โฟร์แมนวิศวกรโยธาด้านงานก่อสร้าง

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Wed, 11 Jul 2018 04:48:47 GMT
ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาวิศวกรรม ศึกษา โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และควบคุมการก่อสร้างในโครงการของภาครัฐและเอกชน โดยวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ...
Job Details
หจก.อิทธิวัฒน์คอนสตรัคชั่น

หัวหน้าคลังสินค้า

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 05 Jul 2018 05:58:08 GMT
1.ดูแลและควบคุมตัวเลขในสต๊อกคงคลัง และการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง..ตามระบบที่วางไว้FIFO 2.มีการวางแผนงานและการกระจายสินค้าให้เหมาะสมกับพื้นที...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 03 Jul 2018 11:57:49 GMT
1. งานตรวจสอบใบรับ ใบส่งมอบงาน เอกสารประกอบการบันทึกทรัพย์สิน 1.1) ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของใบรับ ใบส่งมอบงานและเอกสารประกอบ 1.2) ตรวจสอบนโยบาย...
Job Details
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (โรงเรียนการบินกรุงเทพ)

เจ้าหน้าที่ sale

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Wed, 04 Jul 2018 11:57:10 GMT
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอกในการซื้อขายไข่ไก่ และไข่ไก่แปรรูป - นำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และปิดการขาย - ประสานงานออกนอกสถานที่ติดต่อระหว...
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 03 Jul 2018 11:58:10 GMT
1.ควบคุมด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2. จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับการผลิต 3. ตรวจสอบและเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 4. สร...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

marketing manager

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Wed, 04 Jul 2018 11:57:08 GMT
ตำแหน่ง : marketing manager รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร การศ...
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

Maintenance Engineer Planner

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 03 Jul 2018 11:58:00 GMT
1.วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้เหมาะสมทั้ง แผนการซ่อมบำรุง และระยะเวลา 2.วางแผนให้ช่างตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร (Inspector Machine) ตรวจสอบเครื่องจ...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

หัวหน้างานอนามัย

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Wed, 04 Jul 2018 05:58:29 GMT
1.ควบคุมการทำงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ เรื่องผลเชื้อหลังการล้าง 2.ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานในเรื่อง Cleaning รวมทั้งเครื่องจักรและพื้นที่โดยรอบ 3...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

หัวหน้างานฝ่ายผลิต

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 03 Jul 2018 11:58:00 GMT
- ควบคุมการผลิต เพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามแผนการผลิต - ควบคุมการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - แก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธ...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

R & D Supervisor

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 03 Jul 2018 11:58:03 GMT
1. Responsible in ensuring the implementation of R & D goals and objectives for customer satisfaction and company’s wellbeing. 2. Closely works with the Asian...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า /

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 03 Jul 2018 11:58:06 GMT
- P.M. (Preventive Maintemamce, M/C) - ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น (Refrigeration system) - ควบคุมระบบ (Utlity system, Air Compressor, Biler) - ควบคุมระบบไฟฟ...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรอาวุโส

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 03 Jul 2018 11:58:04 GMT
1.สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งหมดในสายการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 2.ดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรทั้งหมดและอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างราบรื...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ช่างควบคุมระบบ Utility และ Boiler

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 03 Jul 2018 11:58:00 GMT
1.ดูแลงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในโรงงาน 2.ดูแลระบบน้ำปะปาและระบบสุขาภิบาลภายในโรงงาน 3.ดูแลระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศภายในโรงงาน 4.ดูแลระบบงานเครื่องกล เช่น...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 03 Jul 2018 11:58:00 GMT
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตในกรณีมี Breakdown ของเครื่องจักร 2.วิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขปัญหาเครื่องจักรในกรณีที่มี Breakdown ของเครื่องจักร 3.ซ่อมบำร...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

วิศวกรเคมี (ประจำส่วนพ่นสี)

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 03 Jul 2018 08:13:09 GMT
คุณสมบัติ 1.เพศชาย อายุระหว่าง 22 - 35 ปี 2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.บ.เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office ได้ดี ล...
Job Details
บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัด

พนักงานขายสิ้นค้า

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Mon, 02 Jul 2018 17:29:21 GMT
- เพศหญิง อายุระหว่าง 23-36 ปี - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - บุคลิกภาพ มั่นใจในตัวเอง รักงานขายและการบริการ - ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถใช้คอมฯได้ -...
Job Details
ร้านนิดบิ้วตี้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นครนายก
 • Posted on: Sun, 24 Jun 2018 23:37:47 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศ...
Job Details
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

อาจารย์ประจำวิชา บัญชี

 • นครนายก
 • Posted on: Sun, 24 Jun 2018 23:37:47 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน สอนวิชาบัญชี คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชี 3. มีประสบการสอนอย่างน้อย 2...
Job Details
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 • นครนายก
 • Posted on: Sun, 24 Jun 2018 23:37:56 GMT
ระดับเงินเดือน 25000 ลักษณะการทำงาน ดูแล บริหาร จัดการ ห้องสมุดวิทยาลัย คีย์ข้อมูล ทำงานเกี่ยวกับงานห้องสมุด คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. อายุ 25 ปีขึ...
Job Details
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สาขา นครนายก

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Thu, 28 Jun 2018 05:34:33 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครนายก (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน...
Job Details
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements