เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

 • พานทอง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:59:42 GMT
- งานแผนกบุคคล - เอกสารงานบุคคลต่างๆ - งานธุรการด้านบุคคล - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านเก่า...
Job Details
บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด

Production Planning

 • ศรีราชา, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:58:16 GMT
วางแผนการผลิต จัดทำและควบคุมดูแลเอกสาร Production สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 2) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อัตรา 1 อัตรา ค...
Job Details
บริษัท โอ-แคสท์ไทย จำกัด

Sales Coordinator [ประจำศรีราชา]

 • ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 06:22:18 GMT
Salary : เงินเดือน 15,001 - 20,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Chon Buri ชลบุรี Education : การศึกษา...
Job Details
Arizehotel Sukhumvit Arizehotel Sriracha

Supervisor QC/QA

 • พานทอง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:58:51 GMT
1. Control quality and Assurance Quality follow customer requirement 2. Control and Audit to Supplier for increasing Quality raw material 3. Review Standard...
Job Details
บริษัท ซีบีซี อิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด

QMR/QA/QC Supervisor

 • พานทอง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 06:00:00 GMT
QA/QA job. - Manage and follow up all work order for QA dept. By coordinate with production team. - Support and cooperate with QA Team to find the solution...
Job Details
Mitsuwa Chemical (Thailand) Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน/บัญชี

 • นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:58:16 GMT
ทำหน้าที่ ดูแลรายการรับเงิน+รายการจ่ายเงิน *ทำรายการการวางบิลรับเช็ค ติดตามการรับชำระหนี้ บันทึกรายการเงินรับ *ทำรายการจ่ายเจ้าหนี้ รับวางบิล เตรียมเอกสารเพื...
Job Details
บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด

Engineer Staff / QA/QC Engineer / Maintenance Engineer

 • บ้านบึง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:59:55 GMT
Engineer Staff 1 อัตรา 1.วางแผน ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และควบคุมการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมตามแผนงานจนจบกระบวนการ 2.จัดทำ ปรับปรุง...
Job Details
S.P. AUTOMOTIVE PRODUCT Co., Ltd.

QC Inspector

 • พานทอง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:58:51 GMT
1.Inspaction part 2.Report inspaction data 3.Check 100% สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี อัตรา เงินเดือน 2...
Job Details
บริษัท ซีบีซี อิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Document Staff

 • นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 06:01:29 GMT
- ดูแลงานด้านเอกสารการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ควบคุมระยะเวลาในการพัฒนา และติดตามปัญหาในระหว่างกระบวนการ - รวบรวมเอกสารด้าน ISO - ติดตามและตรวจสอบข้อมูลการรับรองทาง...
Job Details
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานขับรถผู้บริหาร

 • นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:59:17 GMT
1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารไปสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ 3. ตรวจเช็ครถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 4. งานอื่น ๆ...
Job Details
บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัด

หัวหน้าคลังสินค้า

 • นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 06:00:11 GMT
ตำแหน่ง : หัวหน้าคลังสินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อัตรา เงินเดือน 1 ตำแหน่ง ตามตกลง คุณสมบัติผู...
Job Details
Vandapac Co., Ltd.

พนักงานขับรถส่งของ

 • ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:58:48 GMT
1.ปฏิบัติงานรับ-ส่ง,ขนสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายอย่างตรงต่อเวลา 2.ดูแลความสะอาดของรถที่รับผิดชอบ 3.ปฏิบัติตามคำสั่ง สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดระยอง,ชลบุรี,อยุธยา...
Job Details
บริษัท เอกอุทัย จำกัด

พนักงานขายด้านอุตสาหกรรม

 • พานทอง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 06:00:04 GMT
ดำเนินงานการขายสินค้ารวมถึงการบริการ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนงานและเป้าหมายที่กำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี อ...
Job Details
บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด/APOLLO (THAILAND) Co., Ltd.

พนักงานซ่อมบำรุง

 • บ้านบึง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:59:41 GMT
1. สนับสนุนงานซ่อม 2. ดำเนินการซ่อมตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู...
Job Details
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

 • บ้านบึง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:59:39 GMT
1)รับสินค้าเข้าคลังสินค้า 2)จ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า 3)ขึ้นสินค้าได้ถูกต้อง ปลอดภัย ถูก size ตามเอกสาร 4)ดูแลและตรวจนับสินค้าคงคลัง 5)ดูแลและตรวจสภาพรถเพื่อพร...
Job Details
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

พนักงานฝ่ายผลิต

 • บ้านบึง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:59:09 GMT
- ปฎิบัติตามขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามเป้าหมาย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย * ทำงานวัน จันทร์-เสาร์ วันอาทิตย์หยุกปกติ * สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองกิ...
Job Details
บริษัท รถเจาะไทย จำกัด

HR Supervisor

 • หนองใหญ่, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 06:01:01 GMT
1. ควบคุมดูแล และบริหารงานด้านงานสรรหาบุคลากรทั้งไทย และต่างด้าว 3 สัญชาติ ให้ได้ตามแผน 2. ควบคุมดูแล และบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน...
Job Details
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

Assistant secretary

 • ศรีราชา, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:59:48 GMT
ตำแหน่ง Assistanr secretary 1. จัดตารางห้องประชุม 2. จัดเตรียม ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนออนุมัติ 3. อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย *** เน้นภาษาอังกฤษ*** สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.

Leader Production line

 • ศรีราชา, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:58:51 GMT
1.ควบคุม line ผลิต 2.ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของงานให้ได้ตามมาตรฐาน สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อัตรา เงินเด...
Job Details
FOAMTEC INTERNATIONAL Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • ศรีราชา, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:58:29 GMT
1. จัดทำรายงานที่กี่ยวข้องกับทางการเงิน 2. ตรวจสอบการจ่ายเงินของบริษัท การชำระหนี้ให้เป็นไปตามกำหนด 3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ เพื่อยื่น ภพ.30 พร้อมจัดทำแบบ 4....
Job Details
SMAT(THAILAND) Co., Ltd.


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements