New Gen Trainee (Sales) Department Manager

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:38:48 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ไทวัสดุ

เจ้าหน้าที่ฟาร์ม

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:58:24 GMT
1.มีความรู้ หรือ เคยผ่านการตรวจระบบ GPM,Global gap ,Thai Gap,Leaf Marque Tesco nature Choice 2. ควบคุมการเบิก-จ่ายสารเคมี-เมล็ดพันธ์ 3.วางแผนการผลิตให้สอดคล...
Job Details
บริษัท เค.ซี.เฟรช จำกัด

พนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 03:16:18 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 1.เพศชาย/หญิง อายุ 22 -30ปี 2.วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี 3.มีบุคลิกภาพดี ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รักงานบริการ 4.มีความรู้ด...
Job Details
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายขาย/การตลาด

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 03:14:03 GMT
เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35-45 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรีทุกสาขา สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ หากม...
Job Details
บริษัท คลังรัฐภูมิ 2009 จำกัด

พนักงานเซอร์เวย์

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 02:30:51 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชร เจนเนอรัล เซอร์เวย์ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจวินาศภ...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชร เจนเนอรัล เซอร์เวย์

ช่างซ่อมบำรุง/อิเลคโทรนิค

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 17:57:04 GMT
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ภายในโรงงาน ทั้งระบบไฟฟ้า แม็คคานิคและแม็กเนติก สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบ...
Job Details
บริษัท บีเคเค คอนสตรัคชั่น ซัพพลาย จำกัด

พนักงานขายล่วงหน้า และพนักงานขายหน่วยรถเงินสด

 • อู่ทอง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 05:57:38 GMT
พนักงานขายล่วงหน้า (ต้องมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่) - จดออเดอร์ตามร้านค้า - ขายสินค้าให้ได้ยอดตามที่บริษัทกำหนด พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ...
Job Details
AJE THAI Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล

 • ด่านช้าง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 05:58:36 GMT
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า

 • ด่านช้าง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 05:58:35 GMT
-ตรวจสอบบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า -ปฏิบัติงานและติดตามงานบำรุงรักษา ด้านไฟฟ้าเชิงแก้ไข(CM)ป้องกัน(PM)และเชิงปรับปรุง(IM) -จ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 11:57:28 GMT
- แนะนำสินค้าเครื่องประดับอัญมณี และประสานงานขาย - จัดเตรียมสินค้า - ดูระบบสต็อคสินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุร...
Job Details
บริษัท เอส ที จิวเวลรี่ จำกัด

วิศวกรบำรุงรักษา

 • ด่านช้าง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 05:57:58 GMT
1.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและการผลิต เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.วางแผน ควบคุมการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรใหเมีประสิทธ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

วิศวกร

 • ด่านช้าง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 05:57:37 GMT
• ควบคุมดูแลการออกแบบ, เขียนแบบ, การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

พนักงานเบเกอรี่

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 23:57:43 GMT
- ทำงานที่ได้รับมอบหมายในไลน์ผลิต - ตกแต่งเค้ก / แต่งหน้าเค้ก สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อัตรา เงินเดือน 1...
Job Details
บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด

หัวหน้าทีมขายเอเย่นต์ สายธุรกิจเบียร์ - สุพรรณบุรี

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Fri, 13 Apr 2018 19:10:42 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ- กำหนดแผนและการดำเนินการขายผ่านช่องทางเอเย่นต์ ซับเอเย่นต์ ตามเป้าหมายที่กำหนด- แจ้งเป้าหมายการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ร้านซ...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่วางแผนโครงการ

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Sat, 14 Apr 2018 05:38:36 GMT
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานใน Brand ECONOWATT เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯได้จัดจำหน่ายส...
Job Details
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

วิศวกรโครงการ/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงและบริการ

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Sat, 14 Apr 2018 05:38:36 GMT
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานใน Brand ECONOWATT เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯได้จัดจำหน่ายส...
Job Details
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

ช่างเทคนิค/วิศวกรเขียนแบบ

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Sat, 14 Apr 2018 05:38:36 GMT
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานใน Brand ECONOWATT เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯได้จัดจำหน่ายส...
Job Details
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller) ประจำสาขาอู่ทอง

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 17:36:20 GMT
ระดับเงินเดือน 15000 ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิ ป.ตรี 2. อายุไม่เกิน 30 ปี 3. เพศหญิง 4. ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีใบอนุญาต...
Job Details
ธนาคารธนชาต

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ภาคสนาม

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 05:38:22 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

Medical Underwriter Specialist, Service Center Suphanburi

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 04:17:09 GMT
Medical Underwriter Specialist, Service Center Suphan Buri Job Summary: Supervise and control responsible work to ensure the deliver of quality and efficient...
Job Details
AIA


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements