เจ้าหน้าที่บุคคล / ธุรการ

 • บ้านสร้าง, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 06:00:03 GMT
- ประสานงานด้านงานธุรการภายใน เช่น งานเอกสาร งานสวัสดิการ อื่น ๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สวัสดิการแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ...
Job Details
Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด

QA Staff

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:58:45 GMT
- ควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ - แก้ไขปัญหาเบื้ืองต้นที่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ควบคุมและจัดเก็บเอกสารของแผนก QA - ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บ...
Job Details
SURTEC AND PLAMEX CO., LTD.

เจ้าหน้าที่ QA/QC

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:59:48 GMT
1. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนซึ่งรับเข้ามาจาก Supplier 2. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนสำเร็จเพื่อจัดเก็บเข้าสโตร์และส่งมอบให้ลูกค้า 3. ใช้เครื่องมือวัดได้ และ อ่าน...
Job Details
ALL METAL PART INDUSTRY Co., Ltd.

HR Supervisor #3403

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 06:00:19 GMT
HR Generalist, Employee Relation, Training and Development would be advantage. Package: - Base salary 40,000-45,000 THB - Fix Bonus 1 month - Available bonus...
Job Details
Manpower Co., Ltd. (Thailand-Eastern Seaboard Branch)

พนักงานวางแผนการผลิต / คลังสินค้า

 • บ้านสร้าง, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:59:37 GMT
1. ควบคุมและตรวจเช็คการรับเข้าและจ่ายออกวัตถุดิบ – สินค้าสำเร็จรูป 2. ตรวจนับสินค้าสำเร็จรูป ตามใบรับ-ส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 3. จัดสินค้าสำเร็จรูปตามใบตารางจัดส...
Job Details
MITRMAN MARKETING & ENGINEERING CO.,LTD.

พนักงานบุคคล

 • ศรีมโหสถ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:59:24 GMT
ดูแลงานฝึกอบรม และงานระบบคุณภาพ ISO สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 ตำแหน่ง ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร...
Job Details
บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • นาดี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:58:39 GMT
-จัดทำบันทึกรับ-จ่าย รายการบัญชีต่างๆ -ดูแล ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานด้านบัญชีต่างๆ -รายงานผลการปฏิบัติงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ...
Job Details
โครงการ เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน

เจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิต

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 06:00:04 GMT
- วางแผนและเทคนิคในการผลิต - ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - กำหนดการผลิตชิ้นงานให้ได้ตามเป้าหมาย - ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ สถานที่ปฏิบัติงาน เขตนิคมอ...
Job Details
ALL METAL PART INDUSTRY Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

 • กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:58:18 GMT
1.จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อวางแผนการผลิต โดยเช็คและเตรียมพร้อมล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนลงแผนการผลิต 2.วางแผนการจัดเตรียมวัตถุดิบก่อนส่งเข้าผลิต 3.จัดเตรียมและวางแผนส...
Job Details
บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัด

Purchasing Manager

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 06:00:22 GMT
-Handle over all of purchasing process. สถานที่ปฏิบัติงาน 304 Industrial Park ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 50k-60k คุณสมบัติผ...
Job Details
TW(MOU) Manpower Co., Ltd.

Supervisor

 • กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:58:31 GMT
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.ดำเนินการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการด้านคุณภาพ 3.สรุปและรายงานปัญหาหรือข้อร้องเรียนด้านคุณภาพ 4.งานอื่นๆที่ได้ร...
Job Details
Sankei Summit (Thailand) Co., Ltd.

Quality Manager

 • เมืองปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 06:00:22 GMT
ตำแหน่ง : Quality Manager สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 80,000 - 100,000 คุณสมบัติผู้สมัคร Thai...
Job Details
Manpower Co., Ltd. (Thailand-Eastern Seaboard Branch)

Sales Coordinator

 • นาดี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:58:39 GMT
- ประสานงานขาย กับฝ่ายจัดเลี้ยง ฝ่ายต้อนรับและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน - จัดทำใบเสนอราคา ฟังค์ชั่นงานเลี้ยง ประชุมสัมมนา และเอกสารอื่นๆ - ดูแลลูกค้า พาเยี...
Job Details
โครงการ เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน

Supervisor-Leader ฝ่ายผลิต/ Leader cleaning

 • กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:58:50 GMT
Supervisor Leader ฝ่ายผลิต 1. ดำเนินการและควบคุมกระบวนการในไลน์ผลิต 2. ดำเนินการทำงานตามกระบวนการที่กำหนด 3. ตรวจสอบการะบวนการทำงาน, สังเกตุการณ์เกี่ยวกับอ...
Job Details
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด

Engineering Manager

 • เมืองปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 06:00:21 GMT
Engineering & Production New Project สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 80,000 - 100,000 คุณสมบัติผู้สม...
Job Details
Manpower Co., Ltd. (Thailand-Eastern Seaboard Branch)

Production Team Leader

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:59:22 GMT
1. บริหารจัดการและควบคุมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 2. วางแผนและบริหารงานการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 3. ตัดสินใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 4....
Job Details
บริษัท วาย-เทค จำกัด

Interpreter

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 05:58:43 GMT
1. To Provide optimal interpretation and translation support whether technical or non-technical 2. Support and translation related to the company's business...
Job Details
SURTEC AND PLAMEX CO., LTD.

โฟร์แมน

 • นาดี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 03:55:20 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน เพศชาย อายุ 30-40 ปี จบ ปวช.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง มีประสบการณ์ ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ มีความกระตือรือล้นสนใจเรียนรู...
Job Details

Press Part Assist Manager

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Thu, 21 Jun 2018 17:57:45 GMT
- กำหนดและระบุรายละเอียดของแม่พิมพ์ สำหรับทำแม่พิมพ์ - จัดประชุม EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ราคา และกำหนดการส่งมอบ) ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทคู่ค้า -...
Job Details
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Thu, 21 Jun 2018 17:57:51 GMT
1.สื่อสารและแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย 2.ทำงานร่วมกับผู้อื่น สถานที่ปฏิบัติงาน เขตนิคมอุตสาหกรรม 304 (ปราจีนบุรี) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบ...
Job Details
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements