Go Back

ผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

Location:
มโนรมย์, ชัยนาท
Posted on:
18 days ago
1. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาประจำปี 2. ควบคุมดูแลความพร้อมของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 3. รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคของบริษัท 4. รับผิดชอบการจัดทำ KPI ของแผนก 5. บริหารจัดการบุคลากรในแผนก สถานที่ปฏิบัติงาน ติดถนนสายเอเชีย ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้า่งบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป มีความรู...
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements