พนักงานขับรถแทรกเตอร์และรถบด

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:08:01 GMT
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างหน่วยงานราชการเช่น กรมทางหลวง -กรมชลประทาน- กรมโยธาธิการและผังเมือง - กรมทางหลวงชนบท ...
Job Details
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด

พนักงานขับรถแบคโฮ และ รถสิบล้อ

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:07:50 GMT
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างหน่วยงานราชการเช่น กรมทางหลวง -กรมชลประทาน- กรมโยธาธิการและผังเมือง - กรมทางหลวงชนบท ...
Job Details
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด

พนักงานทำสีเครื่องจักรหนัก

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:07:46 GMT
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างหน่วยงานราชการเช่น กรมทางหลวง -กรมชลประทาน- กรมโยธาธิการและผังเมือง - กรมทางหลวงชนบท ...
Job Details
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด

พนักงานบัญชี

 • ค่ายบางระจัน, สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 11:57:53 GMT
- ทำเอกสารใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จหน้าร้าน - ทำแบบภาษีซื้อ-ขาย เพื่อส่งสำนักงานบัญชีทุกเดือน - ดูแลสต๊อกสินค้าของบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าข้าม...
Job Details
บริษัท ชินบุตร เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย จำกัด

หัวหน้างานคลังสินค้า

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 23:57:21 GMT
1.ควบคุมดูแลการจัดเก็บสินค้าในแผนกคลังสินค้า 2.ควบคุมการรับเข้า-จ่ายออกสินค้าต่างๆ ในแผนกคลังสินค้า 3.ตรวจสอบและจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งขายให้กับลูกค...
Job Details
บริษัท ทีซีเค อินเตอร์พลาส จำกัด

ผู้ช่วย/ผู้จัดการคลังสินค้า

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 23:57:21 GMT
1.ดูแล ควบคุม และบริหารการทำแผนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในเวลาที่ลูกค้ากำหนด สินค้าครบถูกต้องตามรายละเอียดการจ่ายสินค้าทั้ง Item code , Batch code , จำนวน...
Job Details
บริษัท ทีซีเค อินเตอร์พลาส จำกัด

ผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด พาร์ทไทม์ ศูนย์คุมองสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:11:39 GMT
คุมอง นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษา ผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด พาร์ทไทม์ ศูนย์คุมองสิงห์บุรี รายได้ชั่วโมงละ 30 บาท (เพิ่มขึ้นตามความสามารถ) ม...
Job Details
คุมอง นครสวรรค์

ช่างซ่อมเครื่องยนต์

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:07:46 GMT
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างหน่วยงานราชการเช่น กรมทางหลวง -กรมชลประทาน- กรมโยธาธิการและผังเมือง - กรมทางหลวงชนบท ...
Job Details
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด

โพร์แมน

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:07:46 GMT
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างหน่วยงานราชการเช่น กรมทางหลวง -กรมชลประทาน- กรมโยธาธิการและผังเมือง - กรมทางหลวงชนบท ...
Job Details
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ช่างมิลลิ่ง ช่างเชื่อม ช่างกลึง

 • ค่ายบางระจัน, สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 11:58:22 GMT
- กลึงงาน มิลลิ่งงานตามแบบ - เชื่อมงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี อัตรา เงินเดือน 6 NA คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย...
Job Details
บริษัท ชินบุตร เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย จำกัด

ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 23:57:20 GMT
1 ดูแลคุณภาพและปรับปรุงพัฒนาสูตรในกระบวนการผลิต Pallet โดย 1.1 Test (Tensile, Impact ) ของวัตถุดิบจาก QC 1.2 Test (Tensile, Impact ) ของสูตรในกระบวนผลิตจาก QC...
Job Details
บริษัท ทีซีเค อินเตอร์พลาส จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 23:57:20 GMT
1. ดูแลงานด้านการปรับฉีดพลาสติก (Pallet), PET Sheet ให้ได้ตามแผนที่กำหนด 2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 3. วางแผนกลย...
Job Details
บริษัท ทีซีเค อินเตอร์พลาส จำกัด

หัวหน้ากะงาน

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 23:57:20 GMT
1.ควบคุมตรวจคุณภาพขวดสำเร็จรูป 2.ควบคุมของเสีย 3.แก้ไขและป้องกันปัญหาด้านเครื่องจักร 4.ดูอัตรากำลังคน 5.รวบรวมข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
บริษัท ทีซีเค อินเตอร์พลาส จำกัด

วิศวกรโยธา

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:07:46 GMT
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างหน่วยงานราชการเช่น กรมทางหลวง -กรมชลประทาน- กรมโยธาธิการและผังเมือง - กรมทางหลวงชนบท ...
Job Details
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด พาร์ทไทม์ (ตำแน่งพิเศษสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย) ศูนย์คุมองสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 10:11:38 GMT
คุมอง นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษา ผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด พาร์ทไทม์ (ตำแน่งพิเศษสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย) ศูนย์คุมองสิงห์บุรี รายได้ให้เป...
Job Details
คุมอง นครสวรรค์

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ อินทร์บุรี

 • อินทร์บุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 05:58:52 GMT
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด - ให้บริการลูกค้า รับชาระค่างวด ค่าบร...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Sales นักขายมืออาชีพได้คอมมิชชั่นสูง

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Thu, 15 Feb 2018 23:37:06 GMT
ระดับเงินเดือน รายได้ 30,000-50,000 ขึ้นไป ลักษณะการทำงาน ขั้นตอนการสมัครงานขั้นตอนแรกส่งข้อมูลผู้สมัครเพียง 3 ข้อด้านล่างนี้ทางไลน์และโทรคุยเสียงผ่านทางไลน...
Job Details
บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายผลิตฟรีฟอร์ม

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Fri, 16 Feb 2018 05:58:39 GMT
1. กำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. วางแผนและกำหนดแนวทางในการผลิตฟรีฟอร์ม(Perform) 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผล...
Job Details
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ อินทร์บุรี ,สิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 12 Feb 2018 10:44:57 GMT
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เป็นบริษัท ดำเนินการธุรกิจด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทุกประเภท ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักทั่วประเทศ ภายใต้ โลโก้ " ศรีสวัสดิ์...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

KFC ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา สิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 13 Feb 2018 09:18:33 GMT
เพศชาย/หญิง - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - มีใจรักงานบริการ รับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัยในการทำงาน - มีความกล้าแสดงออก กระตือรือร้น ชอบทำงานเป็นทีม -...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements