Go Back

ธุรการฝ่ายขาย

Location:
เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
Posted on:
30+ days ago
- ให้ข้อมูลโครงการกับลูกค้า - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นกู้ธนาคาร - ติดต่อประสานงานกับธนาคาร - เตรียมเอกสารลูกค้าในการยื่นกู้ - โอนกรรมสิทธิ์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ใกล้สนามบินนานาชาติอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อัตรา เงินเดือน 2 N/A คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย - หญิง อายุ 24 - 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ป...
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements