เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ / ธุรการผสมสี / ธุรการบัญชี

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 05:59:42 GMT
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ / ธุรการผสมสี / ธุรการบัญชี สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 9 อัตรา ตามโครงสร...
Job Details
บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด

หัวหน้าบุคคลและธุรการโรงงาน

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 05:58:54 GMT
ตำแหน่ง : หัวหน้าบุคคลและธุรการโรงงาน รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 2 ตำแหน่ง ตามตกลง คุณสมบ...
Job Details
บริษัท เอเซีย ฟิชเชอรี่ อินดัสตรี่ จำกัด

Warehouse Assistant Manager

 • บางน้ำเปรี้ยว, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 06:00:10 GMT
1.Monitoring inventory levels and inventory accuracy. 2.Control part storage and withdrawal to prevent problems stock not correct in PRONES. 3.Coordinate with...
Job Details
MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd

Assistant Marketing Manager

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 02:36:38 GMT
Description: **Responsible for planning / controlling work of Marketing Team / Both online and offline** Qualification: Male, age between 29- 37 Bachelor -...
Job Details
Lenso Wheel Co., Ltd.

QA Assistant Manager

 • บางน้ำเปรี้ยว, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 06:00:07 GMT
1.Able skill of new model under system of ISO/TS16949 (IATF16949) , VDA 2.Control APQP process and work leader to drive project concern FMEA, Control plan, SPC...
Job Details
MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd

พนักงานขับรถตู้

 • บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 06:00:54 GMT
1. ขับรถ-ส่งพนักงานสายสมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา 2. ขับรถตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายระหว่างวัน สถานที่ปฏิบัติงาน หลังโตโยต้าบ้านโพธิ์ ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จ...
Job Details
บริษัท โฮฟ ดี. เค. จำกัด

หัวหน้าเเผนกผสมสี / พนักงานผสมสี

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 05:59:44 GMT
ตำแหน่ง : หัวหน้าเเผนกผสมสี / พนักงานผสมสี สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 9 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบ...
Job Details
บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด

พนักงานบริการลูกค้า

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 05:59:52 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ ให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด...
Job Details
STAR MONEY Co., Ltd. (บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด)

Production Planning Assistant Manager

 • บางน้ำเปรี้ยว, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 06:00:07 GMT
1.Monitoring and reviewing the Master Production Schedule (MPS) to be consistent with customer’s requirement. 2.Coordinate with concern section (Production...
Job Details
MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd

Ware House Staff

 • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 06:00:35 GMT
1 ออกใบกำกับภาษีตรงตามจำนวนงานที่จัดเตรียมใน ASN 2 รวบรวมเอกสารที่ต้องแนบส่งลูกค้า 3 ติดต่อประสานงานและวางแผนงานเกี่ยวกับการจัดเที่ยวรถส่งสินค้าไปยังบริษัทลูกค...
Job Details
CCL Label (Thai) Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

 • บางน้ำเปรี้ยว, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 06:00:41 GMT
1. วางแผนการผลิต ติดตามงานผลิตจนถึงการส่งมอบ 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิต และแผนกที่เกี่ยวข้อง 3. ทำการคำนวณสั่งซื้อวัตถุดิบ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏ...
Job Details
บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 06:00:32 GMT
1. มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า 2. ผ่านการอบรมไฟฟ้าภายในอาคาร 3. ไฟฟ้าเครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เง...
Job Details
บริษัท อี เอส แบตเตอรี่(ประเทศไทย ) จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีสินค้าคงคลัง

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 06:00:17 GMT
-จัดทำ INVOICE(DOMESTIC) ทั้งหมดของการขายตาม S/O จากฝ่ายการตลาด,และ RAW MATERIAL(กรณีไม่มี VAT) -จัดทำการรับในระบบ EXACT และเปิด TAX INVOIC ค่าระวาง...
Job Details
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่สโตร์

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 06:00:32 GMT
- ควบคุมการเบิกจ่ายของในคลังวัตถุดิบ - ขับรถโฟลคลิฟต์ตักคอยล์อลูมิเนียมเข้าไลน์ผลิตกระป๋อง - ประสานงานการเบิกจ่ายกับฝ่ายผลิต - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานท...
Job Details
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงาน นำเข้า-ส่งออก

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 05:59:17 GMT
1. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง 2. จัดเตรียมเอกสารและใบอนุญาตต่างๆเกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออก 3. ประสานงานกับชิปปิ้ง 4. จัดการเก็บเอกสารราชการ โดยจัดเก...
Job Details
บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด

หัวหน้างานQCและเจ้าหน้าที่QC

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 05:58:54 GMT
ตำแหน่ง : หัวหน้างานQCและเจ้าหน้าที่QC รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ...
Job Details
บริษัท เอเซีย ฟิชเชอรี่ อินดัสตรี่ จำกัด

เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 05:58:50 GMT
- ร่วมวิเคราะห์ วางแผนและจัดทำแผนพัมนาบุคลากรประจำปี (Training Year Plan) - การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสิ่งที่ต้องปรับปรุง เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพน...
Job Details
Latex Systems Co., Ltd.

Packing Assistant Manager

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 05:59:28 GMT
• Develop, plan and manage the overall packing process. • Monitoring KPI reports and results; strategically seeking ways to continuously improvement •...
Job Details
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบและสารผสม

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 06:00:06 GMT
- ติดตามตรวจสอบการรับ การจัดเตรียม การจ่ายวัตถุดิบ,สารผสมและREWORK ให้ถูกต้อง - ติดตามตรวจสอบรายงาน STOCK R/M ,PREMIX ,REWORK รวมทั้ง เอกสารบันทึก - ต...
Job Details
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าแผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 06:00:54 GMT
- ควบคุมเครื่องจักร - พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาเครื่องจักรกลให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมการผลิต * หมายเหตุ รองรับโรงงานใหม่ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหอมศิล...
Job Details
บริษัท ไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements