Go Back

หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร

Location:
บ้านไร่, อุทัยธานี
Posted on:
18 days ago
- การจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท - ดำเนินการฝึกอบรม ติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างและประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม 5 ปีขึ้นไป วิธีการสมัคร - ส่งใบสม...
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements