พนักงานขาย Audio & Visual

 • จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:40:00 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
เพาเวอร์บาย

พนักงานยกกระเป่า (จันทบุรี)

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:34:06 GMT
10/04/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ยกกระเป๋าส่งลูกค้าตามห้องพัก -ดูแล ให้บริการลูกค้าที่หน้าเคาร์เตอร์ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ : -ชาย อาย...
Job Details
บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

พนักงานต้อนรับ(จันทบุรี)

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:33:34 GMT
10/04/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ดูแล ตอบข้อซักถามลูกค้า เรื่องที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวในจันทบุรี -พาลูกค้าดูห้องพัก **ปฏิบัติงานที่ โรงแรม แซนด์ดูนส์ เจ...
Job Details
บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

ผู้จัดการห้องอาหาร(จันทบุรี)

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:33:45 GMT
10/04/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ดูแล บริหารงาน แผนกอาหารและเครื่องดืม -ฝึกอบรมพนักงานในแผนก -วางแผนการทำงานในแผนกให้พร้อมในการบริการลูกค้า -จัดกำล...
Job Details
บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

พนักงานเสริฟ (จันทบุรี)

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:33:45 GMT
10/04/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : -เสริฟ ห้องอาหาร -ทำความสะอาดอุปกรณ์ ดูแลความเรียบร้อย ก่อนเปิดบริการ คุณสมบัติ : -ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 25 ปี -วุฒิ ม...
Job Details
บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

Ex.chief (จันทบุรี)

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:33:34 GMT
10/04/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ดูแล บริหาร งานในแผนกครัว -ควบคุมต้นต้น อาหาร -คิดเมนูอาหารนำเสนอผู้บริหาร เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับลูกค้า (การจัด...
Job Details
บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • จันทบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 18:25:39 GMT
ด้วยเทศบาลเมืองฃลุง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อปฏิบัติงานให...
Job Details
เทศบาลเมืองขลุง

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

 • จันทบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 06:04:09 GMT
1.รับ-จ่ายสินค้า และบันทึกในระบบงานคอมพิวเตอร์ 2.ตรวจรับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปประจำวัน-ประจำเดือน 3.สรุปรายงานสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำวัน ประจำศูนย์กระจายสินค้าจ...
Job Details
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • จันทบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 06:03:25 GMT
1.ตรวจสอบรายงานขายประจำวันกับบิลเงินสดของหน่วยรถ 2.บันทึกยอดขายเข้าระบบ AX พร้อมตรวจสอบ 3.ส่งรายงานยอดเงินขาด-เกิน และสินค้าคงเหลือให้หัวหน้างาน 4.ปิดยอดขาด-เก...
Job Details
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

แคชเชียร์ห้องอาหาร

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 05:59:23 GMT
-เก็บคูปองอาหารเช้า -รับชำระเงินค่าอาหาร -จัดทำเอกสาร/สรุปยอดประจำวันส่งแผนการเงิน สวัดดิการตำแหน่งงานนี้ - มีที่พัก - อาหาร 2 มื้อ - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินค่าบร...
Job Details
บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด

ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 05:59:21 GMT
-ดูแลบริหารห้องอาหาร -ดูแลบริหารห้องหารสัมมนา -ดูแลบริหารห้องอาหารชายทะเล สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อัตรา เงินเดือน 1...
Job Details
บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด

หัวหน้าทีมขาย – ออนเทรด / FSR สายธุรกิจเบียร์ - จันทบุรี

 • จันทบุรี
 • Posted on: Fri, 13 Apr 2018 19:10:41 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ - วางแผนงานขายสินค้า การกระจายสินค้า รวมถึงกำหนดเป้าหมายการขายและการกระจายสินค้าของเจ้าหน้าที่ขาย On Trade ให้ได้ตามที่กำหนด คุณสมบัต...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ผู้จักการฝ่ายขายรถยนต์ MG จันทบุรี

 • เมืองจันทบุรี, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 17:58:27 GMT
1) ให้คำปรึกษาพนักงานขายได้เป็นอย่างดี 2) ปิดจบการขายได้เมื่อพนักงานขายไม่สามารถปิดได้ 3) ทำตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเม...
Job Details
บริษัท จันทบุรี เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำกัด ( Yanmar ) สี่เเยกวัดไผ่ล้อม

ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ MG จันทบุรี

 • เมืองจันทบุรี, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 17:57:10 GMT
1) ให้คำปรึกษาลูกค้าอย่างสุดความสามารถ เเละเต็มใจ 2) รักในงานบริการ 3) ออกตลาดหาลูกค้า 4) ปฏิบัติตามกฎของบริษัท เเละ ทำตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด สถานที่ปฏิบัต...
Job Details
บริษัท จันทบุรี เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำกัด ( Yanmar ) สี่เเยกวัดไผ่ล้อม

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาบิ๊กซีจันทบุรี

 • จันทบุรี
 • Posted on: Tue, 10 Apr 2018 11:37:11 GMT
ระดับเงินเดือน 15,000 ลักษณะการทำงาน 1. ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา 2. ควบคุมต้นทุนสาขา 3. ดูแลบริหารสต๊อก คุณสมบัติผู้สมัคร 1. อายุ 22 -35 ปี 2....
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

หัวหน้าแผนกขาย Office Automation

 • จันทบุรี
 • Posted on: Sun, 08 Apr 2018 05:40:50 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
เพาเวอร์บาย

พนักงานขับรถ ปิคอัพ หรือ 6ล้อ

 • จันทบุรี
 • Posted on: Sat, 07 Apr 2018 05:35:17 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี (ทุกอำเภอ),ชลบุรี (ทุกอำเภอ),ฉะเชิงเทรา (ทุกอำเภอ),ตราด (ทุกอำเภอ),นนทบุรี (ทุกอำเภอ),บึงกาฬ (ทุกอำเภอ),บุรีร...
Job Details
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

หัวหน้าฝ่าย QC ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

 • จันทบุรี
 • Posted on: Wed, 11 Apr 2018 03:16:50 GMT
ให้ส่งประวัติและคุณสมบัติมาเพื่อพิจารณา Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานตามแผนและมาตรฐานที่กำหนด Salary ...
Job Details
DENCHAN

ผู้ช่วยงานบุคคล

 • จันทบุรี
 • Posted on: Wed, 11 Apr 2018 03:17:35 GMT
มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มีไหวพริบและวิจารณาญาณดี มีความสำรวม ซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ มีเมตตาธรรม และมีความเสียสละ Job Type : งานประจำ (Full Time) Job...
Job Details
DENCHAN

Maintenance Engineer - Water Treatment (Chanthaburi - based)

 • จันทบุรี
 • Posted on: Tue, 10 Apr 2018 06:21:53 GMT
Our client is a multinational aquaculture company that focuses on producing sustainable, safe, and high-quality seafood products using innovative technologies...
Job Details
Michael Page TH


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements