หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ

 • เขาสมิง, ตราด
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 06:02:43 GMT
1. ควบคุมดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามนโยบายของบริษัท 2. ติดตามผลการทบทวนและปรับปรุงวิธีการตรวจสอบให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 3. ติดตามผลการตอบ complain ของลูกค้า ร...
Job Details
บริษัท สมิงฟูดส์ จำกัด

Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)

 • ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:21:58 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Trat ตราด Education : การศึกษา Bachelor's Degree ปร...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

English Teacher (ไทย/ต่างชาติ)

 • ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:21:59 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Trat ตราด Education : การศึกษา Bachelor's Degree ปร...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

Food & Beverage Manager

 • ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:21:57 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Trat ตราด Education : การศึกษา Bachelor's Degree ปร...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)

 • เกาะกูด, ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:21:59 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Koh Kood เกาะกูด Education : การศึกษา Bachelor's...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

Driver (พนักงานขับรถ)

 • เกาะกูด, ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:22:01 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Koh Kood เกาะกูด Education : การศึกษา No specific ไม...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

Therapist (พนักงานนวด)

 • เกาะกูด, ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:21:56 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Koh Kood เกาะกูด Education : การศึกษา No specific ไม...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

Guest Service Agent (GSA)

 • เกาะกูด, ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:22:03 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Koh Kood เกาะกูด Education : การศึกษา Bachelor's...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

Guest Service Supervisor

 • เกาะกูด, ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:21:56 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Koh Kood เกาะกูด Education : การศึกษา Bachelor's...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)

 • เกาะกูด, ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:22:05 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Koh Kood เกาะกูด Education : การศึกษา Vocational...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

FB Service Attendant

 • เกาะกูด, ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:22:04 GMT
Salary : เงินเดือน 0 - 10,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Koh Kood เกาะกูด Education : การศึกษา...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

Executive Chef

 • เกาะกูด, ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:22:04 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Koh Kood เกาะกูด Education : การศึกษา No specific ไม...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

Executive Housekeeper

 • เกาะกูด, ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:22:01 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Koh Kood เกาะกูด Education : การศึกษา No specific ไม...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

Butler

 • เกาะกูด, ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:22:02 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Koh Kood เกาะกูด Education : การศึกษา Bachelor's...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

Bartender (บาร์เทนเดอร์)

 • เกาะกูด, ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:21:55 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Koh Kood เกาะกูด Education : การศึกษา No specific ไม...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

Villa Supervisor

 • เกาะกูด, ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:21:52 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Koh Kood เกาะกูด Education : การศึกษา High School...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

Cost Controller Supervisor

 • เกาะกูด, ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:21:59 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Koh Kood เกาะกูด Education : การศึกษา Higher...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

Bar Supervisor

 • เกาะกูด, ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:21:53 GMT
Salary : เงินเดือน 15,001 - 20,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Koh Kood เกาะกูด Education : การศึกษา...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

Chief Account

 • เกาะกูด, ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:21:54 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Koh Kood เกาะกูด Education : การศึกษา Bachelor's...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa

Chief Gardener (หัวหน้าคนสวน)

 • เกาะกูด, ตราด
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 06:21:58 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Koh Kood เกาะกูด Education : การศึกษา Bachelor's...
Job Details
High Season Pool Villa & Spa


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements