พนักงานวิเคราะห์

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 29 Jun 2017 09:39:06 GMT
รับผิดชอบการสุ่มตัวอย่าง คัดเลือกและจัดเตรียมตัวอย่าง จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี ตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพของวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ / สินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป
Job Details
บริษัท ฟูจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:10:39 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000+ ลักษณะการทำงาน ดูแลงานด้านเอกสารภายในฝ่าย และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ปฏิบัติงานที่บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด ต.เบิกไพร อ
Job Details
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

พนักงานคนพิการ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:34:58 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน งานอุตสาหกรรมเหล็ก คุณสมบัติผู้สมัคร 1. อายุ : 18 ปี ขึ้นไป 2. ต้องมีสมุดประจำตัวคนพิการ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ราชบุรี สว
Job Details
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

พนักงานบัญชี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:34:58 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน บันทึกรายการบัญชี จัดทำรายงานภาษี คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ : ชาย/หญิง 2. อายุ : 22 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ
Job Details
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

พนักงานขับรถผู้บริหาร

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:34:57 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน ขับรถรับ-ส่ง คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ : ชาย 2. อายุ : 25 - 40 ปี 3. วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป 4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นั่งส
Job Details
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

พนักงานสวน

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:34:34 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ดูแลสวน สามารถตกแต่งต้นไม้ได้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ : ชาย 2. อายุ : 18 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป 4. ม
Job Details
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

พนักงานขายหน่วยรถเงินสดพนักงานขับรถส่งสินค้า

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:31:19 GMT
ระดับเงินเดือน 9000-15000 ลักษณะการทำงาน กระจายสินค้าของบริษัทฯ เข้าสู่ร้านค้าท้องถิ่น คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ม.3 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป 3. ไม่จำเป
Job Details
บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด

พนักงาน

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:30:26 GMT
ระดับเงินเดือน ุ690 บ/ว ลักษณะการทำงาน 1. เตรียมความพร้อมของตัวรถและสินค้าให้พร้อม 2. นำสินค้าไปจัดส่งตามร้านค้าที่ได้รับมอหมาย 3. นำรถบรรทุก พร้อมพนักงานส
Job Details
ไผ่คู่ ฟาร์ม

พนักงานส่งสินค้า

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:30:21 GMT
ระดับเงินเดือน 500 บ/ว ลักษณะการทำงาน 1. เตรียมความพร้อมของตัวรถและสินค้าให้พร้อม 2. นำสินค้าไปจัดส่งตามร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. ทำความสะอาดรถบรรทุกหล
Job Details
ไผ่คู่ ฟาร์ม

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:30:21 GMT
ระดับเงินเดือน วันละ 380 ลักษณะการทำงาน ขับรถโฟล์คลิฟท์ตามคำสั่งของหัวหน้างาน หรืออื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 2.
Job Details
ไผ่คู่ ฟาร์ม

พนักงานบุคคล

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:21:01 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ : ชายหรือหญฺิง 2. อายุ : 20 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป 4.
Job Details
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

พนักงานบัญชี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:20:19 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ราชบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
Job Details
บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด

พนักงาน

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:19:25 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน • เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า • ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอ
Job Details
บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

เลขานุการ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:29:50 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน งานประจำสำนักงาน หรือ ออกไซด์งาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ : หญิง 2. อายุ : 25 - 35 ปี 3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี 4. บ
Job Details
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

SME Relationship Manager

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:06:18 GMT
หน้าที่รับผิดชอบ Responsible for sourcing new prospects and develop new customers relationship. Manage and grow the assigned relationship proactively as a
Job Details
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Government Sales Manager

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 15:11:29 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Ratchaburi ราชบุรี Education : การศึกษา
Job Details
โรงแรม ณ เวลา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:35:05 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน 1.จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.รับผิดชอบดูแลงานด้านเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด 3.วิเคราะห์สาเหต
Job Details
บริษัท แกรนด์เอเชียอินคอร์เปอเรชั่น จำกัด

จนท.จัดซื้อวัตถุดิบ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:35:01 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน จัดซื้อวัตถุดิบผลไม้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ชาย 2. อายุ28 ปีขึ้นไป 3. ประสพการณ์จัดซื้อผลไม้พืชไร่อย่างน้อย2ปี 4. วุฒ
Job Details
บริษัท แกรนด์เอเชียอินคอร์เปอเรชั่น จำกัด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพR&D

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:34:59 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง อายุ 27 ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี
Job Details
บริษัท แกรนด์เอเชียอินคอร์เปอเรชั่น จำกัด

ผู้ช่วยช่างช่างประกอบช่างเชื่อมช่างไฟฟ้า

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:34:58 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษา : ม.3, ม.6, ปวช., ปวส., สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช
Job Details
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements