เลขานุการ

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Mon, 26 Jun 2017 09:35:47 GMT
1.จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3.บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลป่าขะ อำเภอบ
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

QC Supervisor

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Mon, 26 Jun 2017 09:35:47 GMT
1.ควบคุมงานคุณภาพในสายการผลิต 2.บริหารจัดการงานระบบคุณภาพ ISO 22000 ให้สอดคล้องเป็นไปตามระบบ 3.ออกแบบวิธีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิต 4.บริหารจัดการคน(ผู้ใต้บ
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

พนักงานส่งอาหารร้าน KFC สาขา โลตัสรังสิตนครนายก

 • นครนายก
 • Posted on: Sun, 25 Jun 2017 15:33:14 GMT
• เตรียมความพร้อม/ตรวจเช็คยานพาหนะของตนเองให้พร้อมก่อนส่งอาหาร • สนับสนุนงานบริการส่งอาหารให้ลูกค้าตามพื้นที่ที่กำหนด และส่งถึงลูกค้าภายในเวลาที
Job Details
Yum Restaurants International (TH) Co., Ltd.

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Sun, 25 Jun 2017 15:34:14 GMT
- รับผิดชอบการวางแผนงาน และควบคุมการจัดทำบัญชีต้นทุน ตรวจสอบให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานที่ถูกต้องและเสร็จท
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

พนักงานขับรถส่งสินค้า

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Mon, 26 Jun 2017 05:36:41 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 25-40 ปี มีใบขับขี่ ไปส่งสินค้าต่างจังหวัดได้ ต้องมีความอดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา สนใจที่จะเรียนรู้ 26
Job Details

พนักงานฝ่ายผลิต

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Mon, 26 Jun 2017 05:36:41 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 25-40 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ต้องมีความอดทน ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ 26/6/2560 ว
Job Details

พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Mon, 26 Jun 2017 05:36:14 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 25-40 ปี มีใบขับขี่ ไปส่งสินค้าต่างจังหวัดได้ ต้องมีความอดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา สนใจที่จะเรียนรู้ 26
Job Details

วิศวกรไฟฟ้า

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Sun, 25 Jun 2017 15:34:16 GMT
- บำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนของระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบและทำแผน PM เครื่องจักร - พัฒนาระบบเครื่องจักรให้ทันสมัย - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

วิศวกรเครื่องกล

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Sun, 25 Jun 2017 15:34:16 GMT
- บำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนของเครื่องจักร - ตรวจสอบ และทำแผน PM เครื่องจักร - พัฒนาระบบเครื่องจักรให้ทันสมัย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเม
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

วิศวกรระบบ M & E

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Sun, 25 Jun 2017 15:34:14 GMT
1. ควบคุม งานติดตั้ง งานระบบ สุขาภิบาล สื่อสาร และงานปรับอากาศ 2. ทดสอบระบบ ให้เป็นไปตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ตามแผนงานให้อยู่ใน Budget และควบคุมผู้ร
Job Details
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Fri, 23 Jun 2017 09:34:27 GMT
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขนส่ง

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Fri, 23 Jun 2017 09:34:23 GMT
1.บริหารจัดการควบคุมการจัดคิวรถขนส่ง 2.ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.ควบคุมและดูแลการใช้น้ำมันในงานขนส่ง 4.จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆของขนส่ง 5
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

ช่างซ่อมบำรุงอาวุโส

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Fri, 23 Jun 2017 09:36:12 GMT
1. สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งหมดในสายการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 2. ดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรทั้งหมดและอุปกรณ์ทำงานได้อย่างราบรื่นและเชื
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

Maintenance Planner

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Fri, 23 Jun 2017 09:36:11 GMT
1. วางแผนและพัฒนาโปรแกรม PM เพื่อจัดลำดับความสำคัญกับฝ่ายวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง, ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ 2. ดำเนินการจัดทำแผนกิจกรรมประจำสัปดาห์ของผู้ตรวจ
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

รองผู้อำนวยการ

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Fri, 23 Jun 2017 09:34:04 GMT
- นำนโยบายและแผนงานไปปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของสถานสงเคราะห์หญิงชรา บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ - ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบ
Job Details
บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

ทีมขาย ประจำพื้นที่(Area Owner) งานขายและงานบริการ จังหวัดนครนายก

 • นครนายก
 • Posted on: Fri, 23 Jun 2017 06:13:51 GMT
คุณสมบัติ 1.วุฒิการศึกษา ม.6- ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา 2.มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มีใจรักงานขาย งานบริการ 3.ออกปฎิบัติงานพื้นที่ข้างนอก อาทิเช
Job Details
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

QA Supervisor

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 20 Jun 2017 09:27:35 GMT
- ประกันคุณภาพ และควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ Specification กำหนด - วางแผนการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน Inspector - ทวนสอบการปฏิบัต
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

หัวหน้าคลังสินค้า

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 13 Jun 2017 09:24:49 GMT
1. ควบคุมขั้นตอนการรับ-จ่าย-จัดเก็บ Packaging และ Ingredient ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ควบคุมและทบทวนการบันทึกและงานด้านเอกสารทั้งหมดในส่วนที่รับผ
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Tue, 13 Jun 2017 09:24:44 GMT
1.วิเคาระห์และวางแผน อัตรากำลังคน การสรรหาว่าจ้าง 2.จัดทำแผนฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการขององค์กร 3.ตรวจสอบทบทวนเอกสารการทำจ่ายเงินเดือนของพน
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

พนักงานแคชเชียร์/บริการ/ครัว

 • นครนายก
 • Posted on: Thu, 15 Jun 2017 03:53:14 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครนายก (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 9,500+ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร
Job Details
บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements