Export Sales

 • นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:59:07 GMT
1.ติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม รวมถึงการหาลูกค้าใหม่ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายยอดขาย 2.ดูแลด้านการจัดทำ Promotion และงานประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย เก...
Job Details
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด

พนักงานคุมเครื่องจักร /คุมเครื่องบรรจุ/สต็อก/ควบคุมโหลด/วัตถุดิบ

 • นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:59:21 GMT
พนง.คุมเครืองจักร ควบคุมดูแลเครื่องจักร ปรับตั้งเครื่องจักร พนักงานคุมเครื่องบรรจุ ควบคุมการบรรจุสินค้า และPM เครื่องจักร พนักงานสต็อก รับ เบิก จ่าย รายการสต...
Job Details
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด

พนักงานขับรถผู้บริหาร

 • นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:59:03 GMT
1. ขับรถประจำตำแหน่ง ผู้บริหารของบริษัทฯ ไปยังสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลและบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธ...
Job Details
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด

เจ้าหน้าที่QC

 • นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:59:17 GMT
1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสุ่มตรวจ 2. ตรวจวัดความขาว และความชื้นของข้าว โดยใช้เครื่องมือวัด 3. บันทึกข้อมูลการตรวจสอบในแบบฟอร์ม 4. ปฏิบัต...
Job Details
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ขาย

 • นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:59:14 GMT
1.เสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย 2.หาลูกค้ารายใหม่ หรือเพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายเดิม 3.รักษาฐานลูกค้ารายเดิม 4.ติดตามบริการหลังการขาย 5.ประชุมสรุปยอดขาย 6.งานอื...
Job Details
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด

เจ้าหน้าที่การตลาด

 • นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:59:12 GMT
1.วางแผนและดำเนินการ Website และ Social Media 2.สร้างเนื้อหาและจัดการข้อมูลในฐานะ Admin ของ Social Media เช่น Facebook Line@ Instagram และSocial Media อื่นๆ 3...
Job Details
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:59:09 GMT
1.ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ในโรงงาน 2.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.หากเคยใช้ Stats ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด

ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 08:24:53 GMT
ตรวจเช็ค และบำรุงรักษา เครื่องจักรต่างๆ เข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา บำรุงรักษาเครื่องจักร และซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี งานอื่นๆตามท...
Job Details
บริษัท บีเอส เวิลด์ ฟู้ด จำกัด

greige preparation

 • กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:59:22 GMT
-วางแผนความต้องการผ้าดิบ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 ตามตกลง ค...
Job Details
บริษัท ทองเสียง จำกัด

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรจุสินค้า

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:59:19 GMT
1. ดูแลการบรรจุสินค้าให้เป็นไปตามลำดับแผนการบรรจุสินค้า 2. ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้ใต้บังคับปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการบรรจุ 3. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป packing F...
Job Details
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด

เซลล์ขายทินเนอร์ เคมีภัณฑ์

 • กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:34:25 GMT
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ขายทินเนอร์ เคมีภัณฑ์ เข้าโรงงาน ร้านค้าฮาร์ดแวร์ มีประสบการณ์การขายในด้านเคมีมาก่อน คุณสมบัติ : ชาย-หญิง 25-40 วุฒิ ปวช-ตรี มีพาหนะเป...
Job Details
หจก.ไพศาลเคมีคอล

HR & General Administrator

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 07:26:37 GMT
Job Summary Organize and maintain personnel records Update internal databases (e.g. record sick or maternity leave) Prepare HR documents, like employment...
Job Details
Adecco

โปรแกรมเมอร์

 • นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:59:19 GMT
1.วิเคราะห์ออกแบบเขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 2.สามารถเขียนโปรแกรมหรือเชื่อมต่อโปรแกรมกับฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถเรียกอ่านได้ 3.สามารถเขียนโปรแกรม VB,CT,SQL...
Job Details
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด

ช่างคุมเครื่องบรรจุ

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:59:05 GMT
1.ควบคุมการบรรจุสินค้า 2.ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ระหว่างบรรจุ ก่อนบรรจุ 3.ทำPM เครื่องประจำวัน 4.บันทึกเอกสารตามที่กำหนด และปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบ...
Job Details
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด

ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้าชายไทยเท่านั้น

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 09:40:40 GMT
_*บริษัท รธิชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับสมัครพนักงานด่วน!!!*_ *#ตำแหน่งพนักงานคลังชายไทยเท่านั้น จำนวน 6 คน* *#ประจำที่ศักดิ์สวัสดิ์ห้องเย็น (DC) ถ.เอกชัย อ...
Job Details
รธิชา เอ็นเตอร์ไพรส์

QC Supervisor

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 23:58:00 GMT
- ร่วมวางแผนและกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ จัดทำคู่มือ การตรวจสอบคุณภาพ ของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบทุกขั้นตอน - รับผิดชอบควบคุมดูแล บริหารงาน และประสานงานกับฝ...
Job Details
บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางจุลชีวะวิทยา

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 23:57:59 GMT
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในงานห้องปฏิบัติการทางจุลชีวะวิทยา (อุตสาหกรรมอาหาร) ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหว...
Job Details
บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พนักงานธุรการคีย์ข้อมูล

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 03:55:50 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน 1.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office ได้คล่อง 2.มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้งาน 3.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้ร...
Job Details

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 23:58:00 GMT
- จัดซื้อจัดจ้างสำหรับกระบวนการผลิตอาหารแปรรูป /วัตถุดิบในการผลิต/ บรรจุภัณฑ์/ เครื่องมือ เครื่องจักร และอื่นๆ ให้ลุล่วงตามระบบมาตราฐานของโรงงาน - ควบคุมดูแลด...
Job Details
บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพและมาตรฐาน

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 23:57:59 GMT
1.ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหาร (MR) สำหรับระบบบริหารคุณภาพที่จำเป็นต้องมี เพื่อเป็นตัวหลักขององค์กรในการทำให้ระบบบริหารคุณภาพต่างๆ ถูกดำเนินการจนได้รับการร...
Job Details
บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements