เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:16:19 GMT
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 ตามที่กลงกัน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย-หญ...
Job Details
JH & SNOW GROUP Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:16:19 GMT
1. จัดสรรหาวัถุดิบ 2. ติดต่อและประสานงานกับผู้ขาย 3. ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง 4. ดูแลตรวจสอบสต็อควัตถุดิบ 5. รับเข้าวัตถุดิบ และเบิกจ่ายวัตถุดิบให้ฝ...
Job Details
JH & SNOW GROUP Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์

 • บ่อพลอย, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:16:14 GMT
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : รวบรวม ปรับปรุง ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อหาทางแก้ไข พัฒนางานให้ถึงเป้าหมาย รวมทั้งความร...
Job Details
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าฝ่ายผลิต

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:16:18 GMT
1. การวางแผนการผลิต - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนและวัตถุดิบ 2. การควบคุมการผลิต - กำหนดตารางการผลิต - ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผล...
Job Details
JH & SNOW GROUP Co., Ltd.

หัวหน้าส่วนวิศวกรรม

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:16:19 GMT
1.บริหารความคืบหน้างานโครงการให้เป็นไปตาม Master Plan 2.บริหารคุณภาพงานโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานงานวิซกรรม 3.บริหารงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4.บร...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ ภาษาจีน

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 11:10:30 GMT
รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามประกาศ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : อาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิชาความรู...
Job Details
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Oct 2017 06:33:32 GMT
• จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน • กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ คำสั่ง/มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน • ตรวจสอบสาเหต...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด

วิศวกรโยธา

 • ทองผาภูมิ, กาญจนบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Oct 2017 12:15:28 GMT
-เขียนแบบโครงการต่างๆของบริษัทฯ -ควบคุมและกับดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการฯ -ควบคุมและกำกับดูแลรับผิดชอบระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน งานด้านสิ...
Job Details
Better World Green Public Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่สต๊อก ประจำ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

 • ไทรโยค, กาญจนบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Oct 2017 06:15:13 GMT
- เช็คสต๊อคสินค้า - จัดทำเอกสาร - ช่วยงานบุคคล - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อ...
Job Details
บริษัท ศรีชงโค จำกัด

เจ้าหน้าที่บุคคล

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Oct 2017 06:15:09 GMT
1.งานสรรหา ว่าจ้าง 2.งานทะเบียนทั้งคนไทยและต่างด้าว 3.งานประเมินผล 4.สวัสดิการพนักงาน 5.งานธุรการบุคคล เอกสารที่ได้รับมอบหมาย 6.งานบุคคลและงานที่ได้ร...
Job Details
บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด

พนักงานชั่วคราว ฤดูหีบอ้อย 60/61

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Oct 2017 06:15:13 GMT
- เป็นพนักงานชั่วคราวอัตราจ้าง / รายวัน - ระยะเวลาโดยประมาณ 4 เดือน โดยเริ่มตั่งแต่ฤดูกาลหีบอ้อย-สิ้นสุด - ปฎิบัติงานที่โรงงานน้ำตาลประจวบอุตสาหกรรม จังหว...
Job Details
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด

ช่างไฟฟ้า

 • ศรีสวัสดิ์, กาญจนบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Oct 2017 06:15:14 GMT
-ซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ ประปา ไฟฟ้า -ทำงานเอกสาร เช่นใบแจ้งซ่อม หรือ เปิดใบ PR. ทำใบเบิกจ่ายอุปกรณ์ -ทำรายการเบิกใช้อุปกรณ์ประจำวัน -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ...
Job Details
บริษัท ศรีชงโค จำกัด

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Oct 2017 06:15:34 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงให้แก่ช่างไฟฟ้า ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหว...
Job Details
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Machine Operator

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Oct 2017 18:14:39 GMT
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรระหว่างการผลิต - PM เครื่องจักรตามแผนร่วมกับวิศวกร - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนอย่างเคร่งครัด - หากพบข้อบกพร่อง เครื่องจักรไม...
Job Details
บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด

Research and Development

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Oct 2017 18:14:37 GMT
1. สรรหา ทดสอบ และคัดเลือกวัตถุดิบ 2. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม หรือกระบวนการผลิตเดิมให้มีคุณภาพดีขึ้น และม...
Job Details
บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด

QA Manager

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Oct 2017 18:14:36 GMT
1. Understand customer needs and requirements to develop effective quality control processes 2. Devise and review specifications for products or processes 3....
Job Details
บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด

พนักงานขายทีวี

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Oct 2017 06:33:16 GMT
ระดับเงินเดือน วันละ305บาท ลักษณะการทำงาน ขายทีวี เครื่องเสียงพานาโซนิค คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน35ปี 3. วุฒิม.3ขึ้นไป 4. มีความรู้ต...
Job Details
บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Oct 2017 12:37:55 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี (ท่ามะกา) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน...
Job Details
บริษัท ไทยฟูัดส์ กรุ๊ป จำกัด

วิศวกรการผลิต

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Oct 2017 12:37:32 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี (ท่ามะกา) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน...
Job Details
บริษัท ไอออนิค จำกัด

AEขายโฆษณาเว็บไซต์+E-Magazine คอมมิชชั่นสูงถึง 6% ประจำเชียงใหม่

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Oct 2017 09:00:21 GMT
ชาย-หญิง อายุ 20-40ปี ไม่จำกัดวุฒิ ขยัน กระตือรือร้น บุคคิกเป็นคนพูดจาไพเราะ มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเป็นของตนเอง มียานพาหนะเป็นของตนเอง Job Type :...
Job Details
บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements