พนักงานแคชเชียร์

 • ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:39:48 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
เพาเวอร์บาย

ช่างไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง/เทคนิค

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:58:23 GMT
1.ดูแล/รักษา/ซ่อมบำรุง ระบบงานไฟฟ้าในบริษัทฯ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในบริษัทฯ 2.ดูแลงานระบบ Network/Computer เบื้องต้นได้ 3.ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้พร...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย อินเตอร์เทรด

วิศวกรไฟฟ้า(ราชบุรี)

 • ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:14:01 GMT
บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ที่ได้รับความไว้วางใจ จากทั้งภาครัฐฯ และเอกชน มาแล้วมากกว่า 10 ปี วิศวกรไฟฟ้า(ราชบุรี) -...
Job Details
บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิศวกรโครงการ

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:57:39 GMT
1.ดูแลควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามแผน 2.จัดทำรายงานความคืบหน้าของงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ทำงานใน SCG บ้านโป่ง ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อัตรา เง...
Job Details
บริษัท โนว์ฮาว ทรานสเฟอร์ จำกัด

ธุรการบัญชี (ป้านโป่ง) จ.ราชบุรี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 17:37:12 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ช่วยดูแลงานในระบบบัญชี ติดตามหนี้กับทางลูกค้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 23 ป...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด

Marketing Communication

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 17:57:05 GMT
• จัดทำ Marketing Mix ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด • วางแผน และกำหนดวิธ...
Job Details
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

สัตวบาล

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 17:37:17 GMT
ระดับเงินเดือน 12,000-30,000 ลักษณะการทำงาน สัตวบาล ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์ภายในฟาร์ม รักษาฉีดยาสุกร คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิ ปวส ,ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร...
Job Details
ทรงพลฟาร์ม

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 17:57:04 GMT
• บริหารวางแผน ควบคุมวิเคราะห์ และดำเนินการด้านการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป...
Job Details
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/ ช่างเครื่องกล

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 17:56:43 GMT
ช่างเครื่องกล •ทำงานในขอบเขตข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆในสำเร็จลุล่วง •งานซ่อม / งานสร้างเครื...
Job Details
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

สัตวบาล

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 17:37:17 GMT
ระดับเงินเดือน 14,000-15,000 หรือตามตกลง ลักษณะการทำงาน ดูแลระบบการจัดการในเล้าสุกร และผู้ใต้บังคับบัญชา - การจัดการสุกร เตรียมโรงเรือน - ใช้โปรแกรมวัคซ...
Job Details
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 20:43:45 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 18-เมษายน-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : เป็นครูวิชาสังคมศึกษา สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ คุณสมบัติผู้สม...
Job Details
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 05:19:26 GMT
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอันดับ 1 ในด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ในระยะเวลา 20 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษ...
Job Details
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานทดแทนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 11:57:51 GMT
รับผิดชอบปฏิบัติงานทดแทนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท ในกรณีขาดอัตรากำลังชั่วคราว รวมทั้งช่วยงานสนับสนุนศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให...
Job Details
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา ราชบุรี

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 11:57:52 GMT
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนและระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ • ให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด • งานธ...
Job Details
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Production Officer

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 11:58:11 GMT
พิมพ์สติกเกอร์ลงบนบรรจุภัณฑ์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิ ปวส - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข...
Job Details
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

Production Officer/Supervisor

 • นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 11:58:16 GMT
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ทำเอกสารตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน - บันทึกการซ่อมบำรุงต่างๆในประวัติการซ่อมเครื่องจักร - ติดตั้งและพัฒนาเครื่องจักร,เครื...
Job Details
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

QC Supervisor / Officer

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 11:58:19 GMT
- ตรวจสอบคุณภาพมะพร้าวลูก สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 4 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย...
Job Details
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

Production Supervisor

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 11:58:01 GMT
1. แจ้งแผนการผลิตกับหัวหน้าหน่วย 2. ควบคุมคุณภาพและควบุคมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. วางแผนอัตรากำลังคนในแต่ละวัน 4. ตรวจเช็คยอดผลิตประจำวัน 5...
Job Details
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

 • นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 11:58:03 GMT
1.ติดตามตรวจสอบด้านน้ำดีและน้ำเสีย 2.ติดตามตรวจสอบการจัดการด้านขยะ 3.ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการจัดการน้ำและขยะให้ถูกต้อง 4.ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายใน...
Job Details
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ช่าง Concentrate

 • บ้านคา, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 11:58:10 GMT
1.บำรุงรักษาเชิงป้องกัน และดูแลรักษาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต 2.จัดเตรียมแผนการซ่อมบำรุงประจำวันประจำเดือน 3.ตัดสินใจในการซ่อมฉุกเฉิน สถานที่ปฏิบ...
Job Details
บริษัท วี แอนด์ เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements