ช่างซ่อมบำรุง Technician / Senior Technician

 • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • Posted on: Wed, 23 Aug 2017 02:37:41 GMT
พนักงานในตำแหน่งนี้จะประจำอยู่ที่หน้างาน เพื่อทำหน้าที่ซ่อมบำรุงงาน ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดีโดยให้ได้มาตรฐานและสอดคล
Job Details
บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานบริการ

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 21:02:49 GMT
- บริการอาหารเครื่องดื่มให้ลูกค้า คุณสมบัติ 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2. วุฒิ ปวช.-ปวส. ไม่จำกัดสาขา 3. มีประสบการณ์ร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีใจร
Job Details
บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด

พนักงานขายหน้าร้านเคมีเกษตร

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:59:48 GMT
- ขายสินค้าเคมีทางการเกษตรประจำร้านค้า ขายสินค้า ให้คำแนะนำลูกค้าเรื่องการใช้สินค้าต่างๆ คุณสมบัติ 1. ป. ตรี ทางการเกษตร 2. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ขยัน
Job Details
บริษัท ดีหนอ จำกัด

พนักงานประจำจุดรับน้ำยางพารา

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:59:47 GMT
- อยู่ประจำจุดรับซื้อน้ำยางพาราค่อยลงน้ำยาง อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เงินเดือน : 10,000++
Job Details
บริษัท ดีหนอ จำกัด

พนักงานขาย

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:59:50 GMT
- ขายของลงร้านค้า ดูแลลูกค้าเก่า เปิดลูกค้าใหม่ คุณสมบัติ 1. ชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปี 2. จบ ป.ตรี ทางด้านการเกษตร , ทางด้านการตลาด หรือ มีความชอบงานทางด้านนี
Job Details
บริษัท ดีหนอ จำกัด

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:37:52 GMT
1.ตรวจสอบระบบสต็อกสินค้า 2.รับและบันทึกสินค้าเข้าระบบ 3.ตรวจเช็คสินค้าจากซัพพลายเออร์ 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จ
Job Details
บริษัท อโรม่า กรุ๊ป จํากัด

เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายอะไหล่

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 21:01:35 GMT
- ดูแลสต๊อกอะไหล่ - งานด้านเอกสาร คุณสมบัติ 1. เพศชาย วุฒิ ปวช. - ปวส. ทุกสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี 2. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 3. หากจบสาขาช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ค
Job Details
บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:56:34 GMT
1. ประสานงานในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า โดยการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 2. ติดตามการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการส่งมอบสินค้า 3. ประสานงานทุกฝ
Job Details
หจก.ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:52:41 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ประสานงานแผนก QA 2. แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น 3. ประสานงานกับนายญี่ปุ่น **ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์** คุณสมบัติ • เพศหญิง • อายุ 24 ปีขึ
Job Details
บริษัท เอ็มอีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จำกัด

หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:37:57 GMT
- ทำรายละเอียดเพื่อประกอบการคำนวณต้นทุนผลิต - จัดทำต้นทุนมาตรฐานในส่วนของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ตรวจสอบต้นทุนและระบบใบสำคัญของสินค้าคงเหลือ - ควบคุมเงินสดย
Job Details
บริษัท อโรม่า กรุ๊ป จํากัด

ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน และช่างกลไฟฟ้า

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 21:04:34 GMT
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการผลิตในโรงงาน รวมถึงการดัดแปลงเครื่องจักรกล - ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง - ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถท
Job Details
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

นักศึกษาฝึกงาน

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:59:46 GMT
- งานด้านการเกษตร เรียนรู้การทำงานจริงในทุกๆด้าน และจะเน้นเป็นพิเศษให้ตรงที่นักศึกษาอยากจะทำในสายงานในอนาคตหลังจบการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม ด้านการตลาด
Job Details
บริษัท ดีหนอ จำกัด

นักวิชาการ สื่อการขาย

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:59:45 GMT
- เก็บข้อมูล ทำสื่อการขาย และอื่นๆ คุณสมบัติ 1. จบ ป.ตรี ทางการเกษตร 2. มีความชำนานทางคอมพิวเตอร์ ทำได้หลายโปรแกรม เช่น ตัดแต่งภาพ 3. ขยัน อดทน มีวินัย ตรงต
Job Details
บริษัท ดีหนอ จำกัด

ส่งเสริมการขายประจำสาขา

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:59:02 GMT
- ดูแลลูกค้าเก่า เปิดลูกค้าใหม่ ในเขตที่ได้รับผิดชอบ - สินค้าที่จำหน่าย ปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร อุปกรณ์ที่ใช้ทางการเกษตร คุณสมบัติ 1. จบ ป.ตรี หรือ ปวช
Job Details
บริษัท ดีหนอ จำกัด

ส่งเสริมการขาย

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:59:00 GMT
- ส่งเสริมการขายในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูแลลูกค้าเก่า เปิดลูกค้าใหม่ คุณสมบัติ 1. ชาย-หญิง วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี 2. ทุกเพศ อายุ 20-35 ปี 3. สามารถข
Job Details
บริษัท ดีหนอ จำกัด

ฝ่ายบัญชี

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:56:36 GMT
- งานบัญชี - จัดเก็บเอกสารบัญชีส่งสำนักงานบัญชี - บันทึกบัญชีประจำวันในสมุดรายวันทั่วไป, รับ-จ่าย - จัดทำรายงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง และเตรียมเอกสาร เพื่อนำส
Job Details
หจก.ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย

Logistics / Warehouse Operations Specialist

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:47:28 GMT
• To control warehouse operation according to customer’s requirement • Monitor inspection and receiving for inbound cargo, manage irregularities (e.g.
Job Details
บริษัท พาแนลพีนา เวิลด์ ทรานสปอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการฝึกหัด ร้านเคมีเกษตร

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:59:50 GMT
- เรียนรู้ ทดลอง เตรียมความพร้อม สำหรับธุระกิจร้านค้าทางการเกษตร คุณสมบัติ 1. ชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2. จบ ปริญญาตรี 3. เป็นคนคิดบวก มนุษย์สัมพันธ์ดี 4. ขย
Job Details
บริษัท ดีหนอ จำกัด

HR EXECUTIVE

 • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:37:56 GMT
Recruitment, Payroll and HR Function สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินเดือน ตามตกลง คุณสมบัติผู
Job Details
Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.

พนักงานบัญชี,ธุรการ

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 14:57:53 GMT
ระดับเงินเดือน 10000-15000 ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. คุณวุฒิ ปวส. หรือ ป.ตรี 2. มีความรู้เรืองบัญชีอุตสาหกรรม 3. ซื้อสัตย์ มีความรับผิดชอบ รู้จักน
Job Details
G.I.C.AT NICECO.,LTD.


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements