การผลิต -คลังสินค้า

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:23:31 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีมิตรสัมพันดี สามารถขับรถยนต์ได้ ขยัน ตรงต่อเวลา มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน ล่วงเวลาได้ มีที่พักพนักงาน เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย...
Job Details

เลขานุการ

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:23:30 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 20 - 35 ปี การศึกษา ปวส ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพืวเตอร์ได้ และเทคโนโลยีอื่นๆได้ มีความละเอ...
Job Details

พนักงานฝ่ายผลิต

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:23:10 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ 12/12/2560 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 10 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ ขาย , ช่าง , ขับรถ , พ...
Job Details

คนขับรถสิบล้อ-พ่วง

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:23:12 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน มีใบขับขี่ 12/12/2560 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 4 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ ขาย , ช...
Job Details

การตลาด

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:23:31 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีทัศนคติที่ดีและบวกมาก อดทนต่องาน และความกดดันของงานและลูกค้า มีความรับผิดชอบในงาน ซื่อสัตย์ในงาน มีศีลธรรมต่อผู้อื่น ขับขี่รถยนต...
Job Details

ที่ปรึกษาทางการเงิน

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:23:31 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ปริญญาตรีทุกสาขา อายุ 25-40ปี ให้คำปรึกษา วางแผนบริหารความเสี่ยงให้ลูกค้า มีฐานลูกค้าบ้าง รักที่จะบริการคนอื่น เสียสละส่วนรวม มีคอมม...
Job Details

แรงงาน ทั่วไป

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:23:12 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ค่าแรงรายวัน350บาท/แรงงาน มีที่พักพนักงาน ติดต่อ 036-344667 12/12/2560 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 7 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง...
Job Details

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 • เมืองสระบุรี, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 18:46:14 GMT
รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน...
Job Details
สุจีรักษ์

Quality Control Function

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:22:10 GMT
- ตรวจสอบการรับ incoming - ตรวจสอบในกระบวนการผลิต IPQC - การควบคุมงานสอบเทียบเครื่องตรวจวัด - การตัดสินใจคุณภาพ - งานควบคุมเอกสารและบันทึกในระบบ - การายงานผลป...
Job Details
บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด

Clerk Purchase

 • นิคมอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:22:07 GMT
-รับใบขอซื้อ (PR.) จากผู้ขอซื้อ เปิดใบสั่งซื้อ (PO.) -จัดซื้อสินค้าตามรายการ -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับงานจัดซื้อ -อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบ...
Job Details
JCY HDD TECHNOLOGY Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่บุคคล

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:21:55 GMT
1.งานบันทึกข้อมูลพนักงาน การลา และเวลาการมาทำงาน 2.งานประกันสังคมและภาษี 3.งานสรรหาว่าจ้าง 4.แรงงานสัมพันธ์ 5.ควบคุมกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ 6.งานอื่นๆท...
Job Details
บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด

Customer Quality Team Head

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:22:10 GMT
- QC ตรวจสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - ดูแลความพึงพอใจของลูกค้า - การตัดสินใจคุณภาพ - งานควบคุมเอกสารและบันทึกในระบบ - การรายงานผลปัญหาคุณภาพประจำเดือน สถานที่ปฏิบ...
Job Details
บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด

QC. Officer

 • นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:22:19 GMT
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ 3.จัดทำรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 4.ควบคุมดูแลการปฎิบ...
Job Details
บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด

ธุรการขาย

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:22:05 GMT
- ออกบิล / ใบกำกับ ให้ตรงกับสินค้า - สรุปยอดขายประจำวัน - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เก็บเงินลูกค้า - เวลางาน เป็น กะ เช้า / ดึก สถานที่ปฏิบัติงาน ฟาร...
Job Details
บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด

พนักงานขับรถจัดส่ง

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:22:50 GMT
1.ปฏิบัติงานส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายอย่างตรงต่อเวลา 2.ดูแลความสะอาดของรถที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อัตรา เง...
Job Details
บริษัท ออโต้ เครน จำกัด

พนักงานขับรถห้องเย็นส่งผลิตภัณฑ์

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:22:19 GMT
*จัดส่งสินค้าจากโกดัง (สระบุรี) ถึงลูกค้า - เขตกรุงเทพฯ - เขตปริมณฑล - เขตตะวันตก นครปฐม ราชบุรี - เขตตะวันออก นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี *ขับรถพร้อมยกสินค้า...
Job Details
บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิเคราะห์

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:22:42 GMT
1.วิเคราะห์แลปทั่วไป เช่น BOD,COD ฯลฯ 2.วิเคราะห์หาค่าโลหะหนักในตัวอย่างกากอุตสาหกรรม 3.ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์กากอุตสาหกรรมและทำตามคู่มือการวิเคราะห์ที...
Job Details
Better World Green Public Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:21:58 GMT
- ตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามระบบที่ตั้งไว้ - แนะนำ/แก้ไข ให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการตามระบบที่ตั้งไว้ - รายงานผลการทำงานให้หัวหน้างานทราบ ทุกสัปดาห์ สถานที่ปฏ...
Job Details
บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด

พนักงานคลังสินค้า (Forklift)

 • สระบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 05:23:34 GMT
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเภทธุรกิจ : พลังงาน/ ปิโตรเคมีภัณฑ์ ประเภทงาน : Full Time กลุ่มงาน : งานจัดซื้อ/งานสโตร์/งานคลังสินค้า/งานLogistics งานจัดซื้อ...
Job Details
บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด

พนักงานป้องกันการสูญเสีย

 • สระบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:51:45 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ไทวัสดุ


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements