ผจก/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำที่โรงงาน จ. ชัยนาท

 • มโนรมย์, ชัยนาท
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:33:43 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยนาท (มโนรมย์) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

 • มโนรมย์, ชัยนาท
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:33:28 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยนาท (มโนรมย์) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

 • มโนรมย์, ชัยนาท
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:32:56 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยนาท (มโนรมย์) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

 • มโนรมย์, ชัยนาท
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:33:19 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยนาท (มโนรมย์) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)

PC true พนักงานขาย ประจำ2-5 หน้าร้าน ประจำพื้นที่จำจังหวัด/สาขา ชัยนาท 3 ร้าน ประมาณ

 • ชัยนาท
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 05:39:06 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยนาท (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 12,500+ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
บริษัท กู๊ดดี้ ออแกไนซ์ จำกัด

พนักงานอะไหล่

 • ชัยนาท
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:51:16 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: 1.ทำหน้าที่สั่งซื้ออะไหล่ 2.ขายชิ้นส่วนอะไหล่อให้แก่ลูกค้า 3.ประสานงานเกี่ยวกับการเบิกอะไหล่และราคาตามใบเบิกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว...
Job Details
ชัยนาท

เจ้าหน้าที่อะไหล่

 • ชัยนาท
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:09:20 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ดูเเลสต๊อกของอะไหล่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 5 อายุระหว่าง: 25 - 45 ปี อัตราค...
Job Details
ชัยนาท

ผู้จัดการทั่วไป

 • ชัยนาท
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:14:48 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: บริหารงานต่างๆในโชว์รูม หรือ สาขาที่ดูเเล วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 4 อายุระหว่าง: 35 - 50 ปี อ...
Job Details
ชัยนาท

ผู้บริหารงานบริการ (SA)

 • ชัยนาท
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:45:09 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: 1.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 2.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3.มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อ...
Job Details
ชัยนาท

ผู้จัดการศูนย์บริการ

 • ชัยนาท
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:43:57 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: บริหารจัดการงานฝ่ายศูนย์บริการและอะไหล่ วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 4 อายุระหว่าง: 30 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง...
Job Details
ชัยนาท

ช่างก่อสร้าง ซ่อมบำรุงในฟาร์ม

 • ชัยนาท
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 00:49:16 GMT
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช **พิจิตรงานฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ สุกรขุน **นนทบุรี อุปกรณ์จัดงาน **นครปฐม อุปกรณ์จัดงาน ช่างก่อสร้าง ซ่อมบำรุงในฟาร์ม ก่อสร้าง ซ่อมบำร...
Job Details
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ ชัยนาท,ชุมแสง

 • เมืองชัยนาท, ชัยนาท
 • Posted on: Thu, 31 May 2018 05:58:40 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด - ให้บริการลูกค้า รับชาระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บร...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

ผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

 • มโนรมย์, ชัยนาท
 • Posted on: Mon, 04 Jun 2018 05:59:07 GMT
1. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาประจำปี 2. ควบคุมดูแลความพร้อมของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 3. รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคของบริษัท 4. รับผิดชอบการจัดทำ KPI ของแผนก 5...
Job Details
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.ชัยนาท)(KM)

 • ชัยนาท
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 09:16:58 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน - เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) - จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดชัยนาทหรือจังหวัดใกล้เคียง)

 • ชัยนาท
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 09:22:36 GMT
-เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป -มีทักษะการเจรจาต่อรองมีทักษะการวางแผนมีความคิดและการวิเคราะห์ -มีใจรักงานบริการ -มีความรู้ด...
Job Details
บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดอ่างทองหรือจังหวัดใกล้เคียง)

 • ชัยนาท
 • Posted on: Wed, 06 Jun 2018 09:16:07 GMT
-เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป -มีทักษะการเจรจาต่อรองมีทักษะการวางแผนมีความคิดและการวิเคราะห์ -มีใจรักงานบริการ -มีความรู้ด...
Job Details
บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

พนักงานทั่วไป-อีเว้นท์ สายธุรกิจสุรา ภาค 6 - ชัยนาท

 • ชัยนาท
 • Posted on: Sat, 26 May 2018 07:11:24 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ- จัด-ขึ้นสินค้า และอุปกรณ์ ให้ลูกค้าตามจำนวน - คัดแยกสินค้าดี-สินค้าชำรุด - จัดเก็บสินค้า และอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ปลอดภัย - ปฏิบัต...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Marketing Staff-เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อทะเบียนรถ สาขาหันคา

 • หันคา, ชัยนาท
 • Posted on: Mon, 28 May 2018 11:33:52 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยนาท (หันคา) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 09:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น วันเสาร์ทำงาน 09...
Job Details
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

Production Boardman

 • สรรพยา, ชัยนาท
 • Posted on: Thu, 24 May 2018 05:58:41 GMT
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามค่าควบคุมมาตรฐาน 2.ตรวจสอบหาค่าเบี่ยงเบนของกระบวนการผลิต วิเคราะห์และแก้ปัญหาการผลิต 3.ควบคุม สั่งการพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที...
Job Details
VS Group

พนักงานขับรถยก

 • เมืองชัยนาท, ชัยนาท
 • Posted on: Thu, 24 May 2018 05:58:42 GMT
-ขับรถยก ป้อนวัตถุดิบให้สายการผลิต -เคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต -ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเม...
Job Details
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements