พนักงานธุรการ

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 03:55:17 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน 1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี 2. จบการศึกษาปวช-ปวส/ด้านบัญชี 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 1 ปี 4. มีความสามารถในการใช...
Job Details

พนักงานขับรถยนต์ส่งสินค้า

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 03:55:15 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ๑. ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป ๒. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และยังใช...
Job Details

ควบคุมคุณภาพ QA/QC

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 21 Jun 2018 05:58:17 GMT
1. ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตราฐานกำหนด 2.ตรวจสอบคัดแยกสินค้า,กักกันสินค้าที่ไม่ได้มาตราฐาน 3.รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อผู้บังคับบัญชา 4.จัดบันทึกข...
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

Customer Service ลูกค้าสัมพันธ์

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 21 Jun 2018 05:58:18 GMT
1. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 2. มีอัถยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ร่วมงานกับผู้อื่นได้ 3. วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางในการแก้ปัญหา 4. มีความรู้เกี่นวกับสายงานโดยตรง ม...
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

Sale ภาค และ Sale หน่วยรถ กทม.

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 21 Jun 2018 05:58:17 GMT
ฐานเงินเดือน15,000 - ค่าคอม % -ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าพี่พัก/ ค่าเดินทาง -โทรศัพท์ -ค่าโทร + โปร -ยูนิฟอม -หากใช้รถขนตนเองมีค่าเสื่อม + ค่าน้ำมัน - รวมรายได้ 30...
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

การตลาด

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 21 Jun 2018 05:58:18 GMT
1. ศึกษาตลาด 2. ช่วยวางแผนการตลาด 3. ติดต่อประสานงานขายสินค้าทั้งตลาด และ modern trade 4. ช่วยพัฒนาสินค้า ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาด 5. ติดต่องานขายห้าง ร...
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

ช่างกล ช่างไฟฟ้า

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 21 Jun 2018 05:58:18 GMT
- เพศชาย - จบมาตรงกับสายงาน / หรือ ผ่านงานมาก่อน - มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี - หากมีประสบการณ์ด้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีบุคคล...
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

Planning & Logistic Officer

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:58:40 GMT
1. จัดทำตารางจับไก่ที่เข้าเลี้ยง ( CHICKS PLACED PROGRAM ) 2. วางแผนการจับไก่ใหญ่เข้าโรงงาน (WEEKLY FORWARD PLAN ) 3. จัดคิวไก่ใหญ่เข้าโรงงาน ( WEEKLY...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ช่างซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:58:00 GMT
- ซ่อมบำรุงปั้มน้ำและท่อส่งน้ำภายในโรงงาน - ควบคุมดูแลระบบผลิตน้ำประปาภายในโรงงาน - สุ่มเก็บตัวอย่างของน้ำทุก ๆ พื้นที่เพื่อนำมาวัดคุณภาพของน้ำก่อนเข...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

Recruitment Supervisor

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:57:51 GMT
ดำเนินการสรรหาบุคคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และ ให้คำแนะนำ แก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนในการสรรหา และการรักษาบุคคลากร 1. ดำเนินการสรรหาพนักงานรายเดือน ตามค...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

Process Development Supervisor

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:58:03 GMT
1.Works closely with Production and R&D. 2.Identify and troubleshoot process-related issues. 3.Evaluate current processes and provide recommendations. 4...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

พนักงานประจำสาขา นครนายก

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 11:57:37 GMT
- พิจารณาและอนุมัติสินเชื่อลูกค้า - ให้บริการลูกค้าในพื้นที่สาขา ตามภูมิลำเนาของท่าน - ติดต่อลูกค้าในพื้นที่ประจำเดือน ***ไม่ใช่งานขายประกัน*** สถานที่ปฏิบัต...
Job Details
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วิศกรโยธา

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 05:59:13 GMT
1.จัดทำแบบสำหรับงานชิ้นส่วน , ซ่อม,สร้างและงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดทำประเมินราคา วัสดุ ตามแบบที่ได้รับมอบหมาย 3.จัดทำและตรวจสอบงาน ตามแผนให้เป...
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

ช่างประจำฟาร์ม

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 11:57:42 GMT
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและประสานงานกับช่างของทางบริษัทผู้รับเหมา สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

วิศวกรเครื่องกล

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 05:58:58 GMT
- รับผิดชอบในการวิเคราะห์ควบคุมตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร และ ซ่อมบำรุง - รับผิดชอบในการควบคุมประสิทธิภาพ OEE (Breakdown+PM) - รับผิดชอบในการเขึยนแบบ...
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin)

 • นครนายก
 • Posted on: Sun, 17 Jun 2018 17:36:42 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน 1. รับ-ส่งเอกสาร 2. จัดเก็บเอกสารทางด้านธุรการ 3. ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป 4. ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั...
Job Details
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.นครนายก)

 • นครนายก
 • Posted on: Fri, 15 Jun 2018 23:37:16 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน 1. นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร 2....
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

พนักงานดูแลสุกร ประจำฟาร์มพิจิตร

 • นครนายก
 • Posted on: Mon, 11 Jun 2018 00:49:14 GMT
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช **พิจิตรงานฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ สุกรขุน **นนทบุรี อุปกรณ์จัดงาน **นครปฐม อุปกรณ์จัดงาน พนักงานดูแลสุกร ประจำฟาร์มพิจิตร ดูแลให้อาหารส...
Job Details
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช

นักบริหารงานทั่วไป

 • นครนายก
 • Posted on: Sat, 09 Jun 2018 05:37:22 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเลขานุการและงานบริหารทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้ร...
Job Details
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.บ้านนา จ.นครนายก

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Tue, 12 Jun 2018 05:59:56 GMT
บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งส่วนงานขาย งานบริการลูกค้า การบริหารพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชา 60-70 คน ดูแลและซ...
Job Details
บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements