วิศวะโยธา ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า

 • ตาคลี, นครสวรรค์
 • Posted on: Fri, 23 Feb 2018 11:56:56 GMT
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ...
Job Details
บริษัท พีทีพี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

โฟร์แมน

 • เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์
 • Posted on: Fri, 23 Feb 2018 11:56:40 GMT
- ตรวจสอบควบคุมงานผลิตให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาช่วงให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเวลาที่กำหนดได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต 3 จำกัด

พนักงานสินไหม ประจำสาขา

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Thu, 22 Feb 2018 13:15:32 GMT
ประเมินความรับผิดชอบของ บริษัท ฯ ตามสัญญาประกันภัย เจรจาต่อรองข้อตกลงของการเรียกร้องภายในขอบเขตอำนาจ และให้แน่ใจว่า ได้ยุติการเรียกร้องอย่างยุติธรรมและสมเหต...
Job Details
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พนักงานต้อนรับและแนะนำสินค้าประจำเขตพื้นที่

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Thu, 22 Feb 2018 17:37:07 GMT
ระดับเงินเดือน 17,000 ลักษณะการทำงาน 1.เปิดตลาดลูกค้าใหม่ ตามกลุ่มเป้าหมาย 2.ดูแลลูกค้าเก่า ให้มียอดขายเพิ่มขึ้น 3.กระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษ...
Job Details
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด

ฝ่ายขาย Bless Power จังหวัดนครสวรรค์

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Thu, 22 Feb 2018 17:37:06 GMT
ระดับเงินเดือน 17,000 ลักษณะการทำงาน 1.เปิดตลาดลูกค้าใหม่ ตามกลุ่มเป้าหมาย 2.ดูแลลูกค้าเก่า ให้มียอดขายเพิ่มขึ้น 3.กระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษ...
Job Details
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด

พนักงานบด

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 21 Feb 2018 17:37:49 GMT
ระดับเงินเดือน 9,800 ค่าเบี้ยเลี้ยงขึ้นเครื่อง 1,500 ลักษณะการทำงาน - งานขนย้าย จัดเก็บ บด ผสม สารฝนหลวงและนำขึ้นบรรทุกบนเครื่องบินเพื่อทำฝนหลวง -...
Job Details
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยนักวิชาการ / นักวิชาการ จำนวน 2

 • เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์
 • Posted on: Wed, 21 Feb 2018 05:57:21 GMT
1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา/ สถานศึกษา/ วงการการศึกษา 2. สร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาผลงานวิชาการด้านการศึกษา 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏ...
Job Details
บริษัท สื่อสร้างสรรค์ 2015 จำกัด

พนักงานขับรถส่งสินค้า กะบะ

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:06:13 GMT
หจก.นครสวรรค์ย่งยู่เส็ง เราคือธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง(โชว์ห่วย)รายใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์ ลูกค้าของเราคือกลุ่มห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ร้านอาหาร ตลาดสดและร้านค้าปล...
Job Details
หจก.นครสวรรค์ย่งยู่เส็ง

พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:05:58 GMT
หจก.นครสวรรค์ย่งยู่เส็ง เราคือธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง(โชว์ห่วย)รายใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์ ลูกค้าของเราคือกลุ่มห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ร้านอาหาร ตลาดสดและร้านค้าปล...
Job Details
หจก.นครสวรรค์ย่งยู่เส็ง

พนักงานขับรถส่งสินค้า 6 ล้อ / 10 ล้อ

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:05:52 GMT
หจก.นครสวรรค์ย่งยู่เส็ง เราคือธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง(โชว์ห่วย)รายใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์ ลูกค้าของเราคือกลุ่มห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ร้านอาหาร ตลาดสดและร้านค้าปล...
Job Details
หจก.นครสวรรค์ย่งยู่เส็ง

พนักงานยกสินค้า

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:05:51 GMT
หจก.นครสวรรค์ย่งยู่เส็ง เราคือธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง(โชว์ห่วย)รายใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์ ลูกค้าของเราคือกลุ่มห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ร้านอาหาร ตลาดสดและร้านค้าปล...
Job Details
หจก.นครสวรรค์ย่งยู่เส็ง

พนักงานสต๊อก

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:05:51 GMT
หจก.นครสวรรค์ย่งยู่เส็ง เราคือธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง(โชว์ห่วย)รายใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์ ลูกค้าของเราคือกลุ่มห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ร้านอาหาร ตลาดสดและร้านค้าปล...
Job Details
หจก.นครสวรรค์ย่งยู่เส็ง

พนักงานบัญชี

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:05:51 GMT
หจก.นครสวรรค์ย่งยู่เส็ง เราคือธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง(โชว์ห่วย)รายใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์ ลูกค้าของเราคือกลุ่มห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ร้านอาหาร ตลาดสดและร้านค้าปล...
Job Details
หจก.นครสวรรค์ย่งยู่เส็ง

ผู้ช่วยครูสอนศิลปะ ทำงานเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์(Part Time)

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:11:53 GMT
คุมอง นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษา ผู้ช่วยครูสอนศิลปะ ทำงานเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์(Part Time) สอนศิลปะเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป (ปั้นดิน...
Job Details
คุมอง นครสวรรค์

ครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ พาร์ทไทม์ จ.นครสวรรค์

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:05:30 GMT
คุมอง นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษา ครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ พาร์ทไทม์ จ.นครสวรรค์ มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาถึงมัธยมต้น อัตรา : 1...
Job Details
คุมอง นครสวรรค์

Inspector

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 05:58:30 GMT
- ตรวจสอบการก่อสร้าง/ติดตั้ง ส่วนประกอบต่างๆของอาคารด้ายสถาปัตยกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำ Site งานที่ลพบุรี-นครสวรรค์ จังหวัดลพบุรี อัตรา เงินเดือน 3 อ...
Job Details
TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd.

ครูสอนศิลปะเด็ก จ.นครสวรรค์

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:05:34 GMT
คุมอง นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษา ครูสอนศิลปะเด็ก จ.นครสวรรค์ ครูสอนศิลปะ 3 มิติ ClayWorks (สอนให้เด็กเรียนรู้ผ่านการปั้นดินเบา)...
Job Details
คุมอง นครสวรรค์

Field Activity Staff ประจำจังหวัดนครสวรรค์

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 10:09:00 GMT
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ก้าวเข้าสู่การเป็น ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ ด...
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Event Support Staff ประจำจังหวัดนครสวรรค์

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 10:09:10 GMT
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ก้าวเข้าสู่การเป็น ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ ด...
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

พนักงานส่งเสริมการขาย (Sales Promoter) ประจำจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก (แม่สอด) เพชรบรูณ์ สุโขทัย

 • นครสวรรค์
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 10:08:41 GMT
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ก้าวเข้าสู่การเป็น ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ ด...
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements