ช่างเทคนิค

 • เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์
 • Posted on: Thu, 29 Jun 2017 09:37:55 GMT
-ให้บริการซ่อมรถฟอร์คลิฟท์ ตามโรงงานลูกค้าที่ใช้บริการและทำสัญญาบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์ พร้อมทั้งบริการตรวจเช็ค หรือซ่อมบำรุงตามลูกค้าร้องขอมา สถานที่ปฏิบัต
Job Details
บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

พนักงานขาย

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:31:38 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน งานประจำ, นำเสนอขายสินค้าในเขตภาคเหนือ, ขายเครื่องมือแพทย์ตามสถานพยาบาลต่างๆ พร้อมทั้งสามารถอธิบายการใช้งานเบื้องต้นให
Job Details
บริษัท เทคเอซ จำกัด

พนักงานขับรถ

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:25:54 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้งบริษัท ลักษณะการทำงาน ขับรถยนต์ของบริษัท เพื่อรับส่งพนักงาน และส่งอุปกรณ์สำนักงาน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจนช่วยเหลืองานด้านธ
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

พนักงานขายหน่วยรถเงินสดพนักงานขับรถส่งสินค้า

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:21:33 GMT
ระดับเงินเดือน 9000-15000 ลักษณะการทำงาน กระจายสินค้าของบริษัทฯ เข้าสู่ร้านค้าท้องถิ่น คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ม.3 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป 3. ไม่จำเป
Job Details
บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด

พนักงาน

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:19:48 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน • เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า • ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอ
Job Details
บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:15:25 GMT
ระดับเงินเดือน 20,000 - 25,000 ลักษณะการทำงาน - เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35ป
Job Details
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)

พนักงานประจำบูธกรุงศรีเฟริสช้อยส์

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:12:08 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000-15,000+ ลักษณะการทำงาน -ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อประจำเคาน์เตอร์บริการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ บัตรกรุงศรีเฟริ์สช้อยให้กับลูกค้าที่สนใจสมัครบ
Job Details
บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด

เจ้าหน้าที่ยึดรถ ประจำสาขานครสวรรค์

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:33:50 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน - ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ - ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า - ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการยึดรถต่อไป คุณสมบัติผู้สม
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

Distribution Warehouse Supervisor

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:28:34 GMT
ระดับเงินเดือน 28000 ลักษณะการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า ให้ถูกต้อง และทันเวลา 2.ดูแลการจัดการกระบวนการเก็บสินค
Job Details
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)

ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดนครสวรรค์)

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:26:04 GMT
ระดับเงินเดือน 9,000+โอที + เบี้ยขยัน ลักษณะการทำงาน - ทำหน้าที่ด้านการติดตั้งและทดสอบการทำงานของ GPS กรมขนส่ง - วางแผนและจัดลำดับการติดตั้งในแต่ละครั้งหรือว
Job Details
บริษัท บีเอ็มซี1999 จำกัด

Sale Area เพชรบูรณ์,กำแพงเพชร,พิจิตร,นครสวรรค์

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:17:54 GMT
ระดับเงินเดือน 15,000 + คอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง(ค่าน้ำมัน) ลักษณะการทำงาน 1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ( Thai oppo )

ซุปเปอร์ไวเซอร์ ดีไลท์นนทบุรี

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:17:46 GMT
ระดับเงินเดือน 9,000 ลักษณะการทำงาน 1.ใช้รถจักรยานยนต์ ออกปฏิบัติการในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 2.สร้างตลาด หาลูกค้า 3.พัฒนาทีมงาน สอนทักษะการขาย 4.พ
Job Details
หจก.จี แอล ดีไลท์

เจ้าหน้าที่ส่วนงานวางแผน

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:12:22 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ/ตามที่ตกลง ลักษณะการทำงาน 1.มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 2.มีทักษะเรื่องการจัดการข้อมูล 3.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน
Job Details
บริษัทเพ็ญนภา การ์เม้นท์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:12:08 GMT
ระดับเงินเดือน 9500+ ลักษณะการทำงาน ประสานงานทั่วไปในออฟฟิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. ตรงต่อเวลา 3. อดทน 4. ขยัน 5. มีความรับผิดชอบ จังหวัดท
Job Details
The Legend

การตลาด การขาย

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:12:08 GMT
ระดับเงินเดือน 12000+ ลักษณะการทำงาน ทำการตลาดให้กับบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. ตรงต่อเวลา 3. อดทน 4. ขยัน 5. มีความรับผิดชอบ จังหวัดที
Job Details
The Legend

ประชาสัมพันธ์

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:12:04 GMT
ระดับเงินเดือน 9500+ ลักษณะการทำงาน ประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. ตรงต่อเวลา 3. อดทน 4. ขยัน 5. มีความรับผิดชอบ จังหว
Job Details
The Legend

เจ้าหน้าที่รับออเดอร์ คอนเฟริมออเดอร์

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:12:03 GMT
ระดับเงินเดือน 9500+ ลักษณะการทำงาน รับออเดอร์ คอนเฟริมออเดอร์ให้กับบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. ตรงต่อเวลา 3. อดทน 4. ขยัน 5. มีความรับผ
Job Details
The Legend

ดูแลเว๊ปไซต์แบรนเนอร์

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:12:02 GMT
ระดับเงินเดือน 12000+ ลักษณะการทำงาน ดูแลเว๊ปไซต์และแบรนเนอร์ให้กับบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. ตรงต่อเวลา 3. อดทน 4. ขยัน 5. มีความรับผ
Job Details
The Legend

เจ้าหน้าที่ส่วนสำนักงาน

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:11:16 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ/ตามที่ตกลง ลักษณะการทำงาน 1.มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 2.มีทักษะเรื่องการจัดการข้อมูล 3.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน
Job Details
บริษัทเพ็ญนภา การ์เม้นท์ จำกัด

Telesalesคอนเฟิร์มออเดอร์ จ.นครสวรรค์

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:10:35 GMT
ระดับเงินเดือน 15000 ลักษณะการทำงาน รับสมัครพนักงานด่วนนน ประจำสาขา #พิษณุโลก จำนวน 30 อัตรา (เต็มแล้วเต็มเลย) อ่านรายลเอียดในการทำงานก่อนน นะคับบก่อนสม
Job Details
สถาบัน ShootLDS


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements