พนักงานขายและการตลาด จ. นครสวรรค์

 • หนองบัว, นครสวรรค์
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 05:57:08 GMT
- รับผิดชอบการขายรถแทรกเตอร์ คูโบต้าให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน และ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - สามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับลูกค...
Job Details
บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด

ผู้จัดการร้านฝึกหัดสาขา KFC ในจังหวัดนครสวรรค์, พิษณุโลก, และ พิจิตร

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 23:57:02 GMT
สนับสนุนงานบริหารร้าน KFC ในด้านต่างๆ ดังนี้ - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจในการบริการ - ดูแลพนักงานภายในสาขา...
Job Details
Yum Restaurants International (TH) Co., Ltd.

พนักงานออฟฟิศ

 • เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์
 • Posted on: Sun, 15 Apr 2018 18:59:39 GMT
วุฒิปวช.หรือปวส.ขึ้นไป อายุ25-35ปี เพศหญิง คุณสมบัติ -ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ -รักเด็ก -มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เวลาทำงาน วันอังคาร-ศุกร์ 10.00-19...
Job Details
เลอวองจินตคณิต สาขานครสวรรค์

พนักงานขายสินค้า

 • เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์
 • Posted on: Fri, 13 Apr 2018 23:56:50 GMT
1.ต้อนรับ/แนะนำ เสนอขายสินค้าและบริการในกลุ่มลูกค้าที่ดูแล 2.ดูแลความสะอาดในพื้นที่ ชั้นวางและบริเวณโดยรอบ ดูแลติดป้ายราคาให้ถูกต้อง 3.บริหารสต๊อคในพื้นที่ พร...
Job Details
บริษัท ตึกน้ำเงิน(1993) จำกัด

พนักงานควบคุมเครื่องจักร ประจำ โรงปฎิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์

 • พยุหะคีรี, นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 11 Apr 2018 05:56:50 GMT
หน้าที่ความรับผิดชอบ: - ด้านงานผลิตฉนวน Head-End Insulation - ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับกระบวนการผลิต - ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆสำหร...
Job Details
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด

รักษาความปลอดภัย

 • เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์
 • Posted on: Fri, 13 Apr 2018 23:56:49 GMT
- ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ - ดูแล การจอดรถของลูกค้า - ตรวจ เวลาเข้า-ออกของพนักงานระหว่างวันw กรอกใบสมัครได้ที่ บริษัท SCG Home Solution ถนนเลี่ยงเม...
Job Details
บริษัท ตึกน้ำเงิน(1993) จำกัด

Microbiologist

 • พยุหะคีรี, นครสวรรค์
 • Posted on: Mon, 09 Apr 2018 05:57:24 GMT
- ตรวจสอบทางจุลชีววิทยา Line การผลิต ก่อนการผลิตและหลังการผลิต - ตรวจสอบทางจุลชีววิทยาสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบทางจุลชีววิทยา ด้าน Plant Sanitation,Personal...
Job Details
Dutch Mill Group

Water&Waste water Specialist

 • พยุหะคีรี, นครสวรรค์
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 05:56:36 GMT
- ตรวจวิเคราะห์เชื้อในระบบบำบัดน้ำเสีย - เพาะเลี้ยงเชื้อในระบบบำบัดน้ำ - ตรวจค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีหอพัก(แอร์) และรถรับ-ส่งในเขตพื้นที...
Job Details
Dutch Mill Group

ผู้จัดการฝ่ายขายสำหรับหน่วยงานราชการและเอกชน

 • เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์
 • Posted on: Sat, 07 Apr 2018 05:35:37 GMT
01/09/2018 หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.บริหารภาพรวมทางการตลาด ของบริษัท 2.บริหารโครงการ งบประมาณ กิจกรรมการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบ และช่องทางต่างๆ...
Job Details
โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซต์ โฮเทล

Chief Account

 • เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์
 • Posted on: Sat, 07 Apr 2018 05:35:36 GMT
01/09/2018 หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ดูแลหน่วยงาน บัญชีและการเงินทั้งระบบ ( บัญชีทั่วไป , บัญชีต้นทุน , บัญชีสินทรัพย์ รวมถึงระบบการเงิน ( รับ- จ่าย ) 2...
Job Details
โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซต์ โฮเทล

วิศวกร

 • เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์
 • Posted on: Tue, 10 Apr 2018 12:00:46 GMT
ตำแหน่ง : วิศวกร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย วุฒิการศ...
Job Details
บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด

วิศวกรออกแบบ

 • เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์
 • Posted on: Tue, 10 Apr 2018 12:00:40 GMT
1.ออกแบบและพัฒนาสื่งใหม่หรือปรับปรุงสินค้า 2.เขียนแบบเพื่อควบคุมการผลิต 3.ควบคุมเอกสารแบบ 4.ดูแลควบคุมเครื่องมือวัด สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองกรด อำเภอเม...
Job Details
บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด

Thai Cook

 • เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์
 • Posted on: Sat, 07 Apr 2018 05:35:39 GMT
01/09/2018 หน้าที่ความรับผิดชอบ : • จัดเตรียม และปรุงอาหาร(ไทย) ตามเมนู • จัดเตรียม และปรุงอาหาร(ไทย) ตามมาตรฐานของอาหาร รวมถึงความสะอาดและคุณค...
Job Details
โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซต์ โฮเทล

พนักงานขาย

 • เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์
 • Posted on: Sun, 08 Apr 2018 03:36:48 GMT
รับสมัครพนักงานขายนาฬิกาแฟชั่นในห้างโลตัส เขาขาด นครสวรรค์ ชายหรือหญิง อายุ 22 -35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์การขายมาก่อนจะพิจราณาเปนพิเศษ รายได้ 300...
Job Details
Infinite time

ผู้จัดการสาขานครสวรรค์/ธุรการ/Sale/พนง.ขับรถ/ช่างเชื่อม

 • เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์
 • Posted on: Fri, 06 Apr 2018 05:56:56 GMT
ผู้จัดการสาขา -ขายสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย -บริหารและควบคุมสต๊อกจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กำหนด -ควบคุมบริหารทีมงานเรื่อง ขาด ลา มาสาย ธ...
Job Details
บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เจ้าหน้าที่ผสมดินขับ

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Tue, 03 Apr 2018 21:17:07 GMT
ปฏิบัติงานผสมดินขับ บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติงานประจ า ณ โรงปฏิบัต...
Job Details
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิศวกรรม

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Tue, 03 Apr 2018 21:17:06 GMT
ปฏิบัติงานด้านการเก็บข้อมูลในงานด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน ความปลอดภัยด้านวัตถุระเบิด (Explosive Safety...
Job Details
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.นครสวรรค์)

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Sun, 01 Apr 2018 23:37:39 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน 1. นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร 2....
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จ.นครสวรรค์

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Sun, 01 Apr 2018 17:37:59 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของสมาคม ลักษณะการทำงาน 1. วางแผนการปฏิบัติงานภาคสนาม (Reach) และกิจกรรมต่างๆในพื้นที่แบบรายเดือนร่วมกับหัวหน้างาน 2. ลงพื้นที่ปฏ...
Job Details
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

พนักงานแนะนำความงาม

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Mon, 02 Apr 2018 05:58:43 GMT
1. ดูแลต้อนรับลูกค้า 2. แนะนำอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3. เปิด/ปิดการขายผลิตภัณฑ์ 4. ดูแลรักษาบริเวณเคาเตอร์ให้สะอาดอยู่เสมอ สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำห้าง แฟรี...
Job Details
บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements