ธุรการ

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:24:41 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีความรอบคอบดี/มีความอดทนดี/มีความรับผิดชอบดี/เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี/ตรงต่อเวลา/รักความสะอาด/ซื่อสัตย์/ไม่คุยไลน์และเล...
Job Details

พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:24:51 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 25-40 ปี มีใบขับขี่ ไปส่งสินค้าต่างจังหวัดได้ ต้องมีความอดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา สนใจที่จะเรียนรู้ 12...
Job Details

พนักงานฝ่ายผลิต

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:24:41 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 25-40 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ต้องมีความอดทน ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ 12/12/2560...
Job Details

พนักงานขับรถส่งสินค้า

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 02:24:16 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 25-40 ปี มีใบขับขี่ ไปส่งสินค้าต่างจังหวัดได้ ต้องมีความอดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา สนใจที่จะเรียนรู้ 12...
Job Details

พนักงานขายหน่วยรถ

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:22:19 GMT
- รับผิดชอบนำเสนอขายสินค้าต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล - บริการการขายด้วยการจัดส่งสินค้าถึงที่ ทำให้ลูกค้าได้สินค้าที่สดใหม่อยู่เสมอ - ด...
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

Maintenance Planner

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:21:37 GMT
1.วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้เหมาะสมทั้ง แผนการซ่อมบำรุง และระยะเวลา 2.วางแผนให้ช่างตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร (Inspector Machine) ตรวจสอบเครื่องจ...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรอาวุโส

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:21:44 GMT
1.สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งหมดในสายการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 2.ดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรทั้งหมดและอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างราบรื...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

พนักงานบัญชี

 • นครนายก
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 00:43:11 GMT
ระดับเงินเดือน N/A ลักษณะการทำงาน 1. ปิดงบประจำปี 2. รับผิดชอบลงบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินแยกประเภทในแต่ละเดือน 3. ตรวจนับทรัพย์สินที่มีการรับเข้า/แจ้งโอน...
Job Details
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 • นครนายก
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 00:43:11 GMT
ระดับเงินเดือน 26000 ลักษณะการทำงาน 1.จัดทำบัญชีทุกประเภท บริหารแผนกงานบัญชี 2. ปิดงบประจำปี 3.รับผิดชอบลงบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินแยกประเภทในแต่ละเด...
Job Details
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

ผอ.ฝ่ายงานทะเบียน

 • นครนายก
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 00:43:12 GMT
ระดับเงินเดือน 26,000 ลักษณะการทำงาน 1. งานทะเบียนและประวัตินักศึกษา 2.รับลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน 3.จัดทำทะเบียนแฟ้มประวัติ...
Job Details
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

เจ้าหน้าที่ธุรการด้านอบรม

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Fri, 08 Dec 2017 06:21:38 GMT
1.ติดต่อประสานงานในเรื่องของการจัดหาวิทยากรจากภายนอก 2.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการอบรม 3.สนับสนุนการอบรมในฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน 4.เก็บประวัติการฝ...
Job Details
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (โรงเรียนการบินกรุงเทพ)

ผู้จัดการโรงงาน

 • นครนายก
 • Posted on: Fri, 08 Dec 2017 18:19:56 GMT
ดูแลฝ่ายผลิต เครื่องจักร และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนครนายก อัตรา เงินเดือน 1 30,000-40,000 คุณสมบัติผู้สมัคร จบปริญญาตรี...
Job Details
บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด

ช่างไฟฟ้าเครื่องกล

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Fri, 08 Dec 2017 18:19:56 GMT
รับผิดชอบดูแลควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องจักรและกระบวนการผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อัตรา เงินเดือน 3 ตำแหน่ง ตามตกลง ค...
Job Details
บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Thu, 07 Dec 2017 06:22:10 GMT
1. ดูแล Inventory ภายในคลังสินค้า 2. ควบคุมการทำงานของพนักงานภายในคลัง 3. บันทึกข้อมูล การรับ-การจ่าย ได้อย่างถูกต้อง 4. ประสานงานกับฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อและฝ...
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Thu, 07 Dec 2017 12:20:04 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องคัดไข่

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Thu, 07 Dec 2017 06:22:16 GMT
1. ควบคุมเครื่องคัดไข่ให้ผลิตได้ตามเป้าหมาย 2. ตรวจเช็คดูแลรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 3. ดูแลทำความสะอาดเครื่องคัดไข่ให้เป็นไปตามระบบ GMP 4. บันท...
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง

 • นครนายก
 • Posted on: Thu, 07 Dec 2017 06:25:48 GMT
- ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบ - ปฏิบัติงานที่จงหวัดนครนายก - มีหอพักให้ - มีอาหาร 3 มื้อ สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนครนายก อัตรา เงินเดือน 5 10,000 ขึ...
Job Details
บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด

ผู้ดูแลหอพัก

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 07 Dec 2017 18:46:11 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครนายก (องครักษ์) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

หัวหน้าควบคุมการผลิต

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Thu, 07 Dec 2017 06:22:16 GMT
1. กำกับดูแลควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย ตามแผนการผลิต และส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 2. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามความต...
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

ผู้จัดการฝ่าย ผลิตไก่รุ่น-ไก่ไข่

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Thu, 07 Dec 2017 06:22:16 GMT
1.ควบคุมกระบวนการผลิตไก่รุ่น-ไก่ไข่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ 2.ควบคุมดูแลระบบป้องกันโรคและสุขภาพสัตว์ 3.ควบคุมค่าใช้จ่ายภายให้ฟาร์มให้สอดคล้องกับงบประมาณที...
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements