียนและแก้แบบ CAD ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูเทคนิคการผลิตของงานเครื่องจักร CNC สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา...
Job Details
บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

พนักงานขาย

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:23:45 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น สวัสดิการ งานเลี้ยงปีใหม่ โบนัส 12/12/2560 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 5 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ...
Job Details

พนักงานทั่วไป

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:23:30 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อดทน ขยัน อาจมีเลอะน้ำมันบ้าง 12/12/2560 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 9 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ ขาย , ช่าง , ขับรถ , พ่อคร...
Job Details

พนักงานบัญชีเจ้าหนี้

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 03:07:25 GMT
คุณสมบัติ: -เพศ ชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -ระดับการศึกษา ปวสหรือปริญญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป(หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน) -ประสบการณ์ ทำงานด้านบัญช...
Job Details
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

ช่างยนต์ซ่อมเครื่องจักร

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:23:53 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีความรู้ในเรื่องการซ่อมเครื่องยนต์เครื่องจักร สนใจสมัครติดต่อ 085-1882106 034440985 12/12/2560 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 3 วิว...
Job Details

ช่างทำสายรัดพลาสติก PP PET

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:23:44 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีประสบการณ์ 1 ปี สามรถดูแลเครื่องและผลิตสายรัดพลาสติกได้ มีที่พักสวัสดิการ เงินเดือนตามตกลง ไม่ต้องรอสัมภาษณ์ 12/12/2560 ว...
Job Details

ช่างควบคุมเครื่องพิมพ์กล่องลูก...

 • กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:24:04 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีประสบกราณ์เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์โรงงานทำกล่องกระดาษ 12/12/2560 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 5 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ...
Job Details

ช่างไดคัทกล่องกระดาษ

 • กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:24:03 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีประสบกราณ์ เกี่ยวเครื่องปั๊มกล่องไดคัท 12/12/2560 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 4 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ ขาย , ช่าง , ข...
Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 18:22:16 GMT
จัดทำเอกสารต่างๆ ตามทีมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 5 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร อาย...
Job Details
บริษัท ไทตั้น ซัคเซส จำกัด

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:23:52 GMT
-ดูแลคลังสินค้า FG คลังสินค้าวัตถุดิบ -ดูแลเรื่องระบบ ISO 9000:2008 ของระบบ Ware house -ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในองค์กร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางน้ำจ...
Job Details
บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด

ช่างปรับตั้ง/ ควบคุมเครื่องเป่าพลาสติก

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:23:49 GMT
- ปรับตั้ง/ควบคุมเครื่องเป่าพลาสติกภายในโรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบร...
Job Details
บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด

พนักงานจัดซื้อ , บัญชี , ธุรการ และ การตลาด

 • กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:23:32 GMT
พนักงานจัดซื้อ - ทำการจัดซื้อ สินค้า ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร, คุณภาพสินค้า และ ปริมาณของสินค้าที่ได้รับ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามใบอนุมัต...
Job Details
Performance Industrial Services Co.,Ltd.

ธุรการแผนก

 • นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:24:10 GMT
- ติดต่อประสานงานภายใน - จัดทำReport และเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - มีความละเอียดรอบคอบ - สถานที่ปฏิบัติงาน Samut Sakhon Industrial Estate ตำบลท่าทราย...
Job Details
URC (THAILAND) Co., Ltd.

จนท.ธุรการ / จนท.ติดตามงาน / จนท.คลังสินค้า / จนท.ควบคุมเอกสาร

 • กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:24:55 GMT
ตำแหน่ง : จนท.ธุรการ / จนท.ติดตามงาน / จนท.คลังสินค้า / จนท.ควบคุมเอกสาร (DC) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา 4 อ...
Job Details
บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด

เจ้าหน้าที่การตลาดภายในประเทศ/ต่างประเทศ

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:28:12 GMT
1 จัดทำแผนการตลาดประจำปีพร้อมเสนองบประมาณและควบคุมงานให้ตรงตามแผน 2 สร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก 3 ออกแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาให้สอดคล้องก...
Job Details
บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าหน้าที่ควบคุมและวางแผนการผลิต

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:28:11 GMT
1. วางแผนการผลิต และควบคุมดูแลการผลิตสินค้า เพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามขั้นตอน เเละเป็นไปตามเเผนงาน 2. พิจารณาแนวทางแก้ไข และป...
Job Details
บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:27:43 GMT
1 จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงิน และ บัญชี 2 รายงานด้านบัญชีภาษีประจำเดือน 3 จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน 4 จัดทำรายละเอียดประกอบ...
Job Details
บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:27:14 GMT
1. ดูแลระบบขายและโฆษณา Online Marketing 2. คิดและจัดเตรียมหัวข้อ เนื้อหา รูปภาพของสินค้าเพื่อวางแผนในการจัดทำเนื้อหาของ website และสื่อออนไลน์ของบริษัท 3. ด...
Job Details
บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:26:53 GMT
1. หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ 2. ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย 3. ประสานงานกับผู้ขอซื้อ 4. วางแผนการส่งมอบสินค้า 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
Job Details
บริษัท มาวินพลาสติก จำกัด

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:25:06 GMT
1.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา และวางแผนการปลูกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.สำรวจแหล่งพืชที่จะทำการปลูกและติดตามการปลูกพืชให้ได้ตามแผนที่วางไว้ 3.บันทึกป...
Job Details
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements