ผู้จัดการสาขา

 • จันทบุรี
 • Posted on: Sat, 06 Jan 2018 06:54:51 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
เพาเวอร์บาย

พนักงานออกบูท ส่งเสริมการขาย เปิดสัมภาษณ์งาน ที่ Global House จันทบุรี

 • จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 11 Jan 2018 09:14:24 GMT
คุณสมบัติผู้สมัคร - ไม่จำกัดเพศ - อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี - วุฒิ ม.6 ปวช., ปวส., ปริญญาตรี - มีรถส่วนตัว - มีใจรักงานบริการ ชอบงานขาย - สุขภาพแข...
Job Details
บริษัท พี.บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พนักงานขาย สาขาจันทบุรี

 • จันทบุรี
 • Posted on: Tue, 09 Jan 2018 09:13:59 GMT
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีใจรักงานบริการ งานขาย - มีมนุษย์สัมพันธ์...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง

 • จันทบุรี
 • Posted on: Mon, 08 Jan 2018 05:48:29 GMT
คุณสมบัติ 1. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 2. ผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. ควบคุมดูแลการบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงาน 4. ดูแลการจัดหา...
Job Details
Rubberwood Agriculture 1998 Limited Partnership.

พนักงานออกบูท จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (เปิดสัมภาษณ์งาน ที่ Global House จันทบุรี)

 • จันทบุรี
 • Posted on: Fri, 12 Jan 2018 09:14:28 GMT
คุณสมบัติผู้สมัคร - ไม่จำกัดเพศ - อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี - วุฒิ ม.6 ปวช., ปวส., ปริญญาตรี - มีรถส่วนตัว - มีใจรักงานบริการ ชอบงานขาย - สุขภาพแข...
Job Details
บริษัท พี.บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC.

 • นายายอาม, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 04 Jan 2018 05:40:49 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี (นายายอาม) เงินเดือน(บาท) : 6,500 - 7,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท สยามราชธานี จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/Accounting Payment Officer

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 04 Jan 2018 12:00:17 GMT
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อ - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระหนี้จากเจ้าหนี้ให้สอดคล้องกับระเบียบ นโยบายองค์กร - จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงเหลือประจำเดือน ...
Job Details
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้จัดการฝ่าย Operation

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 04 Jan 2018 12:00:23 GMT
วางแผนบริหารกระบวนการผลิต เขียนแบบ Flow กระบวนการผลิตได้ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานโรงงานอาหาร ตลอดจนวิธีการลดขั้นตอน ต้นทุน และประมาณการการใช้ทรัพยากร รวมถึงการจ...
Job Details
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ช่างยนต์ ประจำสาขา โฮมโปร จันทบุรี

 • เมืองจันทบุรี, จันทบุรี
 • Posted on: Fri, 05 Jan 2018 05:39:36 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท บี-ควิก จำกัด

พนักงานขับรถ ปิคอัพ หรือ 6ล้อ

 • จันทบุรี
 • Posted on: Sat, 30 Dec 2017 01:02:41 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี (ทุกอำเภอ),ชลบุรี (ทุกอำเภอ),ฉะเชิงเทรา (ทุกอำเภอ),ตราด (ทุกอำเภอ),นนทบุรี (ทุกอำเภอ),บึงกาฬ (ทุกอำเภอ),บุรีร...
Job Details
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

พัฒนาทรัพยากรบุคคล/Payroll

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 04 Jan 2018 12:00:17 GMT
1. วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กรในแต่ละปี 2. ออกแบบรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานของระบบงาน HRD ที่ได้รับอน...
Job Details
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร/Manager

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 04 Jan 2018 12:00:24 GMT
1.รับผิดชอบวางแผน ตรวจสอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์หาสาเหตุ แก้ไขปัญหาที่ส่งผล โดยการสอบทานจดหมายโต...
Job Details
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Product Planning

 • จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 04 Jan 2018 05:42:25 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี (ทุกอำเภอ),กาญจนบุรี (ทุกอำเภอ),ฉะเชิงเทรา (ทุกอำเภอ),นครปฐม (ทุกอำเภอ),ระยอง (ทุกอำเภอ),ราชบุรี (ทุกอำเภอ)...
Job Details
BioScience Animal Health Co., Ltd.

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • จันทบุรี
 • Posted on: Wed, 03 Jan 2018 06:31:20 GMT
คุณสมบัติ - จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาการอาหาร - มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี - เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ - สามารถปฏ...
Job Details
บริษัท จันทบุรี โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด

พนักงานออกบูทส่งเสริมการขาย เปิดสัมภาษณ์งาน ที่ Global House จันทบุรี

 • จันทบุรี
 • Posted on: Fri, 05 Jan 2018 08:59:21 GMT
คุณสมบัติผู้สมัคร - ไม่จำกัดเพศ - อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี - วุฒิ ม.6 ปวช., ปวส., ปริญญาตรี - มีรถส่วนตัว - มีใจรักงานบริการ ชอบงานขาย - สุขภาพแข...
Job Details
บริษัท พี.บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ประสานงานไฟฟ้า)

 • ขลุง, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 28 Dec 2017 07:02:12 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี (ขลุง) เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท สยามราชธานี จำกัด

เจ้าหน้าที่สัตวบาล

 • นายายอาม, จันทบุรี
 • Posted on: Sun, 24 Dec 2017 18:56:31 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี (นายายอาม) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

พนักงานขาย (สาขาจันทบุรี)

 • จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 28 Dec 2017 22:10:03 GMT
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ค้าปลีกและจำหน่ายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ้ค ม...
Job Details
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

พนักงานขาย ประจำ ศูนย์กระจายสินค้าจันทบุรี

 • จันทบุรี
 • Posted on: Mon, 25 Dec 2017 06:35:02 GMT
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สร...
Job Details
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

จนท.ขายบัตรเครดิต

 • จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 28 Dec 2017 21:57:58 GMT
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียน ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 ก...
Job Details
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements