พนักงานฉายภาพยนตร์

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:57:39 GMT
- ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด - พัฒนา และบริหารการทำงานให...
Job Details
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ช่างชื่อม

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:36:20 GMT
ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง ลักษณะการทำงาน 1.ทำงานเชื่อมตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย 2. อายุ 18 – 40 ปี 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 4. ม...
Job Details
ไผ่คู่ ฟาร์ม

R&D Manager

 • บางแพ, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:57:51 GMT
ตำแหน่ง : R&D Manager สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร...
Job Details
บริษัท ผลิตอาหารธรรมชาติ จำกัด

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

 • ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 23:37:21 GMT
ระดับเงินเดือน 600 บาท/วัน ลักษณะการทำงาน ขับรถโฟล์คลิฟท์ตามคำสั่งของหัวหน้างาน หรืออื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 2....
Job Details
ไผ่คู่ ฟาร์ม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 • บางแพ, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:58:28 GMT
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 ตำแหน่ง ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 35 ปี ขึ้นไป...
Job Details
บริษัท ราชบุรี คาร์ มาร์ท จำกัด

Marketing Communication

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:57:56 GMT
• จัดทำ Marketing Mix ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด • วางแผน และกำหนดวิธ...
Job Details
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/ ช่างเครื่องกล

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:57:55 GMT
ช่างเครื่องกล •ทำงานในขอบเขตข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆในสำเร็จลุล่วง •งานซ่อม / งานสร้างเครื...
Job Details
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:57:55 GMT
• บริหารวางแผน ควบคุมวิเคราะห์ และดำเนินการด้านการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป...
Job Details
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

Draftman

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:57:57 GMT
**ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ (เวลาเข้างาน 07.50 - 18.34 น.)** สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 ตามตกลง คุณสมบัติผู้สม...
Job Details
Sinox International (Thailand) Co., Ltd.

ที่ปรึกษาการขาย

 • บางแพ, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:58:28 GMT
ขายรถยนต์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 2 ตำแหน่ง ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดว...
Job Details
บริษัท ราชบุรี คาร์ มาร์ท จำกัด

เจ้าหน้าที่บุคคล

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 05:34:57 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (โพธาราม) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด

พนักงานทั่วไป

 • ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:51:11 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: คุมเครื่องทำงาน วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 15 อายุระหว่าง: 19 - 30 ปี อัตราค่าจ้าง: 325 บาท / วัน เพศ: ไม...
Job Details
ราชบุรี

ผู้จัดการโรงงาน

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 05:35:26 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (โพธาราม) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น รับผ...
Job Details
บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด

พนักงานปฏิบัติการ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:50:33 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: จัดเรียงสินค้าในร้าน และเข้าเครื่องแคชเชียร์ วันทำงาน : เวลาทำงาน : ไม่จำกัด อัตราจ้างทั้งหมด: 5 อายุระหว่าง: 18 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง...
Job Details
ราชบุรี

พนักงานบัญชี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:49:47 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: งานบัญชี วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 20 - 40 ปี อัตราค่าจ้าง: 11000 บาท / เดือน เพศ: หญิง วุฒิการศึกษา...
Job Details
ราชบุรี

พนักงานจัดเลี้ยง/ห้องอาหาร

 • ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:47:42 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เสิร๋ฟอาหาร,จัดโต๊ะ,รับลูกค้า,จัดเลี้ยงสัมมนา วันทำงาน : 6วัน/สัปดาห์ เวลาทำงาน : ไม่จำกัด อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 20 - 35 ป...
Job Details
ราชบุรี

พนักงานควบคุมคุณภาพ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:47:42 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ควบคุมคุณภาพ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 20 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 310 บาท / วัน เพศ: ไม่ระบุ วุฒิการศ...
Job Details
ราชบุรี

พนักงานขาย วิ่งต่างจังหวัด

 • ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:46:37 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ขายสินค้า ตามจังหวัดต่างๆที่ได้รับมอบหมาย วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 5 อายุระหว่าง: 21 - 40 ปี อ...
Job Details
ราชบุรี

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 05:35:03 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (โพธาราม) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:36:18 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ตรวจสอบวัตถุดิบและคุรภาพสินค้าสำเร็จรูป วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 20 - 35 ปี อัตราค...
Job Details
ราชบุรี


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements