พนักงานขับรถประจำวิทยาลัย

 • นครนายก
 • Posted on: Tue, 24 Apr 2018 23:39:25 GMT
ระดับเงินเดือน 10000 ลักษณะการทำงาน ขับรถประจำวิทยาลัย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย 2. อายุ 27 ปีขึ้นไป 3. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 4. มีประสบการณ์ในงานการขับรถ 2ปีขึ...
Job Details
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์

 • นครนายก
 • Posted on: Tue, 24 Apr 2018 23:39:25 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน ควบคุมดูแล การจัดสวน สถานที่ ภูมิทัศน์ ภายในบริเวณวิทยาลัย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย และ เพศหญิง 2. อายุ 27 ปีขึ...
Job Details
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

หัวหน้างานอาคารสถานที่ (Building Supervisor)

 • นครนายก
 • Posted on: Tue, 24 Apr 2018 23:39:25 GMT
ระดับเงินเดือน N/A ลักษณะการทำงาน 1. ดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ., แม่บ้าน, คนสวน, ช่างซ่อมบำรุง 2. ดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้อาคาร , ห้องประชุม ของหน...
Job Details
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (Section Manager - HR)ประจำสาขานครนายก

 • นครนายก
 • Posted on: Tue, 24 Apr 2018 17:39:09 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน - รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์ - มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงงานในระดับปฏิบัต...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

supervisor มิสเตอร์โดนัท สาขาโลตัสนครนายก

 • นครนายก
 • Posted on: Tue, 24 Apr 2018 17:38:51 GMT
ระดับเงินเดือน 13,000 ลักษณะการทำงาน 1. ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา 2. ควบคุมต้นทุนสาขา 3. ดูแลบริหารสต๊อก คุณสมบัติผู้สมัคร 1. อายุ 22 -35 ปี 2....
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

พนักงานแผนกสังคมและฟื้นฟู

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 24 Apr 2018 11:59:45 GMT
- ประสานงานเรื่องการรับสมัครหญิงชรา - ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้สมัครรวมทั้งสรุปข้อมูลการติดต่อสม้ครเข้ารับการ สงเคราะห์ของหญิงชรา - งานเอกสารต่างๆของค...
Job Details
บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

พนักงานแผนกสุขภาพ

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 24 Apr 2018 11:59:42 GMT
- ปฏิบัติงานด้านพยาบาลพื้นฐาน เช่น การดูแล รักษา ป้องกัน บำบัด และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ - ดูแลสุขาภิบาลและอนามัยภายในองค์กร - ช่วยเหลืองานอื...
Job Details
บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

พนักงานธุรการ

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Tue, 24 Apr 2018 03:55:38 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน 1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี 2. จบการศึกษาปวช-ปวส/ด้านบัญชี 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 1 ปี 4. มีความสามารถในการใช...
Job Details

คัดเลือกบุคคล จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 15:46:15 GMT
รายละเอียด ประเภทงาน : บริหาร ตําแหน่ง : บริหารทั่วไป สถานที่ปฏิบัติงาน : 63 7 องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 26120 รายละเอียดงาน : 1. จัดทำระบบฐานข้อมูลนิสิต บ...
Job Details
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ นครนายก

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 05:57:38 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บร...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Procurement Officer

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 11:58:55 GMT
1. จัดทำใบสั่งซื้อ (P/O) ตามรายละเอียดที่ Buyer กำหนด และดำเนินการขออนุมัติสั่งซื้อตามมูลค่าของราคาสินค้า ซึ่งฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ต่อไป 2. ส่งรายละเอียดของส...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้จัดการแผนกผลิต

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 05:58:47 GMT
-ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ผลิตสินค้าให้อยู่ในสภาพปกติเหมาะสมกับใช้งาน -เลือกใช้เครื่องมือและทักษะแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง -ตรวจตราดูแลความเรียบร...
Job Details
บริษัท สานิต แอนด์ ซันส์ จำกัด

Assistant Packaging Development Manager

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 11:58:54 GMT
- Look after subordinates and take care their jobs or projects as assigned/Lead the projects and manage/communicate well with relevant departments to make...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

PD Supervisor

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 11:57:42 GMT
1. รับผิดชอบกระบวนการผลิตไข่ไก่สด จำนวน 1,500,00-2,000,000 ฟองต่อวัน 2. วางแผนการทำงาน จัดสรรกำลังคนให้ได้ตามแผนการผลิต 3. ควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการปฎิบัต...
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

ช่างเทคนิคสารสนเทศ

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:58:42 GMT
1. ตรวจสอบความต้องการของผู้ใช้งานให้มีความเหมาะสม 2. ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม/ประสานงานกับผู้ให้บริการ 3. รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานของผู...
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

Automation Technician

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 05:57:36 GMT
- สนับสนุนวิศวกรโครงการในหลายงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิตใหม่ อัพเกรดเทคโนโลยี หรือการปรับปรุงเพื่อให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพ ด้านระยะเวลา และต้นท...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin)

 • นครนายก
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 11:36:52 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน 1. รับ-ส่งเอกสาร 2. จัดเก็บเอกสารทางด้านธุรการ 3. ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป 4. ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั...
Job Details
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี

 • นครนายก
 • Posted on: Wed, 11 Apr 2018 07:05:46 GMT
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัต...
Job Details
จังหวัดนครนายก

พนักงานต้อนรับ

 • นครนายก
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 05:24:26 GMT
โตแมงโอ้ รีสอร์ท ทำกิจการเกี่ยวกับห้องพัก งานสัมมนา ร้านอาหาร รีสอร์ท พนักงานต้อนรับ ทำการรับจองห้องพัก ต้อนรับลูกค้า อัตรา : 2 เงินเดือน : ตามประสบการณ์ สว...
Job Details
โตแมงโอ้ รีสอร์ท

พนักงานร้านกาแฟ

 • นครนายก
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 05:24:21 GMT
โตแมงโอ้ รีสอร์ท ทำกิจการเกี่ยวกับห้องพัก งานสัมมนา ร้านอาหาร รีสอร์ท พนักงานร้านกาแฟ ขายกาแฟสด โทส บิงซู ไอศครีม ประจำร้าน ทำสรุปยอดขายรายวันได้ ดูแลร้านให...
Job Details
โตแมงโอ้ รีสอร์ท


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements