เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(QA)

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 11:10:21 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 20 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 9600 บาท / เดือน เพศ:...
Job Details
ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่QC

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 11:08:54 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 20 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9600 บาท / เดือน เพศ:...
Job Details
ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 11:09:23 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ช่างซ่อมบำรุง วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 25 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9600 บาท / เดือน เพศ: ชาย วุฒิการศ...
Job Details
ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 11:11:01 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 25 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9600 บาท / เดือน เพศ...
Job Details
ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่การขาย

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 11:09:15 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เจ้าหน้าที่ขาย วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 20 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 9600 บาท / เดือน เพศ: ไม่ระบุ วุฒ...
Job Details
ฉะเชิงเทรา

Senior HR Officer / HR Supervisor

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 11:58:37 GMT
1.ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับพนักงานต่างด้าวทั้งหมด 2.สรรหาพนักงานคนไทย โดยทำร่วมกับทีมจัดรับส่วนกลาง 3.รวบรวมและสรุปข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำจ่ายเงินเดือน ทั...
Job Details
บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ฉะเชิงเทรา, ตลาดสุวินทวงศ์

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 12:00:46 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บร...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Accounting Staff

 • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 12:01:13 GMT
- Ensure all accounting entries are accurate and up to date - Handle, review and verify all company's payments and receivables - Provide accounting support to...
Job Details
บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด

HR Staff

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 01:25:19 GMT
COMPANY DATA MANAGE BY : JAPANESE TYPE OF BUSINESS/PRODUCTS: MFG converter, oil filter. LOCATION : Gateway, Chachengsao JOB DESCRIPTION Management Recruitment...
Job Details
PA & CA Co.,Ltd

หัวหน้างานแผนกบัญชี / Accounting Supervisor

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 11:58:41 GMT
- ดูแล ตรวจสอบ สามารถวางระบบ และบริหารบัญชีทั้งระบบ ด้านเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และต้นทุน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายวันและรายการปรับปรุงทางฝั่งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ - ควบค...
Job Details
บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

พนักงานขับรถส่งสินค้า

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 05:36:00 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าท...
Job Details
บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด

พนักงานคลังสินค้า

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 05:35:50 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าท...
Job Details
บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Officer

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 11:58:43 GMT
-รับผิดชอบการทำงานด้านลูกหนี้ -ตรวจสอบและทำงานผ่านระบบ AX และ Express -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหน้าเมือง...
Job Details
บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

พนักงานขับรถ

 • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 11:59:38 GMT
1. ขับรถขนส่งสินค้าและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องดูแลสินค้าให้ถึงที่หมายในสภาพสมบูรณ์ 2. ดูแลรถขนส่งให้อยู่ในสภาพดีมีการตรวจเช็คประจำวัน 3. รับผิดชอบด...
Job Details
บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 11:59:44 GMT
1.ดูแลและควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน 2.สั่งซื้อวัสดุอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 3.เปรียบเทียบราคาสิ้นราคาทุกๆ1-3เดือน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.ตรวจเช็คสิ้นค...
Job Details
บริษัท นิโตโม จำกัด

เจ้าหน้าที่การตลาด

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 12:01:04 GMT
- ประสานงานกับลูกค้า - เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน สามารถทำงานได้ที่สาขา 1 บางว...
Job Details
บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ BOI ฝ่ายขาย

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 11:59:35 GMT
1.ประสานงานกับผู้ขนส่งสินค้า / ติดต่อประสานงานกับ IC 2.ดำเนินการด้านการจัดการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ BOI 3.ยื่นขอการอนุมัติ BOI ด้านเครื่องจ...
Job Details
บริษัท รับเบอร์เทค อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่เทคนิค

 • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 11:59:04 GMT
1.ปฎิบัติงานด้านเทคนิคให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2.ตรวจสอบและวิเคราะผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ฯ...
Job Details
Mep Hexa ( Thailand ) Co., Ltd.

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาอาหาร

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 05:36:14 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าท...
Job Details
บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Jul 2018 05:36:05 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าท...
Job Details
บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements