ช่างไฟฟ้า-อีเว้นท์ สายธุรกิจเบียร์ - ชัยนาท

 • ชัยนาท
 • Posted on: Fri, 13 Apr 2018 19:10:22 GMT
ลักษณะงาน - จัดทำป้ายไฟฟ้า ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า แสง สี เครื่องเสียง ตกแต่งสถานที่ - ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเสียง แสง สีให้พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

พนักงานส่งของ(สาขาชัยนาท)

 • ชัยนาท
 • Posted on: Fri, 30 Mar 2018 23:37:56 GMT
ระดับเงินเดือน 350-500/วัน ลักษณะการทำงาน พนักงานกระจายสินค้าตามรายการส่งให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว วางแผนการจัดส่งสินค้าตามเส้นทาง สามารถรื้อค้นสินค้าในรถได้ ต...
Job Details
หจก.ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์

พนักงานขับรถสิบล้อส่งของในชัยนาท

 • ชัยนาท
 • Posted on: Fri, 30 Mar 2018 23:37:54 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000 ลักษณะการทำงาน ขับรถสิบล้อส่งของและช่วยแบกสินค้าส่งตามร้านด้วย โทรติดต่อ คุณธงชัย 081-3793310 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีใบขับขี่สำหร...
Job Details
หจก.ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.ชัยนาท)(KM)

 • ชัยนาท
 • Posted on: Thu, 05 Apr 2018 09:16:46 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน - เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) - จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

 • มโนรมย์, ชัยนาท
 • Posted on: Sun, 01 Apr 2018 05:58:08 GMT
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านวัตถุดิบ และหรือ ขั้นตอนการผลิต 2. ออกแบบพัฒนา เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลอู...
Job Details
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

 • มโนรมย์, ชัยนาท
 • Posted on: Sun, 01 Apr 2018 05:58:07 GMT
-งานส่งเสริมความปลอดภัย -งานตรวจความปลอดภัย -งานสอบสวนและป้องกันอุบัติเหตุ -งานซ้อมดับเพลิงและอพยพ -งานด้านสิ่งแวดล้อม -งานส่งรายงานให้ทางราชการ สถานที่ปฏิบัต...
Job Details
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดชัยนาทหรือจังหวัดใกล้เคียง)

 • ชัยนาท
 • Posted on: Thu, 05 Apr 2018 09:16:12 GMT
-เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป -มีทักษะการเจรจาต่อรองมีทักษะการวางแผนมีความคิดและการวิเคราะห์ -มีใจรักงานบริการ -มีความรู้ด...
Job Details
บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดอ่างทองหรือจังหวัดใกล้เคียง)

 • ชัยนาท
 • Posted on: Thu, 05 Apr 2018 09:15:46 GMT
-เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป -มีทักษะการเจรจาต่อรองมีทักษะการวางแผนมีความคิดและการวิเคราะห์ -มีใจรักงานบริการ -มีความรู้ด...
Job Details
บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (เขตพื้นที่ จ.ชัยนาท-จ.อุทัยธานี)

 • ชัยนาท
 • Posted on: Sat, 24 Mar 2018 23:37:52 GMT
ระดับเงินเดือน ค่าจ้าง + คอมมิสชั่น + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมสภาพรถ ลักษณะการทำงาน 1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้นอกสถานที่ ,ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย ,...
Job Details
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

วิศวกรเครื่องกล

 • สรรพยา, ชัยนาท
 • Posted on: Mon, 26 Mar 2018 11:59:12 GMT
1. ประสานงานและร่วมมือทำงานร่วมกับแผนกอื่นภายในฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายวิศวกรรม และประสานงานร่วมมือกับฝ่ายต่างๆทั้งที่อยู...
Job Details
VS Group

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ ชัยนาท,ชุมแสง

 • เมืองชัยนาท, ชัยนาท
 • Posted on: Wed, 21 Mar 2018 11:58:52 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด - ให้บริการลูกค้า รับชาระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บร...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เจ้าหน้าที่วิศวกรรม

 • มโนรมย์, ชัยนาท
 • Posted on: Mon, 19 Mar 2018 05:59:26 GMT
1.ออกแบบ วางแผนการทดลองการใช้แม่พิมพ์ 2.ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ัในการผลิต 3.ออกแบบการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานจังหว...
Job Details
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

Production Boardman

 • สรรพยา, ชัยนาท
 • Posted on: Wed, 21 Mar 2018 05:59:05 GMT
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามค่าควบคุมมาตรฐาน 2.ตรวจสอบหาค่าเบี่ยงเบนของกระบวนการผลิต วิเคราะห์และแก้ปัญหาการผลิต 3.ควบคุม สั่งการพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที...
Job Details
VS Group

พยาบาลวิชาชีพ

 • เมืองชัยนาท, ชัยนาท
 • Posted on: Thu, 22 Mar 2018 05:58:20 GMT
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท อัตรา เงินเดือน 5 ตามผังโครงสร้างของบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร ม...
Job Details
บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จำกัด

พนักงานทั่วไป-อีเว้นท์ สายธุรกิจสุรา ภาค 6 - ชัยนาท

 • ชัยนาท
 • Posted on: Thu, 25 Jan 2018 11:14:57 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ- จัด-ขึ้นสินค้า และอุปกรณ์ ให้ลูกค้าตามจำนวน - คัดแยกสินค้าดี-สินค้าชำรุด - จัดเก็บสินค้า และอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ปลอดภัย - ปฏิบัต...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements