โฟร์แมน

 • สว่างอารมณ์, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 21 Aug 2017 14:36:43 GMT
- งานวิเคราะห์โครงสร้างทั่วไป - งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาแขนงต่างๆ - ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน - ควบคุมการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนที
Job Details
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

พนักงานขายเงินสด หน่วยรถจักรยานยนต์ ประจำสาขาอุทัยธานี

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 20 Aug 2017 08:54:07 GMT
- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ ในการออกขายสินค้า คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 35 ปี - มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป - วุฒ
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

ช่างปูน ก่อสร้าง ก่อฉาบ

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Fri, 18 Aug 2017 07:12:30 GMT
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช **พิจิตรงานฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ สุกรขุน **นนทบุรี อุปกรณ์จัดงาน **นครปฐม อุปกรณ์จัดงาน ช่างปูน ก่อสร้าง ก่อฉาบ ก่อสร้างฟาร์ม(ส่วนต
Job Details
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช

เจ้าหน้าควบคุมเอกสาร

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Sat, 12 Aug 2017 06:22:27 GMT
1.ควบคุมระบบเอกสารของระบบคุณภาพทั้งหมดที่โรงงานขอการรับรอง 2.ความรู้เฉพาะเรื่องกระบวนการผลิตน้ำตาล 3.ข้อกำหนดระบบคุณภาพต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Wed, 02 Aug 2017 06:36:48 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : อุทัยธานี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที
Job Details
Summit Capital Leasing Co., Ltd.

เชื่อมเหล็ก ขับรถติดตั้งเต็นท์

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Sat, 05 Aug 2017 08:03:59 GMT
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช **พิจิตรงานฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ สุกรขุน **นนทบุรี อุปกรณ์จัดงาน **นครปฐม อุปกรณ์จัดงาน เชื่อมเหล็ก ขับรถติดตั้งเต็นท์ ขับรถติดตั้งเต็นท
Job Details
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช

พนักงานขับรถสิบล้อ / เทรลเลอร์ ลงโฆษณาที่อุทัยธานี

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 07 Aug 2017 08:14:56 GMT
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง
Job Details
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

วิศวกรโยธา

 • สว่างอารมณ์, อุทัยธานี
 • Posted on: Fri, 04 Aug 2017 06:12:30 GMT
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
Job Details
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Wed, 26 Jul 2017 07:02:48 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : อุทัยธานี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที
Job Details
กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Wed, 26 Jul 2017 07:02:49 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : อุทัยธานี (บ้านไร่) เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 28,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน
Job Details
กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 24 Jul 2017 06:35:41 GMT
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างบริษ
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่ชลประทาน

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 24 Jul 2017 06:35:08 GMT
-มีความรู้เรื่องการส่งเสริมระบบน้ำในไร่อ้อย เช่นระบบน้ำหยด,อุปกรณ์สูบน้ำและการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (การเจาะบ่อบาดาล,การขุดสระน้ำ) -ส่งเสริมการจัดหาแหล่งน
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 24 Jul 2017 06:35:07 GMT
-จัดทำบันทึกประวัติพนักงานทั้งในโปรแกรมและแฟ้มเอกสาร(ประจำ,สัญญาจ้าง) -จัดทำเอกสารอนุมัติขออนุมัติจ้างพนักงานทดลองงาน -จัดทำเอกสารประเมินการผ่านทดลองงานของพน
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่ผลตอบแทนและสวัสดิการ /เจ้าหน้าที่สถิติข้อมูล

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 24 Jul 2017 06:34:45 GMT
- บันทึกประวัติพนักงานในโปรแกรมคำนวณเงินเดือน - บันทึกความเคลื่อนไหวของพนักงาน - กำหนดค่าตอบแทนต่าง ๆ ในโปรแกรม - การคำนวณจ่ายผลตอบแทนพนักงาน - ดำเนินการเกี
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

หัวหน้าส่วนสินเชื่อ

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 24 Jul 2017 06:35:39 GMT
1.สนับสนุนฝ่ายอ้อยในการส่งเสริมอ้อยผ่านกระบวนการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายและในรูปแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการสินเชื่อ 2. บริหารและจัดการกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อให้ก
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements