Safety Officer

 • สระบุรี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:54:03 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. Manage and control safety and ISO 14001 system in the workplace 2. Conduct investigation of accidents and suggest preventive
Job Details
บริษัท บรอดเวย์ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าหน้าที่/ ตัวแทนจัดซื้อ

 • สระบุรี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:59:03 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ - การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ คุณสมบัติ - เพศ : ชาย , หญิง - อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ - ระดับการศึกษา : ปวส. - ประสบการณ์(ปี) : 2 - อื
Job Details
โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

 • สระบุรี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 14:09:19 GMT
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานแก่งคอย จ.สระบุรี คุณสมบัติ: เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข
Job Details
Chememan Co.,Ltd

ช่างฉีดพลาสติก

 • นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 14:39:14 GMT
1 รับผิดชอบงานฉีดพลาสติกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ 2 ปรับเครื่องฉีดพลาสติก 3 Setup แม่พิมพ์ , จัดเก็บและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ 4 และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏ
Job Details
บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย

 • สระบุรี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 14:09:20 GMT
วางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดทำแผนป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยงภายในบริษัทฯ ส่งเสร
Job Details
Chememan Co.,Ltd

หัวหน้างานจัดซื้อ

 • สระบุรี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 14:09:19 GMT
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานแก่งคอย จ.สระบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร: ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีสาขาบริหาร การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องม
Job Details
Chememan Co.,Ltd

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 14:37:17 GMT
- ตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามระบบที่ตั้งไว้ - แนะนำ/แก้ไข ให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการตามระบบที่ตั้งไว้ - รายงานผลการทำงานให้หัวหน้างานทราบ ทุกสัปดาห์ สถานที่ปฏ
Job Details
บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร(Operator)

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 10:19:10 GMT
Qualifications -เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี -วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม -มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี Accountabilities -ควบค
Job Details
Next Can Innovation Co.,Ltd

QA Supervisor

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 10:19:11 GMT
Qualifications -เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี -วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์, เคมี, อาหาร, หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีความรู้ระบบ ISO 9001, GMP & HACCP, ISO
Job Details
Next Can Innovation Co.,Ltd

Senior Supervisor (Production Improvement)

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 10:19:11 GMT
Qualifications – Male/Female – Around 35 years of age. – Bachelor’s degree in Engineering (Mechanical, Electrical, Electronic, Industrial) or related fields
Job Details
Next Can Innovation Co.,Ltd

Production Manager/Asst.Manager

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 10:19:10 GMT
Qualification – Male/Female – Around 40 years of age. – Bachelor’s degree in Engineering (Mechanical, Electrical, Electronic, Industrial) or related fields
Job Details
Next Can Innovation Co.,Ltd

พนักงานเขียนแบบ ประจำ Siteงาน จ.สระบุรี

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 02:36:22 GMT
1. เขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม กับวิศวกรรมก่อสร้าง ปฏิบัติงานด้านเทคนิคกับสถาปนิก วิศวกรโยธา มัณฑนากรในการเขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคน
Job Details
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสระบุรี-ลพบุรี

 • สระบุรี
 • Posted on: Mon, 21 Aug 2017 08:59:52 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี (ทุกอำเภอ),ลพบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
Job Details
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

InventoryStaff

 • นิคมอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
 • Posted on: Mon, 21 Aug 2017 08:37:09 GMT
- ตรวจนับสินค้าตามเอกสาร - ตรวจเช็ค สินค้าส่งออก และ รับสินค้ากลับ - งานอื่นๆ ที่หัวหน้างานมอบหมาย - ตรวจเช็คสต๊อก สินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอ
Job Details
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ชาย/หญิง

 • สระบุรี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 02:36:20 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 02:36:20 GMT
หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1. ตรวจสอบ และแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอ
Job Details
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และส่งเสริมการตลาด

 • เมืองสระบุรี, สระบุรี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 02:36:32 GMT
- นำเสนอแผนส่งเสริมการขาย (Promotion) และการตลาด รวมถึงนำเสนอราคาที่แข่งขันได้ - รายงานข้อมูลยอดขายภาพรวม ยอดขายรายสินค้า และคู่แข่งขันตามกลุ่มสินค้า - สร
Job Details
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ

 • เสาไห้, สระบุรี
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 02:37:12 GMT
1.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 2.ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 3.วิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการผลิต 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบ
Job Details
บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

 • สระบุรี
 • Posted on: Mon, 21 Aug 2017 08:47:44 GMT
1. ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการให้ข้อมูลสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและลูกค้าเก
Job Details
บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด

ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง

 • สระบุรี
 • Posted on: Mon, 21 Aug 2017 08:47:43 GMT
• บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด • วางแผนและติดตามงานก่อสร้าง • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให็เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม • บริหารจัดการความปลอดภ
Job Details
บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements