ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 1) สาขาสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Sun, 20 Aug 2017 02:55:43 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจร
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เพศ ชาย ประจำสาขาอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Fri, 18 Aug 2017 07:02:55 GMT
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เป็นบริษัท ดำเนินการธุรกิจด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทุกประเภท ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักทั่วประเทศ ภายใต้ โลโก้ " ศรีสวัสดิ์
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

ตัวแทนฝ่ายบริหาร

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Sat, 19 Aug 2017 02:35:09 GMT
1. เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร จัดทำและดำเนินการตรวจติดตามระบบการจัดการคุณภาพ 2. รายงานโดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องผลการตรวจติดตามจากภายในและภายนอก 3. ควบคุม ด
Job Details
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

วิศวกรวางแผนและออกแบบแม่พิมพ์

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Sat, 19 Aug 2017 02:34:43 GMT
1. วางแผนการปฏิบัติงาน และติดตามงานที่ได้วางแผนไว้ 2. รับงานแจ้งซ่อม ออกใบสั่งงานแม่พิมพ์ และลงประวัติงานซ่อม 3. ตรวจสอบคุณภาพและจำนวนชิ้นงานก่อนนำส่งให้แผนกท
Job Details
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

Sale Representative ประจำ จ.สิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Thu, 17 Aug 2017 05:15:22 GMT
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 - 30 ปี 3. มีประสบการณ์ด้านงานประกันภัย หรือ งานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. บุคลิกดี สามารถปฏิบัต
Job Details
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

นักบัญชี ประจำโรงงาน สิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 16 Aug 2017 18:36:55 GMT
จัดเตรียมเอกสารทางด้านบัญชี ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารการจ่าย ดูแลการจัดทำบัญชีต้นทุนของโรงงาน ตรวจสอบ,ติดตามใบกำกับภาษีซื้อ/ขาย จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

พนักงานขายเครื่องซักผ้า ตู้เย็น แอร์พานาโซนิค

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 14 Aug 2017 06:46:28 GMT
พนักงานประจำ ประเภทงาน : ขาย sales สถานที่ปฏิบัติงาน : สิงห์บุรี เงินเดือน(บาท) : วันละ300บาท หน้าที่ความรับผิดชอบ : ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าพานาโซนิค คุณสมบัติ
Job Details
บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด

เจ้าหน้าที่ยานยนต์หนัก

 • บางระจัน, สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 09 Aug 2017 06:19:09 GMT
• ช่วยควบคุม ดูแล การชั่งน้ำหนักและตรวจสอบให้เครื่องชั่งทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถชั่งน้ำหนักให้ได้ค่าน้ำหนักมาตรฐาน • ช่วยควบคุมตรวจสอบงานห้องชั่งอ้อยให
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายผลิตฟรีฟอร์ม

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Fri, 11 Aug 2017 12:22:17 GMT
1. กำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. วางแผนและกำหนดแนวทางในการผลิตฟรีฟอร์ม(Perform) 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผล
Job Details
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 15 Aug 2017 18:49:22 GMT
1. ดูแลและทบทวนแผนการผลิตประจำวัน ให้สอดคล้องกับแผนการรขายและการจัดส่ง 2. วางแผนติดตาม วัตถุดิบ ชิ้นส่วน ส่วนผสม บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก
Job Details
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

Thailand - Learn, Volunteer and Travel

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 15 Aug 2017 10:29:33 GMT
The orphanage is located in the Sing Buri Province in Thailand. The orphanage houses local orphaned, children and has their own integrated primary and
Job Details
GoEco

Internal Audit Supervisor

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 15 Aug 2017 18:50:28 GMT
1. ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน วิธีการปฏิบ้ติงาน หรือระบบงานของหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป
Job Details
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

Warehouse Supervisor

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 15 Aug 2017 18:50:07 GMT
- วางแผน ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งบริหารพนักงานให้ปฏิบัติตามแผนงาน - ควบคุมดูแล ติดตาม สรุปผลการปฏิบัติงาน การตรวจเช็คสินค้าประจำวัน การจัดเก็บสินค้า การรับส่งสินค
Job Details
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 15 Aug 2017 18:49:59 GMT
1. ควบคุม ดูแลคุณภาพด้านการผลิตขวดพลาสติก PET, PP, PE, Prefrom และฝาให้เป็นไปตาม Spec 2. วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิต และก่อนส่งมอบ 3
Job Details
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 15 Aug 2017 18:49:55 GMT
1.ควบคุม ดูแลคุณภาพด้านการผลิตขวดพลาสติก PET, PP, PE และฝาเป็นไปตาม spec 2.วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิตและก่อนส่งมอบ 3.บริหารจัดการท
Job Details
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

R&D Manager

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 15 Aug 2017 18:49:55 GMT
1. รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของบริษัท 2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป
Job Details
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

วิศวกรการผลิต / หัวหน้าแผนกผลิต

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 15 Aug 2017 18:49:27 GMT
1. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตราฐานการผลิตOperation Instruction Parameter(Condition)
Job Details
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด พาร์ทไทม์ (ตำแน่งพิเศษสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย) ศูนย์คุมองสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 15 Aug 2017 07:24:22 GMT
คุมอง นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษา ผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด พาร์ทไทม์ (ตำแน่งพิเศษสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย) ศูนย์คุมองสิงห์บุรี รายได้ให้เป
Job Details
คุมอง นครสวรรค์

ผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด พาร์ทไทม์ ศูนย์คุมองสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 02 Aug 2017 08:23:53 GMT
คุมอง นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษา ผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด พาร์ทไทม์ ศูนย์คุมองสิงห์บุรี รายได้ชั่วโมงละ 30 บาท (เพิ่มขึ้นตามความสามารถ) ม
Job Details
คุมอง นครสวรรค์

พนักงานขับรถแบคโฮ และ รถสิบล้อ

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Fri, 04 Aug 2017 08:13:47 GMT
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างหน่วยงานราชการเช่น กรมทางหลวง -กรมชลประทาน- กรมโยธาธิการและผังเมือง - กรมทางหลวงชนบท
Job Details
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements