Go Back

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ( Safety Officer )

Location:
บึงกาฬ
Posted on:
14 days ago
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน -ดูแลเกี่ยวกับกฏหมายเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / ควบคุมระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน -วางแผน จัดทำ ส่งฝึกอบรมและดำเนินการตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฏหมาย -จัดอบรม ชี้แจง ทำความเข้าใจ โดยการจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงป้ายเซฟตี้ ป้ายรณรงค์ต่างๆภายในโรงงาน -วิเคราะห์ให้ข้อมูลและพัฒนาสถานที่ทำงานที่อาจก...
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements