Japanese Interpreter

 • พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Tue, 12 Dec 2017 03:07:25 GMT
Qualifications: Bachelor's degree in Computer Engineering. Good command of English (TOEIC Score = 350) New graduates are welcome. Computer literacy in...
Job Details
บริษัทอีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

Production Control

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:21:50 GMT
-ด้านวางแผนการผลิตและควบคุมต้นทุนการผลิต -Planning Production -Control W/H -Review Inventory -ERP สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศร...
Job Details
F-tech MFG. (Thailand) Co., Ltd.

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:22:07 GMT
1. Support งานด้านการแปลภาษาในการประชุมต่าง ๆ ระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น 2. แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นให้เป็นภาษาไทย หรือแปลเอกสารภาษาไทยให้เป็นภาษาญี่ปุ่น, อื่น ๆ...
Job Details
F-tech MFG. (Thailand) Co., Ltd.

Foreman Die-cast

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:21:50 GMT
1. ควบคุมและดูแลพนักงานภายในแผนก Die-cast 2. ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 3. ควบคุมเอกสารในแผนก และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4. ปฏิบ...
Job Details
บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

Safety Officer

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:21:55 GMT
ตำแหน่ง : Safety Officer สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา N/A คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 24 - 32 ป...
Job Details
Integrated Precision Engineering (Thailand) Co., Ltd.

Leader Maintenance

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:21:55 GMT
- วางแผนการซ่อมเครื่องจักรและสาธารณูปโภค โดยใช้หลัก TPM - การลดของเสียที่เกิดจาการผลิต - การปรับปรุงเรื่องการใช้พลังงานอย่างสมบูรณ์ - การปรับปรุงกระบวนการผล...
Job Details
บริษัท วิง ฟง แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:21:55 GMT
1.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรกลในโรงงาน 2.ควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องกลในโรงงานและอาคารสำนักงาน(MDB) 3.ควบคุมและบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงสูง 4.ซ่อมบำร...
Job Details
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

Fixed Broadband Account Executiveประจำอยุธยา

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:22:07 GMT
-บริหารช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Broadband Internet ของ AIS -ดูแลแก้ไขปัญหาของช่องทางการจัดจำหน่าย -วางแผนการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -ดูแลพื้นที...
Job Details
AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

พนักงานฝ่ายผลิต

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:23:10 GMT
ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัตรา เงินเดือน ไม่จำกัด 300 บ/วัน คุณสมบัติผู...
Job Details
บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:24:26 GMT
ตรวจสอบและเสนอแนะนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหร...
Job Details
บริษัท สำเภา อุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:24:10 GMT
1. รับผิดชอบรับใบขอซื้อ(PR.)และเปิดใบสั่งซื้อ(PO.) 2. ประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอให้สั่งซื้อวัตถุดิบ 3. ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อให้ครบถ...
Job Details
บริษัท สำเภา อุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด

QC Leader

 • นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ไฮเทค
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:21:58 GMT
1.ติดตามและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับการตรวจสอบ X-Ray 2.เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร(DDC) สำหรับระบบ ISO9001 3.ติดตามและดำเนินการตามแผนงานของระบบ ISO9001 4...
Job Details
บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด

Accounting Officer

 • นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ไฮเทค
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:22:05 GMT
1. Issue cheque / Petty cash voucher 2. Report Withhollding tax & Vat submit to the Revenue ( PND.3,53,54,PP.36,PP.30) 3. Bank reconciliation 4. Record...
Job Details
บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด

Account Officer

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:21:58 GMT
บันทึกบัญชี รายรับ / รายจ่าย จัดเก็บ / จัดเตรียม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานบัญชีทั้งหมด รับผิดชอบในการตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า ใบสำคัญจ...
Job Details
SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.

Planner Officer

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:21:37 GMT
1.วางแผนการผลิต 2.ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้าในเรื่องการรับ PO จากลูกค้าเพื่อแพลนผลิต 3.วางแผนการนำเข้าวัตถุดิบ 4.ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้เพียงพอก...
Job Details
บริษัท วิง ฟง แอดฮีซีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 09:54:01 GMT
รักษาความปลอดภัย คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: วุฒิ ม.3 (วุติ ป.6 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ) เพศ ชาย อายุ 18-50 ปี ผ่านการเกณทหารแล้วหรือ เป็นนักศึกษาว...
Job Details
บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริการเมนสเตย์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด

การตลาดประจำจังหวัดอยุธยา

 • พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:46:42 GMT
พนักงานประจำ ประเภทงาน : การตลาด marketing สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน(บาท) : 15000-20000 ประสบการณ์ : 1-3 ปีขึ้นไป หน้าที่ความรับผิดชอบ :...
Job Details
สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์

QA Manager

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:21:38 GMT
- Quality Assurance responsibility to achieve customer satisfaction. - Responsible on QMR to certify and maintain ISO9001/TS16949 system. - Quality...
Job Details
Samco Seiki (Thailand) Co., Ltd.

Assistant Accounting Manager

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:21:43 GMT
1. Manage and oversee the daily operations of the accounting activities 2. Control and Analyze Costing and ensure that cost items are properly booked 3....
Job Details
SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.

จป.วิชาชีพ

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:22:26 GMT
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายเกิดความปลอดภัย 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตราการป้องกัน 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภ...
Job Details
Samco Seiki (Thailand) Co., Ltd.


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements