Go Back

วิศวกรเครื่องกล

Location:
สว่างอารมณ์, อุทัยธานี
Posted on:
30+ days ago
- ดูแลรับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ออกแบบระบบ MECHANICS อุปกรณ์ต่าง ๆของเครื่องจักร - ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร - งานซ่อมบำรุงทั่วไป - support Line การผลิต - วางแผน/ ควบคุมการผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี อัตรา 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 24-32 ปี สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วศบ.) สาขา,เคร...
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements