เจ้าหน้าที่บัญชี

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:16:40 GMT
-ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูล -จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -สรุปยอดเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และเง...
Job Details
บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด

พนักงานขับรถเทรนเลอร์ขนส่งก๊าซธรรมชาติ

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:17:12 GMT
- นำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าให้ตรงต่อเวลา - ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบ...
Job Details
บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด

พนักงานผลิต

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:17:04 GMT
-ผลิตสินค้าตามขั้นตอนการผลิตที่กำหนด ผลิตสินค้าให้ใด้คุณภาพตามมาตรฐาน และใด้ตามปริมาณที่กำหนด -ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนการผลิต และทำความสะอาดเครื่องจ...
Job Details
บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด

นักวิทยาศาสตร์

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:16:35 GMT
- ควบคุมการผลิตเครื่องสำอางค์ วิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสำอางค์ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อัตรา...
Job Details
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

เภสัชกรและผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:16:35 GMT
บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน สามารถทำงานประจำที่ จ.ราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 3 อัตรา...
Job Details
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

NES Teachers for Private School

 • ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 03:08:49 GMT
Founded in 1997, Fun Language International (Thailand) is a leading ESL provider in Thailand. Our unique curriculum is now being taught in more than 50...
Job Details
Fun Language Ratchaburi Ltd.

พนักงานล้างเครื่องมือแพทย์

 • ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Oct 2017 18:33:17 GMT
ระดับเงินเดือน 9,300-11,000 ลักษณะการทำงาน ล้างทำความสะอาดทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิงอายุ 23 -35 ปี 2. วุฒิการศ...
Job Details
บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด

Logistic Manager

 • ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Oct 2017 14:15:55 GMT
Contract Type: Permanent Location: Ratchaburi Specialisation: SCM, Logistics & Procurement Logistics/Warehousing Industry: Manufacturing Salary: THB 45...
Job Details
JAC Recruitment

Medical Technologist / นักเทคนิคการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Oct 2017 12:38:47 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 14,500 - 15,500 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
NATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS CO.,LTD.

เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Oct 2017 18:14:08 GMT
-เปิด PR เอกสารต่างๆ -เบิกของและอะไหล่ต่างๆ -ประสานงานกับช่าง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา...
Job Details
บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด

Draftsman พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Oct 2017 06:15:37 GMT
งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดคุม โรงงานกระดาษ (วังศาลา-กาญจนบุรี/บ้านโป่ง-ราชบุรี) (สัญญาจ้าง 2 ปี) หน้าที่รับผิดชอบ 1.อ่านแบบ ถอดแบบ เข...
Job Details
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ช่างซ่อมบำรุง

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Oct 2017 18:14:37 GMT
- ซ่อมเครื่องจักรและรถยนต์ของบริษัทฯ และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา...
Job Details
บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด

ผู้จัดการบัญชี

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Oct 2017 18:14:37 GMT
1. งานด้านบัญชีบริหาร 1.1. วางแผน ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการจัดทำบัญชี ตั้งแต่การเริ่มบันทึกบัญชี จนถึงการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง ตามกำหนด 1.2....
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด

ครูสอนวิชาภาษาไทย(ด่วน)

 • ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Oct 2017 09:28:47 GMT
เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา วันที่ประกาศ : 19-ตุลาคม-2560 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : เป็นครูสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศ...
Job Details
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Oct 2017 15:27:21 GMT
เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา วันที่ประกาศ : 18-ตุลาคม-2560 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : เป็นครูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศ...
Job Details
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

8 Native on NON NES Teacher ( Caucasian ) M1-M6 to Start on November 2017

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Oct 2017 14:41:43 GMT
Goverment School located in Ratchaburi 25-60 yrs old Teach English Conversation/Grammar 22 teaching periods/week less than 50 students/class Working days:...
Job Details
Arna Education and Services Co.

ช่างเทคนิค

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Oct 2017 06:15:35 GMT
-ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ระดับสายงานให้ได้ตามเป้าหมาย -บริการลูกค้าให้เป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันธุรกิจเครื่องดื่ม ...
Job Details
บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด

Sales Engineer (MNC)

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Oct 2017 14:14:35 GMT
Contract Type: Permanent Location: Ratchaburi Specialisation: Sales Sales Engineer Sales Manager/GM/Director Industry: Manufacturing Salary: THB 35,000...
Job Details
JAC Recruitment

ผู้ช่วยพนักงานบัญชี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Oct 2017 06:33:06 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน งานทางด้านการเงิน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป 3. จบการศึกษาระด...
Job Details
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพํฒนาวัตถุดิบ

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Oct 2017 12:16:47 GMT
1. ติดตามและสำรวจสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของผลผลิต ปริมาณ ราคา แหล่งวัตถุดิบ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบของบริษัท 2. ตรวจประเมินผู้ส่งวัตถุดิบ 3. ส่งเสริม สรรหาเกษตรกร...
Job Details
บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements