PC true พนักงานขาย ประจำ2-5 หน้าร้าน ประจำพื้นที่จำจังหวัด/สาขา อุทัยธานี 3 ร้าน ประมาณ

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 05:39:06 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : อุทัยธานี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 12,500+ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท กู๊ดดี้ ออแกไนซ์ จำกัด

Electrician

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 14 Jun 2018 11:57:36 GMT
- ดูแลและตรวจสอบระบบของไฟฟ้าโรงงาน - ปฎิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไขและเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฎิบัติการซ่อมสร้างตามใบแจ้งซ่อม - วิเคราะห์ สรุป...
Job Details
กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.อุทัยธานี)

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 07 Jun 2018 05:37:43 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะทำงานประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร -...
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ บ้านไร่

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 07 Jun 2018 11:58:08 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด - ให้บริการลูกค้า รับชาระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บร...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

หัวหน้าแผนกบัญชี การเงิน

 • สว่างอารมณ์, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 05:59:06 GMT
1. ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้วางไว้ 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล...
Job Details
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

 • สว่างอารมณ์, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 05:59:08 GMT
-ควบคุมกำกับดูแลกระบวนการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการฝึกศึกษาและการฝึกอบรม -วิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน นำเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา -...
Job Details
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 05:58:33 GMT
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างบริษัท ค...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่ผลตอบแทนและสวัสดิการ /เจ้าหน้าที่สถิติข้อมูล

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 05:58:33 GMT
- บันทึกประวัติพนักงานในโปรแกรมคำนวณเงินเดือน - บันทึกความเคลื่อนไหวของพนักงาน - กำหนดค่าตอบแทนต่าง ๆ ในโปรแกรม - การคำนวณจ่ายผลตอบแทนพนักงาน - ดำเนินการเกี...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่ชลประทาน

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 05:58:33 GMT
-ส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็ก -ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการให้น้ำ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

หัวหน้าส่วนสินเชื่อ

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 05:58:33 GMT
1.สนับสนุนฝ่ายอ้อยในการส่งเสริมอ้อยผ่านกระบวนการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายและในรูปแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการสินเชื่อ 2. บริหารและจัดการกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อให้ก...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 05:58:33 GMT
1.ดูแลงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย 2.ควบคุมการใช้วัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการซ่อมบำรุง 3.จัดทำงบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้เกินงบประมาน 4.ว...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 03 Jun 2018 05:57:46 GMT
1. บริหารจัดการในงานต่าง ๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน (HRM/HRD/ER/HRS"Support"/CSR/IT) 2. กำหนดนโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน/แผนอัตรากำลัง/แผนงบประมาณ 3. ปรับปร...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

ผู้จัดการศูนย์บริการ

 • เมืองอุทัยธานี, อุทัยธานี
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 03:30:24 GMT
ดูเเลบริหารงานด้านศูนย์บริการ หากเคยมีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ ประเภทของงาน: งานประจำ เงินเดือน: ฿20,000.00 /เดือน ประสบการณ์: * ศูนย์บริการ: 1 ป...
Job Details
บริษัท พี มอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 24 May 2018 05:58:17 GMT
- นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจ...
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

Marketing Staff-เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อทะเบียนรถ สาขาบ้านไร่

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 28 May 2018 11:33:52 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : อุทัยธานี (บ้านไร่) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 09:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น วันเสาร...
Job Details
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำศูนย์บริการ Auto Boy บ้านไร่ชีวมอล จ.อุทัยธานี )

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 27 May 2018 02:06:05 GMT
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้นำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นำ้มันบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางยี่ห้อ...
Job Details
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:03:36 GMT
1.วางแผนและดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี และจัดการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรภายใน และภายนอกองค์กร 2.ยื่นรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมต...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าระบบคุณภาพ

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:04:17 GMT
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 1.ควบคุมระบบเอกสารของระบบคุณภาพทั้งหมดที่โรงงานขอการรับรอง 2.ความรู้เฉพาะเรื่องกระบวนการผลิตน้ำตาล 3.ข้อกำหนดระบบคุณภาพต่างๆ สถานที่ปฏ...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

ผู้ช่วยนักวิจัย

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:03:39 GMT
1.ความรู้ด้านอ้อย 2.ความรู้ด้านงานวิจัย 3.การวางแผนการทดลอง 4.การเก็บข้อมูลการทดลอง 5.ความรู้ด้านสิถิติ 6.สามารถทำงานตามแผนงานได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements