หัวหน้าแผนกธุรการตรวจรับสินค้า (Supervisor AdminGR) ประจำสาขาสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:22:48 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ลักษณะการทำงาน 1. ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการตรวจรับสินค้าที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังประจำห้างสยามโกลบอลเฮ้าส์

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:19:49 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน • เสนอขายสินค้าและแนะนำวิธีการใช้งาน • ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย • เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ
Job Details
บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

พนักงาน

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:19:45 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน • เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า • ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร
Job Details
บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

พนักงานขายเครื่องซักผ้า

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:16:31 GMT
ระดับเงินเดือน วันละ300 ลักษณะการทำงาน ขายเครื่องซักผ้า ตู้เย็น แอร์พานาโซนิค คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย 2. อายุไม่เกิน35ปี 3. วุฒิม.3ขึ้นไป 4. มีความรู้ต
Job Details
บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 1) สาขาสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:22:54 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจร
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขาสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:22:37 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ลักษณะการทำงาน • สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ •
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าแผนกผัก และผลไม้ (Supervisor F&V) ประจำสาขาสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:22:36 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ลักษณะการทำงาน ช่วยผู้จัดการแผนกผักผลไม้และเครืองเทศในการบริหารจัดการในส่วนของการบรรลุเป้ าหมายของยอดขายและ กําไรควบค
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen ) - สาขาสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:22:22 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ลักษณะการทำงาน • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าแผนกอาหารแช่แข็ง (Supervisor Frozen) ประจำสาขาสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:22:20 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ลักษณะการทำงาน ช่วยผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็งในการบริหารจัดการในส่วนของการบรรลุเป้ าหมายของยอดขายและกําไร ควบ คุมสต็อค ส
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าส่วนงานบริหารงานบุคคล (Supervisor - HR) สาขาสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:20:43 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน - สรุปและบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน - จัดทำประวัติพนักงาน - จัดทำค่าจ้างพนักงาน - ดูแลสวัสด
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ล่ามญีปุ่่น สอบวัดระดับแล้ว

 • อินทร์บุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 15:36:44 GMT
โรงงานผลิตชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ แสปร์พาร์ท เซ็นเซอร์ ชิ้นส่วนเล็กๆ พวก ทีวี วิทยุ เป็นต้น - แปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น และ ญี่ปุ่น ไทย - รายงานการประชุม, ไลน์การผล
Job Details
บริษัท จัดหางาน เมเยอร์ เพอซันเนล จำกัด

Production Staff Singburi (P04)

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:35:52 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน 1. ควบคุมแผนการผลิต 2. วิเคราะห์งานเสีย 3. ทำโปรแกรมเพื่อซัพพอร์ตไลน์การผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง 2. อาย
Job Details
Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd

ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดสิงห์บุรี)

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:25:22 GMT
ระดับเงินเดือน 9,000+โอที + เบี้ยขยัน ลักษณะการทำงาน - ทำหน้าที่ด้านการติดตั้งและทดสอบการทำงานของ GPS กรมขนส่ง - วางแผนและจัดลำดับการติดตั้งในแต่ละครั้งหรือว
Job Details
บริษัท บีเอ็มซี1999 จำกัด

planning Control (ประจำ สวนอุตสาหกรรมอินทรา จ.สิงห์บุรี )

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 28 Jun 2017 14:17:30 GMT
ระดับเงินเดือน 15,000 - 21,000 ลักษณะการทำงาน -Make plan and calculate material for use plan. -Planing control and work in control. -Product sent to fg
Job Details
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด(1577 Home Shopping)

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 26 Jun 2017 09:35:16 GMT
1. ควบคุม ดูแลคุณภาพด้านการผลิตขวดพลาสติก PET, PP, PE, Prefrom และฝาให้เป็นไปตาม Spec 2. วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิต และก่อนส่งมอบ 3
Job Details
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

ครูสอนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

 • เมืองสิงห์บุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Sun, 25 Jun 2017 15:35:35 GMT
- สอนวิชาคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา - เตรียมการสอน วางแผนการสอน การควบคุมชั้นเรียนให้ชั้นเรียนมีระบบ และบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและประสิทธ
Job Details
SE-ED Learning Center สาขาสิงห์บุรี

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 26 Jun 2017 09:35:15 GMT
1.ควบคุม ดูแลคุณภาพด้านการผลิตขวดพลาสติก PET, PP, PE และฝาเป็นไปตาม spec 2.วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิตและก่อนส่งมอบ 3.บริหารจัดการท
Job Details
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

KFC ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา สิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 26 Jun 2017 06:17:45 GMT
เพศชาย/หญิง - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - มีใจรักงานบริการ รับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัยในการทำงาน - มีความกล้าแสดงออก กระตือรือร้น ชอบทำงานเป็นทีม -
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

หัวหน้าแผนกบุคคลประจำสาขาสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 26 Jun 2017 09:36:12 GMT
• มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด • คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาท
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

ผู้ช่วยผู้จัดการงานบำรุงรักษา

 • บางระจัน, สิงห์บุรี
 • Posted on: Fri, 23 Jun 2017 09:34:56 GMT
1. วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงและงานบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง 2. พัฒนาปรับปรุงงานสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ควบคุมต้นทุนการผลิต 4. ควบคุมการเกิดอุบัติเหต
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements